Takich warsztatów terenowych jeszcze nie było… 19 sierpnia 2016 r.– wędrówka zielarska/warsztaty terenowe zielarskie doliną potoku Panna w Beskidzie Niskim, 10 km wędrówki pieszej z omawianiem roślin i surowców wodno-mineralnych.

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie zapraszają na warsztaty terenowe z zakresu zielarstwa, fitochemii, farmakognozji, fitotoksykologii, botaniki i fitoterapii.

Prowadzący warsztaty: dr n. biol. Henryk Różański, prof. dr hab. inż. Antoni Szumny, doc. dr hab. n biol. Adam Stebel, o. dr Marcelin Pietryja, dr inż. Janusz Kilar, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr inż. Anna Pietrasz.

Termin: 19 sierpnia 2016 r., godzina 10:00.

Miejsce: miejscowość – Tylawa, miejsce zbiórki: zapora na potoku Panna, w okolicy dawnego ośrodka wczasowego Krośnieńskich Hut Szkła.

Przebieg warsztatów: wejście do potoku Panna w Tylawie, w okolicy zapory o godzinie 10:00, następnie wędrówka korytem potoku przecinającego malownicze lasy wśród gór, przebogatych w rośliny lecznicze, przyprawowe, kosmetyczne i dietetyczne. Kierunek – do źródeł potoku Panna  (w górnym biegu Mistky) na górze Kiczera.

Prowadzący będą omawiali cechy botaniczne, zielarskie, farmakologiczne, toksykologiczne, chemiczne – napotkanych wszystkich roślin w czasie wędrówki korytem potoku Panny. Dr Różański omówi również minerały i wody (źródlane) napotkane w czasie wędrówki, których właściwości badał od lat 80. XX wieku.

Czas trwania wędrówki pieszej: ok. 5 godzin, około godziny 17:00 ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.

Przed wyruszeniem w wędrówkę: nasmarowanie ciała i ubrań preparatem autorstwa dra Różańskiego – przeciwko kleszczom, muchom. komarom i innym stawonogom pasożytniczym i uprzykrzającym warsztaty.

Koszt warsztatów: 25 złotych za osobę (pokrycie kosztów: woda, ziemniaki, kiełbaski, miejsce na ognisko): wpłata (imię i nazwisko) na konto PTZiF: Bank Polski PKO: 03 1020 2964 0000 6302 0136 0478.

Zapraszamy!!!

Od 19 do 21 sierpnia w Krośnie (na Rynku) odbywają się Karpackie Klimaty: http://www.karpackieklimaty.krosno.pl/Szczególnie interesujące są wówczas stragany ze zdrową żywnością, dni wina oraz występy artystyczne. 20 sierpnia 2016 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbędzie się wówczas zjazd członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów oraz wykłady otwarte:

1. Doc. dr hab. n. biol. Adam Stebel: “Leśne rośliny zielarskie.”

2. Dr n. biol. Henryk Różański: “Grzyby lecznicze lasów krośnieńskich.”

W sobotę zapraszamy również do “Wioski Zielarskiej”, zorganizowanej przez Inez Rogozińską na terenie PWSZ w Krośnie: https://www.facebook.com/events/1626814157647116/

pannaPotok_tylawapotok_panna_tylawa
Dolina potoku Panna w Tylawie, 2015 r., lipiec.

Studia dzienne i zaoczne – inżynier Zielarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie – zapraszamy.

Zapraszam do podjęcia studiów inżynierskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Do tej pory organizowaliśmy studia podyplomowe i kursy z zakresu Zielarstwa.

Wiele osób pytało jednak o możliwość podjęcia studiów z tej dziedziny. Stało się, PWSZ w Krośnie uzyskało zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku studiów – Zielarstwo.

Od roku akademickiego 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie rozpoczyna kształcenie na studiach inżynierskich na kierunku Zielarstwo, na specjalnościach: produkcja surowców zielarskich oraz rośliny zielarskie w produkcji kosmetyków, suplementów diety i żywności funkcjonalnej.

W trakcie trwania studiów studenci:

– zdobędą wiedzę z zakresu szczegółowej uprawy roślin zielarskich,

– poznają metody konserwacji i przechowywania surowców zielarskich,

– nabędą umiejętności w zakresie projektowania i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich,

– zapoznają się technologiami produkcji preparatów ziołowych i żywności funkcjonalnej,

– zdobędą wiedzę o maszynach i urządzeniach stosowanych w przetwórstwie zielarskim,

– poznają funkcjonowanie poszczególnych działów przedsiębiorstw przetwórstwa zielarskiego,
w tym m.in.: działów kontroli i oceny jakości surowców i produktów zielarskich, linii produkcyjnych, działów badań, jednostek zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów pochodzenia zielarskiego,

– zdobędą wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji i przetwórstwa zielarskiego.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych, leśnych, technicznych, biologicznych, medycznych i ekonomicznych. Najważniejsze jest to, że nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień rolniczych, lecz przekazuje również praktyczną i teoretyczną wiedzę z obszaru nauk biologicznych i medycznych.

Zainteresowanie surowcami roślinnymi wpisuje się w tendencję powrotu do natury i wyboru rozwiązań ekologicznych. Wzrastająca świadomość społeczeństwa o leczniczych i prozdrowotnych właściwościach roślin, a także popyt na produkty i suplementy diety pochodzenia roślinnego wpływają na rozwój przemysłu zielarskiego. Według ekspertów międzynarodowych, Polska uważana jest za kraj o dużych możliwościach produkcji zarówno, surowców zielarskich wysokiej jakości, jak i przetwórstwa zielarskiego.

Gospodarstwa rolne w województwach: podkarpackim, małopolskim, czy śląskim, cechuje duże rozdrobnienie. Działki o charakterze rolniczym są rozproszone, różnokształtne i o małym areale. Z jednej strony jest to wada, np. przy uprawie zbóż, czy roślin okopowych, z drugiej jednak strony może być do atut, który warto wykorzystać, wzorując się np. na rolnictwie szwajcarskim, czy austriackim. Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, teren i charakter górki i podgórski, zmienność gleb, różnorodność nasłonecznienia stanowisk – sprawiają, że takie tereny są doskonałe pod uprawę roślin lekarskich, kosmetycznych i przyprawowych.

W wymienionych województwach, a także w przyjętych na najbliższe lata strategiach Unii Europejskiej – jest wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę komfortu życia i zdrowia społeczeństwa oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Wspierane jest lecznictwo uzdrowiskowe, przemysł spożywczy związany z produkcją żywności ekologicznej, funkcjonalnej i specjalistycznej. Aby realizować te ambitne cele konieczne jest wykształcenie i przygotowanie ludzi do uprawy i przetwórstwa roślin zielarskich, a także produkcji wyrobów ziołowych szeroko pojętych. Specjaliści z tego zakresu są już obecnie poszukiwani w zakładach wyspecjalizowanego przemysłu spożywczego (suplementy diety, nautraceutyki, nowa żywność, żywność funkcjonalna), zielarskiego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zielarstwa obserwuje się również w przemyśle paszowym/premiksowym oraz w weterynarii i leśnictwie. Z dodatkami ziołowymi do pasz i lekami ziołowymi dla zwierząt wiąże się ogromne nadzieje, szczególnie w profilaktyce chorób i poprawie produkcyjności zwierząt. Rośliny zielarskie są także źródłem substancji do ochrony roślin uprawnych, stanowiąc pełnowartościową alternatywę dla pestycydów syntetycznych. Substancje chemiczne z jednych roślin mogą pomóc w ochronie innych roślin przed szkodnikami i chorobami bakteryjnymi, wirusowymi, czy grzybowymi.

Zielarstwo – studia inżynierskie, 7 semestrów

Studia na kierunku Zielarstwo obejmują szeroki zakres zagadnień tematycznych związanych z problematyką zielarstwa. Studenci kierunku zdobędą przygotowanie ogólne w zakresie nauk podstawowych i kierunkowych, w tym z: chemii ogólnej i organicznej, biochemii, mikrobiologii, genetyki roślin, botaniki, fizjologii roślin, podstaw farmakologii, podstaw żywienia człowieka, ekotoksykologii i ochrony środowiska, agroekologii, uprawy roślin zielarskich, typologii roślin i ich zrównoważonego użytkowania, surowców zielarskich z uprawy, metod ich badań i oceny, zanieczyszczeń, konserwacji i przechowywania, receptur surowców zielarskich, przypraw egzotycznych, podstaw bromatologii, fitotoksykologii, alergologii czy ziołolecznictwa, współczesnych uwarunkowań rozwoju zielarstwa.

W trakcie trwania studiów studenci mogą wybrać jeden z dwóch modułów specjalnościowych: produkcja surowców zielarskich lub rośliny zielarskie w produkcji kosmetyków, suplementów diety i żywności funkcjonalnej, pozwalających na zdobycie kompetencji zgodnych z ich zainteresowaniami.

Wybierając moduł produkcja surowców zielarskich student będzie mógł zapoznać się z szczegółowymi zagadnieniami związanymi z uprawą roślin zielarskich, w tym z: gleboznawstwem i żywieniem mineralnym roślin, fizjologicznymi podstawami plonowania roślin, szczegółową uprawą roślin zielarskich z elementami uprawy ekologicznej, rozmnażaniem roślin zielarskich, przetwarzaniem owoców zielarskich, zdobędzie przygotowanie w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zielarskiej oraz projektowania
i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich.

W ramach modułu rośliny zielarskie w produkcji kosmetyków, suplementów diety i żywności funkcjonalnej studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w przemyśle zajmującym się obróbką surowców pochodzenia zielarskiego na wszystkich etapach produkcji, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa roślin zielarskich. Student zdobędzie szczegółową wiedzę o wykorzystaniu ziół w przemyśle kosmetycznym i spożywczym, zasadach produkcji preparatów ziołowych
i żywności funkcjonalnej, technologii przetwarzania surowców zielarskich, maszynach i urządzeniach stosowanych w przetwórstwie zielarskim. Pozna zagadnienia z zakresu towaroznawstwa farmakognostycznego, zasady certyfikacji i systemy jakości w przetwórstwie zielarskim, znakowanie i opis produktów ziołowych, systemy zarządzania w przedsiębiorstwach przetwórstwa zielarskiego.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć pracę w gospodarstwach zajmujących się uprawą, zbiorem, konserwacją oraz przechowywaniem roślin zielarskich,  a także w przedsiębiorstwach zajmujących się produkującą kosmetyków, suplementów diety, oraz żywności funkcjonalnej z wykorzystaniem surowców zielarskich, w tym min.: w działach kontroli i oceny jakości surowców i produktów zielarskich, przy zarządzaniu i organizacji linii produkcyjnej, w laboratoriach, działach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów pochodzenia zielarskiego lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i przetwórstwa zielarskiego.

Na uwagę zasługują studia z zakresu Zielarstwa – stacjonarne, pierwszego stopnia, studia 26+, bowiem mogą je podjąć ludzie starsi, po 26 roku życia. Są tu studia bezpłatne dla osób starszych, którym tryb życia osobistego i zawodowego pozwala na uczęszczanie na zajęcia w godzinach popołudniowych, w dni robocze. Jeżeli więc mają Państwo 30, 40, czy 50 i więcej lat, chcą zostać inżynierem zielarstwa, a nie mają funduszy na studia zaoczne (niestacjonarne) – zapraszamy.

Rekrutacja na studia, informacje: dostępne na stronie (kliknij)

studia_zielarstwo_krosno
Zajęcia z Towaroznawstwa zielarskiego w PWSZ w Krośnie.

Zapraszamy na III Międzynarodową konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, komunikat II.

clip_image002 clip_image004 clip_image006

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

III Międzynarodową konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Krosno

12-13 maja 2016

Cel konferencji:

Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, paszoznawstwa, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, paszowych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, pasz, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków. Znaczenie ziół w leczeniu, profilaktyce chorób i żywieniu ludzi i zwierząt.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności

· Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki

· Preparaty dla sportowców

· Żywność nowa

· Suplementy diety

· Pasze, surowce paszowe

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe

· Fitoterapia

· Aromaterapia

· Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych

· Przetwórstwo, technologie zielarskie i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii, fitoterapia weterynaryjna

· Bezpieczeństwo żywności, ziół, kosmetyków i pasz

· Towaroznawstwo żywności, kosmetyków i roślin zielarskich

Formy prezentacji:

· Sesje plenarne

· Referaty

· Sesje referatowe w sekcjach tematycznych

· Sesje posterowe

· Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

mgr Barbara Jaworska-Łuczak (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Członkowie:

prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry Bromatologii Uniwersytetu im. M. Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej)

prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

prof. dr hab. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

dr n. biol. Henryk Różański (kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab.inż. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Adam Stebel (kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. (Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. Zenon Węglarz (Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. ndzw. dr hab. n. med. Danuta Zarzycka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

dr Izabela Betlej

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Anna Pietrasz

mgr inż. Magdalena Dykiel

mgr Lucyna Pojnar

mgr inż. Angelika Uram

mgr Joanna Anglart-Różańska

mgr inż. Halina Beń

dr inż. Jolanta Baran

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 12 maja 2016 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

8.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – mgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

– przemówienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

– przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Roman Kołacz

– przemówienie Prezydenta Miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki

– przemówienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

– odczytanie adresów okolicznościowych skierowanych do uczestników konferencji – mgr Iwona Wajs

9.30 –14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczy: prof. ndzw. dr hab. Danuta Zarzycka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie), dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

9.30 – 10.00 Prof. dr hab. Antoni Szumny Wybrane problem zmienności składu chemicznego roślin leczniczych .i przyprawowych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

10.00 – 10.30 Prof. nadz. dr hab. Magdalena Twarużek, prof. dr hab. Jan Grajewski Ochratoksyna A w zielonej kawie i suplementach diety na bazie ekstraktu z zielonej kawy (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10.30 – 11 .00 Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski Medycyna komplementarna i medycyna oparta na badaniach naukowych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

11.00 – 11.30 Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak Lecznicze własciwości lateksu z Chelidonium majus L (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Korczyński M., Opaliński S., Świniarska M., Chojnacka

K.Michalak I., Saeid A., Rój E. Algi – zielone złoto mórz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

12.30 – 13.00 Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski Antybiotykooporne bakterie zagrożeniem bezpieczeństwa żywności (Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.00 – 13.30 Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka Nowe perspektywy współpracy w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC FOOD4FUTURE (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

13.30 – 14.00 Dyskusja i podsumowanie sesji: prof. ndzw. dr hab. Danuta Zarzycka, dr n. med. Józef Forgacz

14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno ul. Bieszczadzka 80

15.30 – 18.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. inż. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła ..Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie) oraz prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry ..Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

15.30 – 16.00 dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak Kwas gamma-linolenowy – występowanie i zastosowanie w lecznictwie (Śląski Uniwersytet Medyczny):

16.00 – 16.30 Prof. dr hab. Anna Sokół-Łętowska Nalewki owocowe jako źródło substancji bioaktywnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 17.15 dr hab. Dorota Waśko-Czopnik Czy gluten jest szkodliwy? (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

17.15 – 17.45 dr Ryszard Kacała Colostrum – szerokie spektrum działania (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

17.45 – 18.00 mgr farm. Joanna J. Sajkowska-Kozielewicz Badania właściwości Geissospermum reticulatum z rejonu Amazonii ( Warszawski Uniwersytet Medyczny)

18.00 – 18.15 mgr farm. Paweł Siudem, Badania toksycznych właściwości bisfenolu A i produktów jego rozpadu na rozwój danio pręgowanego (Danio rerio) z wykorzystaniem metod dokowania molekularnego (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

18.15 – 18.30 mgr inż. Marcin Świątek, prof. dr hab. Roman Niżnikowski Wpływ ziół na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

18.30 – 19.00 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji: prof. dr hab. inż. Maria Ruda, prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

19.30 – 1.30 Uroczysty bankiet w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno ul. Bieszczadzka 80

Piątek, 13 maja 2016 r.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12,

dzielnica Suchodół.

9.00 – 14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

9.00 – 9.30 dr hab. prof. URZ Łukasz Łuczaj Zioła lecznicze święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej i w Oktawy Bożego Ciała w Polsce południowej (Uniwersytet Rzeszowski)

9.30 – 9.50 dr n biol. Henryk Różański Fitoncydy w dawnej i współczesnej medycynie. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

9.50 – 10.20 mgr Barbara Jaworska – Łuczak Nowa żywność (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

10.20 – 10.40 o. dr Marcelin Jan Pietryja Witamina C liposomalna (Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów Katowicach-Panewnikach, Herbarium św. Franciszka)

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.15 dr inż. Sylwia Czarnocka –Śniadała Oznaczenie wartości kalorycznej w wybranych surowcach ..zielarskich (firma AdiFeed)

11.15 – 11.45 lek. med. Krzysztof Błecha: Synergia działania ziół i produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu .chorób infekcyjnych dróg oddechowych (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

11.45 – 12.00 dr inż. Marta Pisarek Rośliny zielarskie i przyprawowe jako atrakcja agroturystyczna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

12.00 – 12.15 dr inż. Elżbieta Sikora Oleje z nasion owoców jagodowych, pozyskane w warunkach nadkrytycznego CO2, jako surowce kosmetyków naturalnych (Politechnika Krakowska)

12.15 – 12.30 mgr Sylwia Nowak Kalanchoe daigremontiana jako składnik aktywny preparatów do pielęgnacji skóry osób chorych na łuszczycę (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

12.30 – 12.45 mgr inż. Sabina Lachowicz Niedoceniane owoce – skarby polskiej ziemi (Uniwersytet Przyrodniczy .we Wrocławiu)

12.45 – 13.00 mgr Anna Zwyrzkowska Comparison of total phenolic contents in water extracts of Ilex sp. ..(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

13.00 – 13.15 Paweł Fekner Miechunka rozdęta (Physalis alkekengi l.) Jako potencjalna żywność funkcjonalna oraz surowiec w fitoterapii

13.15 – 13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencjiprof. dr hab. Roman Niżnikowski, prof. dr hab. n. biol. ..Adam Kaznowski

13.45 – 15.15 Obiad w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno ul. Bieszczadzka 80

Postery:

1.Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak Wpływ niekonwencjonalnych sposobów ekstrakcji na wynik oznaczania metodą enzymatyczną kwasu szczawiowego w wodnych naparach roślin leczniczych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

2. Adam Stebel, Barbara Bacler-Żbikowska Występowanie bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata L. na Wyżynie Śląskiej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

3. Barbara Woźniak, Aleksandra Sklarek, Weronika Wojna, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak Ocena zawartości określonych grup związków farmakologicznie czynnych w kiełkach wybranych roślin z rodziny Brassicaceae (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

4. Aleksandra Sklarek, Barbara Woźniak, Weronika Wojnar, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak Analiza ilościowa grup związków farmakologicznie czynnych występujących w kiełkach spożywczych wybranych roślin z rodziny Poaceae (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

5. Karolina Jakubczyk, Katarzyna Janda, Jolanta Wolska Begonia stale kwitnąca, czarny bez, róża pomarszczona -zawartość fluoru w naparach z kwiatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

6. Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk, Katarzyna Woźniak, Kamila Dębia, Jolanta Wolska Czy dodatek przypraw korzennych podnosi potencjał antyoksydacyjny czarnej herbaty? (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

7. Karolina Jakubczyk, Agnieszka Łukomska, Jolanta Wolska, Katarzyna Janda Potencjał antyoksydacyjny nasion pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) wobec toksycznego działania fluoru (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

8. Joanna Sucholska Przedwojenna oferta ziół miejskich targowisk, a stan współczesny w mieście Poznań (Collegium Biologicum UAM w Poznaniu)

9. Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk, Kamila Dębia, Jolanta Wolska Aktywność przeciwutleniająca i całkowita zawartość polifenoli w naparach z wybranych kwiatów jadalnych (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

10. Kamila Dębia, Katarzyna Janda, Jolanta Wolska, Karolina Jakubczyk Potencjał antyoksydacyjny naparów z podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.) (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

11. Joanna Śniegowska, Anita Biesiada, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Renata Galek Wpływ formy azotu na plonowanie i skład chemiczny ziela stewii (Stevia rebaudiana Bert.) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

12. Kazimierz Pokrywka, Krzysztof Tereszkiewicz , Piotr Molenda , Patryk Pyziak Jakość wołowiny oferowanej w sprzedaży targowiskowej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski)

13. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Joanna Kolniak-Ostek , Krzysztof Zymon Właściwości bioaktywne musu z róży (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

14. Cyboran-Mikołajczyk S., Solarska-Ściuk K, Męczarska K., Cwynar-Zając Ł., Dzięgiel P., Oszmiański J., Kleszczyńska H. Ekstrakty z liści Fragaria i Rubus chroniące komórki układu krążenia przed oksydacyjnym uszkodzeniem (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

15. Katarzyna Mitka, Mariola Matysiak Żele pod prysznic z ekstraktem z cytryńca chińskiego (Politechnika Krakowska)

16. Eliza Chorążyczewska, Ewelina Skorupka, Edyta Wojtas, Maciej Adamski Znaczenie selenu w żywieniu bydła mlecznego (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

17. Edyta Wojtas, Andrzej Zachwieja Soy lecithin in the feeding of dairy cows as a dietary supplement
with antioxidant properties
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

18. Ewelina Skorupka, Eliza Chorążyczewska, Edyta Wojtas Właściwości i wykorzystanie jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

19. Małgorzata Stryjecka, Martyna Gaj, Magdalena Kapeluszna, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Barbara Krochmal-Marczak Zmiany właściwości antyoksydacyjnych kwiatów: dziewanny, wiązówki i bzu czarnego pod wpływem przechowywania (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie )

20. Marcin Deszcz, Joanna J. Sajkowska-Kozielewicz, Katarzyna Paradowska Właściwości antyoksydacyjne napojów energetycznych (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

21. Sabina Lachowicz, Jan Oszmiański, Aneta Wojdyło, Joanna Kolniak-Ostek The influence of harvest date on the content and stability of polyphenolic compounds and antioxidant activity of chokeberry juice during storage (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

22. Sabina Lachowicz, Jan Oszmiański, Aneta Wojdyło Effect of dried powder preparation process on antioxidant activity content of blue honeysuckle berries (lonicera caerulea l. Var. Kamtschatica) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

23. Sabina Lachowicz, Jan Oszmiański Niedoceniane owoce – skarby polskiej ziemi (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

24. Małgorzata Grabarczyk, Katarzyna Wińska, Wanda Mączka, Anna Zwyrzykowska Biologicznie aktywne laktony otrzymane z β-jononu (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

25. Elżbieta Sikora, Agnieszka Łach, Jan Ogonowski Zastosowanie ekstraktu z kory dębu pozyskanego w warunkach nadkrytycznego CO2 jako składnika płynów do kąpieli (Politechnika Krakowska)

26. Maria Pytlarz-Kozicka, Karolina Pierończyk, Joanna Politowicz, Antoni Szumny Wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na parametry biometryczne i skład lotnych metabolitów wtórnych szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

27. Robert Kupczyński, Anna Zwyrzykowska, Antoni Szumny, Kinga Śpitalniak Wpływ polifenoli roślinnych na metabolism przeżuwaczy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

28. Łukasz Bobak, Aleksandra Zambrowicz, Henryk Różański, Magdalena Ligor, Halina Beń, Tadeusz Trziszka, Bogusław Buszewski Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) jako źródło substancji biologicznie aktywnych wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

29. Aleksandra Zambrowicz, Łukasz Bobak, Henryk Różański, Magdalena Ligor, Halina Beń, Tadeusz Trziszka, Bogusław Buszewski Lucerna siewna (Medicago sativa) jako źródło substancji biologicznie aktywnych wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

30. Kamila Dębia, Katarzyna Janda, Jolanta Wolska, Karolina Jakubczyk Zawartość polifenoli w częściach morfotycznych (kłączach, liściach kwiatach i nasionach) podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.) (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

30. Izabela Betlej, Aleksandra Bałuka, Jakość mikrobiologiczna wybranych przypraw kuchennych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

31. Izabela Betlej, Identyfikacja zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produktach nieżywnościowych, z wykorzystaniem testów API (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

32. Anna Pietrasz, Henryk Różański, Zawartość alkaloidów helleboryny i helleborydyny w kłączach ciemiernika kaukaskiego (Helleborus caucasicus), (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

33. Anna Pietrasz, Henryk Różański, Sposoby wytwarzania nanoemulsji stosowanych w kosmetologii, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

34. Anna Pietrasz, Henryk Różański, Kwiat jarzębiny (Sorbus aucuparia) w produktach kosmetycznych, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

 

Prace zgłoszone do publikacji w monografii, ale nie prezentowane w postaci posteru i referatu:

1..Maria Ruda, Janusz Kilar, Stanisław Zając, Magdalena Kilar, Mariola Szymbara, Alicja Lejtnar Program „Podkarpacki Naturalny Wypas” jako czynnik ochrony bioróżnorodności (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

2. Maria Ruda, Janusz Kilar, Magdalena Kilar, Preferencje konsumentów w zakresie zakupu i przyrządzania wołowiny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

3. Teresa Banaszkiewicz Charakterystyka właściwości i wykorzystania ziół w żywieniu zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

4. Jolanta Baran, Mateusz Leś Jakość mikrobiologiczna mleka pozyskiwanego od kóz rasy alpejskiej i saaneńskiej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

5. Jolanta Baran, Małgorzata Źródło-Loda Wykorzystanie innowacji w kreowaniu nowych produktów w przemyśle mleczarskim (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

6. Małgorzata Źródło-Loda, Jolanta Baran, Elżbieta Bragiel Nowoczesne opakowania dla przemysłu spożywczego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

7. Anna Sokół-Łętowska, Alicja Kucharska, Justyna Dobrzycka Ocena możliwości wzbogacania nalewek wiśniowych w przeciwutleniacze (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

8. Barbara Krochmal-Marczak, Izabela Betlej, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Małgorzata Stryjecka, Angelika Uram Aktywności antyoksydacyjne naparów z liści słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas l [Lam.]) (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie )

9. Renata Tobiasz-Salach, Barbara Krochmal-Marczak Ocena ziarna owsa oplewionego i nieoplewionego jako żywności funkcjonalnej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

10. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Barbara Sawicka, Agnieszka Ludwiczuk, Barbara Krochmal-Marczak Możliwości uprawy trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) w Polsce w aspekcie wielokierunkowego wykorzystania surowca (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

11. Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz Możliwości projektowania żywności funkcjonalnej z batata (Ipomoea batatas l. [Lam.])( Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Patronat

Prezydent Wrocławia

clip_image008

Prezydent Krosna

clip_image010

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s

W Krośnie

clip_image012

Sponsorzy

United petfood Calista

clip_image014clip_image016

Biovitalium Kosmetyki DLA

clip_image018

clip_image020

Sylveco AdiFeed

clip_image022

clip_image024

Patronat medialny

Czasopismo naukowe

clip_image026

Niezależna Telewizja NTV

clip_image028

Porady na zdrowie

clip_image030

clip_image032

Jarząb pospolity – Sorbus aucuparia L. w praktycznej gemmoterapii i floroterapii.

Jarząb pospolity (zwyczajny)Sorbus aucuparia L. należy do rodziny różowatychRosaceae. Przybiera formę krzewu lub drzewa i dorasta do około 15 m wys., sporadycznie do 20 m wys. Korona zaokrąglona, pień walcowaty, pokryty szarą i gładką korą. Młode pędy owłosione, starsze nagie, szarobrązowe; pąki wydłużone, stożkowate, owłosione. Wyróżnia się pąki wierzchołkowe, spiczasto jajowate oraz pąki boczne, większe, wąsko lub spiczasto wydłużone, nieco wygięte, przylegające do pędu. Łuski pąkowe ciemnobrunatne, a nawet czarnawe. Liście długości do 20 cm, nieparzysto-pierzaste, złożone z 9-20 listków; listki piłkowane z wyjątkiem dolnej ich części, matowo-zielone, na dolnej stronie sinawe. Kwitnie w maju. kwiaty białe, średnicy do 1 cm, zebrane w baldachogrona, pachnące. owoce jabłkowate, drobne, kuliste, początkowo pomarańczowe, potem czerwone, do 8 mm średnicy, cierpkie, dojrzewające we wrześniu. nasiona przed wysiewem trzeba stratyfikować.

Kora zawiera 6-8% garbników. W jarzębinie nie występują alkaloidy (dawniej alkaloid nazywany był sorbiną). Jarząb nie daje pozytywnych prób na reakcje barwne alkaloidowe.

Liście, nasiona, kora, niedojrzałe owoce (miękisz owocni) zawierają glikozydy cyjanogenne (prunazyna, amigdalina 0,1-0,5%). Owoce, kwiaty, liście bogate są w glikozydy flawonoidowe (kwercetyna, kaempferol), trójterpeny (kwas ursolowy), fitosterole, związki fenolowe (aukuparyna = 2,6-dimethoxy-4-phenylphenol, metoksyaukuparyna), lignany. W korze występuje lupeol, betulina, 22-hydroksybetulina, fitosterole, alkohol cerylowy. Liście zasobne w witaminę C (200 mg/100 g). Wszystkie części jarzębiny są bogate w alkohole cukrowe (sorbitol), kwas sorbowy, kwas parasorbinowy (=parasorbowy) 0,04%, sorbozę, metylopentozany. Owoce zawierają karotenoidy – w świeżych owocach od 15 do 18 mg%(alfa- i beta-karoten, kryptoksantyna), witaminę C (0,03-0,15%), cukry (do 11%, sacharoza, glukoza), garbniki, pektyny. Kora, liście, owoce zasobne są w kwas chinowy, chlorogenowy, izochlorogenowy, neochlorogenowy, kawowy i cynamonowy.

Aukuparyna to inhibitor 5-lipooksygenazy oraz substancja onkostatyczna. Działa hamująco na rozwój raka okrężnicy (HCT15), płuc (A549), czerniaka (SK-MEL-2) i inne. Informację o tym, że jarząb zawiera glikozydy cyjanogenne (amigdalina) znajdziemy w bardzo starych publikacjach, np. F. Rochleder’a z 1859 r. (Phytochemie). Składem jarzębiny zajmowali się wybitni badacze, np.: Liebig (kwasy, cukry, glikozydy), Wicke (amigdalina), Berzelius (karotenoidy), Mulder (woski), Hofmann – kwas sorbowy, parasorbowy (The sole constituent of "Vogelbeeröl", an oil obtained by steam distillation of the acidified juice of the ripe berries of the mountain ash, Sorbus aucuparia L., Rosaceae: Hofmann, Ann. 110, 129 (1859).


Aukuparyna

PączkiGemmae Sorbi aucupariae powinny być zbierane od kwietnia do maja. Zawierają fitosterole, alkohole i kwasy woskowe, flawonoidy (kwercetyna, izokwercytryna), kwasy fenolowe (kwas chinowy, kawowy, galusowy, cynamonowy), kwas parasorbinowy (parasorbowy), triterpeny (kwas ursolowy), aukuparyna, betulina i jej pochodne (hydroksybetulina, hydroksyallobetulina), lupeol, sorbitol, pentozy, glukoza, garbniki proste.

Działanie fitofarmakologiczne pączków: regulujące wypróżnienia, napotne, przeciwgorączkowe, onkostatyczne, przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne (stawy, mięśnie, naczynia), hipotensyjne, pobudzające oddychanie płucne, przeciwalergiczne, antybakteryjne.

Wskazania: zaparcia, nieregularne miesiączkowanie, choroby gorączkowe, cukrzyca, stany zapalne stawów (choroby reumatyczne), nadciśnienie, uogólnione zakażenia, szczególnie jednak płuc i oskrzeli.

Zewnętrznie: suchość skóry, zmęczenie skóry, przebarwienia, stany zapalne, rozszerzone pory, trądzik różowaty, worki i cienie po oczami – kremy, mleczka, serum zawierające do 15% eliksiru pączkowego 1:10.

Preparaty i dawkowanie:

Ocet z pączków: 100 g świeżych krojonych pączków zalać 1000 ml octu 5%, macerować 1 miesiąc. Zażywać po 10 ml 2 razy dziennie przy dyspepsji (niestrawności). Zewnętrznie jako tonik przeciwzapalny, przeciwświądowy, antyalergiczny i ściągający pory, po uprzednim rozcieńczeniu wodą zdrojową (1 łyżka na szklankę wody). Do okładów na rany, oparzenia, miejsca ugryzione/ukąszone przez owady/pajęczaki. Do płukania włosów przy braku połysku, grzybicy, łupieżu i stanach zapalnych cebulek włosowych.

Napar z pączków: 1 łyżkę rozdrobnionych pączków zalać 1 szklanką wrzącej wody lub mleka. Po 40 minutach pić po 100 ml, 2-4 razy dziennie. Przy chorobach gorączkowych co 2-3 godziny po 100 ml, najlepiej z sokiem malinowym i miodem oraz witaminą C. Napar działa przeciwzapalnie i antyseptycznie na skórę i błony śluzowe, zatem nadaje się do okładów na oczy, przemywania skóry zapalnie zmienionej, a także do okładów na trudno gojące się rany.

Macerat ze świeżych pączków: pączki rozdrobnić i zalać wodą z dodatkiem witaminy C (1%) i gliceryny (15%). Na każde 10 g pączków przypada 100 ml roztworu witaminy C i glicerolu. Pozostawić na 24 godziny. Zażywać po 2 łyżki 2-3 razy dziennie na czczo jako środek immunostymulujący, przeciwzapalny dla jelit oraz żołądka, odtruwający i ogólnie wzmacniający. Roztwór taki nadaje się do pielęgnacji skóry cierpiącej na atopowe zapalenie skóry i przebarwienia.

Eliksir z pączków: 10 g pączków świeżych i pokrojonych nożem ceramicznym zalać 100 ml następującej mieszanki ekstrahującej:

Rp. Mieszanka ekstrahująca pączki jarzębiny

Glicerol 25 ml

Woda 30 ml

Witamina C krystaliczna 5 g

Spirytus 70% 25 ml

Sorbitol lub ksylitol w syropie 15 ml

Po 1 miesiącu maceracji, można przecedzić (ale nie jest to konieczne) i zażywać po 5 ml 2-4 razy dziennie jako immunostymulator i środek wzmacniający.

Wyciąg na winie z pączków: 100 g pączków zalać 700 ml wina białego wytrawnego, macerować minimum 3 miesiące. Codziennie przez miesiąc wypić 1 kieliszek wina (ok. 100 ml) przy chorobach alergicznych, reumatyzmie, chorobie wieńcowej i nadciśnieniu. Kuracja powinna trwać 2-3 tygodni. Można powtarzać 1 raz na kwartał.

Parasorbic Acid
Kwas parasorbowy (5-hydroxy-2-hexenoic acid lactone)

Kwiaty jarzębinyFlos Sorbi aucupariae zbierane są w początkach kwitnienia. Muszą być suszone w ciemnym pomieszczeniu, w temperaturze do 40 stopni C. Liście zbieramy w maju i czerwcu, gdy mają najwięcej witaminy C. Kwiaty są surowcem flawonoidowym i fenolokwasowym. Są bogate w kaempferol, kwercetynę, rutynę, apigeninę), kwasy trójterpenowe (alfa-amyryna, kwas ursolowy), olejek eteryczny (związki salicylowe, kariofilen, nerol), alifatyczne węglowodory (n-oktakozan, trikozanol), fitosterole (beta-sitosterol), kwasy fenolowe (kawowy, pochodne kw. cynamonowego i hydroksybenzoesowego), kwas sorbowy i parasorbowy, alkohole cukrowe, cukry, aukuparyna.

Działanie farmakologiczne kwiatów: napotne, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, moczopędne, przeciwwysiękowe, antyalergiczne, przeciwreumatyczne, przeciwobrzękowe, rozkurczowe, uspokajające, rozwalniające.

Wskazania dla kwiatów: choroby alergiczne, nadciśnienie, wysięki, kruchość naczyń krwionośnych, zapalenie żył, stany zapalne nerek i pęcherza moczowego, choroba wieńcowa, choroby gorączkowe.

Preparaty i dawkowanie:

Infusum – napar z kwiatów jarzębiny: 1-2 łyżki suchych lub świeżych kwiatów na 1 szklankę wrzącej wody lub mleka; po 15-20 minutach pić po 100 ml 2-4 razy dziennie. Przy przeziębieniu i gorączce 4 razy dziennie po 100-150 ml najlepiej z syropem malinowym i miodem.

Wino z kwiatów: świeże kwiaty poddać fermentacji jak przy każdym winie. Gotowe wino pić 1 raz dziennie po kieliszku przy nadciśnieniu, miażdżycy i chorobie wieńcowej. Wyciąg na białym winie ze świeżych kwiatów (1 część kwiatów na 7 części wina białego wytrawnego), leżakowany przez minimum 3 miesiące działa podobnie.

Napar z kwiatów: okłady na oczy zmęczone i przy zapaleniu spojówek oraz zapaleniu naczyniówki oka. Do przemywania skóry z rozszerzonymi porami i naczyniami krwionośnymi, przy trądziku różowatym.

Ocet na kwiatach: 1 część świeżych lub suchych kwiatów lub pączków kwiatowych zalać 10 częściami 5% octu, macerować minimum 30 dni, przefiltrować. Stosować do okładów na miejsca z krwiakami, obrzękiem, ponadto do przemywania skóry jako tonik antyseptyczny, ściągający, przeciwzapalny (1 łyżka octu kwiatowego z jarzębiny na 1 szklankę wody). Roztwór takiego octu nadaje się również do płukania włosów uszkodzonych zabiegami fryzjerskimi (farbowanie, trwała). 10 ml octu zażyty doustnie poprawia trawienie i działa przeciwalergicznie (2 razy dziennie po 10 ml w wodzie bogatej w wapń, np. Wielka Pieniawa).

Species ad Clysma viscerale Kaempfe = Species ad clysmata visceralia Kaempfii– ziółka do lewatywy trzewnej Kämpfe’a.

Czytając dzieło z 1882 r. o lekach dwóch wybitnych farmakologów prof. C.W.H. Nothnagel’a i prof. M.J. Rossbach’a natknąłem się na ciekawą mieszankę ziołową pod nazwą Species ad Clysmata visceralia Kaempfi, czyli w roboczym tłumaczeniu ziółka do lewatyw trzewnych Kaempfe’a. Autorzy ze względu na ideowo-postępową postawę medyczną wykazali raczej lekceważący stosunek do owej mieszanki, pisząc: kiedyś bardzo używane, nie mają dziś zupełnie zastosowania. Postanowiłem zgłębić temat i sięgnąłem do licznych starszych dzieł, a także Im współczesnych publikacji, jednakże autorów, którzy mieli więcej pokory dla starej medycyny.

Skład ziółek trzewnych Kämpfe’a jest moim zdaniem ciekawy. Niekoniecznie musimy z nich czynić odwar i stosować do lewatyw. Sporządziłem mieszankę i przyznam, że analizując właściwości poszczególnych składników trzeba jasno stwierdzić: działa pobudzająco na jelito cienkie i grube (wzmaga czynności sekrecyjno-absorpcyjne i perystaltykę), jednocześnie zapobiega zaparciom i atonii jelit, wzmaga wydzielanie żółci, znosi nerwice wegetatywne i po podaniu doustnym pobudza trawienie i soczność żołądka. Odwar przyjęty doustnie wpływa też moczopędnie i pobudzająco na czynności trzustki (szeroko rozumiane). Dłużej przyjmowany (1-2 miesiące) teoretycznie może przyczynić się do obniżenia poziomu glukozy we krwi i stymulować procesy odtruwania oraz regeneracji wątroby.

Oto mieszanka, z trudem znaleziona:

Rp. Species ad clysmata visceralia Kaempfii

Florum Chamomillae (kwiat rumianku)

Herbae Marrubi (ziele szanty)

Herbae Taraxaci (ziele mniszka)

Radicis Taraxaci (korzeń mniszka)

Radicis Valerianae (korzeń kozłka, a właściwie kłącze kozłka)

Rhizoma Graminis (kłącze perzu) aa

Zatem łączymy przepisane surowce w równych ilościach. Bierzemy 1 łyżkę mieszanki na szklankę wody, doprowadzamy do zagotowania i odstawiamy na 20-30 minut, po czym przecedzamy. Pijemy 2 razy dziennie po 1/2 szklanki. Można też użyć doodbytniczo przy chorobach jelita grubego (stany zapalne, atonia) i chorobie hemoroidowej.

nothnagel

Carl Wilhelm Hermann Nothnagel 1841-1905, niemiecki lekarz-internista, ukończył Uniwersytet w Berlinie. Od 1865 do 1868 r. pracował jako asystent  Ernst’a Viktor’a von Leyden’a w Królewcu. W 1866 roku uzyskał habilitację z zakresu medycyny wewnętrznej. Lekarz wojskowy i wykładowca w Berlinie (1868-1870), potem we Wrocławiu (od 1870 r.). Od 1870 roku Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. W 1874 roku został profesorem patologii i terapii na Uniwersytecie w Jenie. Od 1882 roku, aż do śmierci dyrektor i profesor I Medycznej Kliniki Uniwersytetu w Wiedniu.   Jest autorem wielu publikacji, w tym książek niezmiernie wpływowych, opiniotwórczych, np. Handbuch der Arzneimittellehre (współautor prof. Michael Joseph Rossbach) z 1870 r. i nowszych wydań. Zajmował się badaniem chorób kardiologicznych (np. migotanie przedsionków) i neurologicznych.

rossbach3
Michael Joseph Rossbach (Roßbach) (1842-1894) niemiecki lekarz i farmakolog. Studiował medycynę na uniwersytetach w Würzburgu, Monachium, Berlinie i Pradze. W 1865 roku uzyskał doktorat z zakresu medycyny. Od 1869 roku wykładowca farmakologii w Würzburgu, a od 1874 roku profesor farmakologii. W 1882 roku został profesorem patologii i terapii oraz dyrektorem Kliniki Medycznej Uniwersytetu w Jenie. Opisał, m.in. hiperchlorhydrię żołądka. Autor, m.in. Pharmakologische Untersuchungen, 2 volumes 1873-76 – Pharmacological studie, Lehrbuch der physikalischen Heilmethoden für Aerzte und Studirende, 1882.

 

Sam autor mieszanki ziołowej trzewnej – dr Johann Kämpf (1726-1787) urodził się w Zweibrücken. Studiował medycynę w Basel (w Bazylei). W 1753 r. w Basel na Uniwersytecie obronił pracę doktorską: "De infarctu vasorum ventriculi". Uważał, że większość przewlekłych chorób, trudnych do leczenia usadawia się w Viscera vavi abdominis (trzewia jamy brzusznej) lub wywodzi z zaburzeń trzewnych (żołądek, jelita, wątroba, śledziona). W leczeniu chorób dbał o zasadę regulacji czynności układu pokarmowego.  Wiele chorób jest spowodowana rozszerzeniem naczyń, przekrwieniem, niedrożnością naczyń (zawały) i zaparciami. Zwolennik stosowania lewatyw (“Visceralklystiere”) z wyciągów ziołowych i mineralnych. Autor, m.in. Enchiridium medicum", 1778; Kurze Abhandlung von den Temperamenten. 8. Schafhausen. 1760; Variae observationes medicae; in actis. Acad. Giessensis 1771. S. 152.

Zapraszam na III Międzynarodową konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, Bezpieczeństwo Żywności i Pasz, Krosno – 12-13 maj 2016.

clip_image002 clip_image004 clip_image006

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

III Międzynarodową konferencję pt.
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Krosno

12-13 maja 2016

Cel konferencji:

Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetyki, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, paszoznawstwa, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, paszowych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, pasz, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków. Znaczenie ziół w leczeniu, profilaktyce chorób i żywieniu ludzi oraz zwierząt.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności

· Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki

· Preparaty dla sportowców

· Żywność nowa

· Suplementy diety

· Pasze, surowce paszowe

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe

· Fitoterapia

· Aromaterapia

· Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych

· Przetwórstwo, technologie zielarskie i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii, fitoterapia weterynaryjna

· Bezpieczeństwo żywności, pasz, ziół i kosmetyków

· Towaroznawstwo żywności, kosmetyków i roślin zielarskich

Organizatorzy przewidują:

· wykłady plenarne

. referaty

· sesje referatowe w sekcjach tematycznych

· sesje posterowe

· wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

mgr Barbara Jaworska-Łuczak (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Członkowie:

prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej)

prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

prof. dr hab. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

prof. dr hab. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Adam Stebel (kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. (Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. Zenon Węglarz (Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. Danuta Zarzycka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; kierownik Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański (kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej

i Eksperymentalnej PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr Izabela Betlej (kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Janusz Kilar (Zakład Towaroznawstwa i Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Magdalena Kilar (Zakład Towaroznawstwa i Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (kierownik Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Anna Pietrasz (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr inż. Magdalena Dykiel (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr Lucyna Pojnar (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Angelika Uram (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr Joanna Anglart-Różańska (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa do 15.04.2016 r.

Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji dostępna na stronie: KLIKNIJ – preferowana metoda rejestracji

W razie braku dostępu do platformy elektronicznej można chęć uczestnictwa zgłosić tradycyjnie wypełniając papierowy formularz i przesłać pocztą.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnictwa można też wysłać na adres e-mail Komitetu Organizacyjnego Konferencji: zielarstwo2016@pwsz.krosno.pl

Streszczenia należy przysyłać do 31 marca 2016 r.

Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 31 maja 2016 r.

Termin wniesienia opłaty do 15 kwietnia 2016 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.

Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne. Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.

Wymagania edytorskie dostępne są na stronie: KLIKNIJ

Opłaty

· Uczestnicy regularni: 600 zł

· Członkowie PTZiF: 500 zł

· Studenci i doktoranci: 400 zł

· Osoby towarzyszące uczestnikom regularnym, członkom PTZiF, doktorantom i studentom: 400 zł

· Reklama w wydawnictwie (B5) 1000 zł

· Reklama w wydawnictwie (B6) 500 zł

· Reklama stojąca za stołem plenarnym 1000 zł

· Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

Opłata konferencyjna obejmuje:

Ø uczestnictwo w sesjach naukowych

Ø materiały konferencyjne

Ø wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Ø przekąski i napoje na czas przerw kawowych, obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

lub

„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2016@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80. 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2016@pwsz.krosno.pl

Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Ważne linki:

Wymagania edytorskie dostępne tutaj: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/wymagania_edytorskie_monografia_i_streszczenie.pdf (kliknij)

I Komunikat Konferencji dostępny tutaj: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/Konferencja_Krosno2016_komunikat_I.pdf (kliknij)

Platforma elektroniczna do rejestracji uczestnika na konferencję dostępna tutaj: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index&sid=553369&lang=pl (kliknij)

Ruszczyk – Ruscus w praktycznej fitoterapii.

Ruszczyk kolczasty = myszopłoch – Ruscus aculeatus Linne z rodziny Ruscaceae (myszopłochowate = ruszczykowate) dostarcza cenne kłącze – Rhizoma Rusci aculeati. Rodzaj myszopłoch zaliczany jest w niektórych systemach do Liliaceae, czyli rodziny liliowatych.

Roślina występuje w Południowej Europie i w Azji (Iran). Wytwarza spłaszczone pędy, pełniące funkcje liścia (taki spłaszczony liściopodobny pęd nazywamy gałęziakiem – fylloklaudium.

Zawiera ono 4-6% saponin sterydowych, ponadto flawonoidy, fitosterole (sitosterol, stigmasterol, kampesterol), benzofurany (euparon = 2,5-diacetyl-6-hydroxybenzofuran, ruskodibenzofuran), kwasy tłuszczowe (kwas lignocerowy CH3(CH2)22COOH = tetracosanoic acid), triterpeny, kumaryny, alkaloidy (sparteina, tyramina), kwas glikolowy.

Do saponin sterydowych należą: ruscyna (ruscine), neo-ruskogenina (neoruscogenin), ruskogenina (ruscogenin), ruskozyd (ruscoside). Ruskozyd jest saponiną furostanową. Ruscyna jest saponiną spirostanową. Wodne i wodno-alkoholowe wyciągi z kłączy ruszczyka były stosowane w medycynie w leczeniu hemoroidów, stanów zapalnych skóry i naczyń krwionośnych oraz jako środek “czyszczący krew” i moczopędny.

Współczesne badania dowiodły znaczenie kłącza ruszczyka jako vasoprotectivum i antihaemorrhoidales. Podnosi ciśnienie żylne krwi, zwiększa napięcie ścian naczyń krwionośnych, wzmaga przepływ krwi w żyłach i limfy. Zapobiega zastojom krwi i limfy, obrzękom i wysiękom okołonaczyniowym. Wzmacnia
i uszczelnia naczynia krwionośne. Hamuje działanie enzymu elastazy (proteinaza). Pobudza postsynaptyczne receptory alfa-1 i alfa-2, wzmaga uwalnianie noradrenaliny w zakończeniach nerwowych. Obkurcza naczynia krwionośne. Zapobiega krwawieniom występującym w trakcie zażywania preparatów antykoncepcyjnych. Posiada właściwości cytotoksyczne i przeciwhistaminowe. Nie działa na hialuronidazę.

Dawkowanie: preparaty w kapsułkach zawierają różną zawartość ruskogeniny. Zalecane dawki powinny odpowiadać 7-11 mg ruskogeniny/24 h. Ponadto w pastach, maściach i żelach doodbytniczo i na skórę.

Wskazania: zastoje limfy i krążenia żylnego, żylaki, obrzęki kończyn, hemoroidy, kontuzje sportowe, plamice naczyniowe, teleangiektazje, trądzik różowaty, stany zapalne naczyń żylnych i limfatycznych, zapalenie węzłów chłonnych.

W nowoczesnym lecznictwie oficjalnym zastosowanie znalazła również czysta ruskogenina C27H42O4 (ruscogenin). Jest inhibitorem elastazy i ma odmienny mechanizm wazoprotekcyjny niż escyna, która z kolei hamuje hialuronidazę. Saponiny sterydowe ruszczyka zmniejszają adhezję leukocytów do śródbłonka.
Sama ruskogenina znalazły zastosowanie w leczeniu niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych, w łagodzeniu objawów alergii, w leczeniu hemoroidów, żylaków kończyn, plamic, obrzęków kończyn. Nadaje się do długotrwałej terapii nadmiernej przepuszczalności i kruchości naczyń krwionośnych. Ruskogenina podawana jest przy stanach zapalnych żył oraz zakrzepach żylnych. Miejscowo w leczeniu hemoroidów, zapalenia odbytu, pochwy, przetok odbytu, świądu odbytu.

Ruszczyk zmniejsza krwawienia z dróg rodnych pozamentruacyjne. Z tego względu, że ruszczyk obkurcza naczynia krwionośne, zalecam go również w leczeniu teleangiektazji (np. po terapii sterydami), plamic i trądziku różowatego. Korzystnie działa w przypadku dermatozy okołoustnej oraz rozszerzeń naczyń w przebiegu trądziku sterydowego, kosmetycznego i zawodowego (leczenie zewnętrzne skojarzyć z leczeniem wewnętrznym).

Przykład nowoczesnego preparatu ruszczykowego

Preparaty galenowe proste:

1. Nalewka ruszczykowa – Tinctura Rusci: 1 część ziela lub kłącza ruszczyka zalać 10 cz. alkoholu 55-60%, macerować 7 dni, przefiltrować. Zażywać 2 razy dziennie po 5-6 ml. Nalewka w proporcji 1 część surowca świeżego lub suchego na 5 części alkoholu – 2-3 ml 2 razy dziennie, ponadto zewnętrznie w maściach, żelach, mazidłach (zawartość nalewki 1:5 – 5-10% w produkcie).

2. Odwar ruszczykowy – Decoctum Rusci: 1 łyżkę suchych kłączy lub 2 łyżki suchego ziela zwilżyć spirytusem 70-80%, po 5 minutach zalać 1 szklanką wody zimnej, doprowadzić do zagotowania, po czym pozostawić pod przykryciem na 40 minut. Przecedzić. Podzielić odwar na 4 części i wypić w ciągu dnia.

Kuracja ruszczykiem powinna trwać  2-3 miesiące i musi być wznawiana co pół roku.

Kurs Zielarz-fitoterapeuta 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.

Z uwagi na osiągnięcie zaplanowanej liczby Słuchaczy na Kursie Zielarz-Fitoterapeuta – zakończono dalsze przyjmowanie kandydatów.

Zapraszam na II edycję kursu Zielarz-Fitoterapeuta.

Nazwa: Zielarz-fitoterapeuta

Kod zawodu: 323012

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

32         Średni personel do spraw zdrowia
321        Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211       Operatorzy aparatury medycznej
321101   Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102   Perfuzjonista
321103   Technik elektroradiolog
321104   Technik sterylizacji medycznej
321190   Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212       Technicy analityki medycznej
321201   Technik analityki medycznej
3213       Technicy farmaceutyczni
321301   Technik farmaceutyczny
3214       Technicy medyczni i dentystyczni
321401   Protetyk słuchu
321402   Technik dentystyczny
321403   Technik ortopeda
322        Dietetycy i żywieniowcy
3220       Dietetycy i żywieniowcy
322001   Dietetyk
322002   Technik żywienia i gospodarstwa domowego
323        Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230       Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001   Akupunkturzysta
323002   Bioenergoterapeuta
323003   Biomasażysta
323004   Chiropraktyk
323005   Homeopata
323006   Instruktor hipoterapii
323007   Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008   Muzykoterapeuta
323009   Naturopata
323010   Osteopata
323011   Refleksolog
323012   Zielarz-fitoterapeuta
323090   Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
324        Technicy weterynarii
3240       Technicy weterynarii
324001   Laborant weterynaryjny
324002   Technik weterynarii
325        Inny średni personel do spraw zdrowia
3251       Asystenci dentystyczni
325101   Asystentka stomatologiczna
325102   Higienistka stomatologiczna
3252       Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
325201   Terapeuta środowiskowy
3253       Optycy okularowi
325301   Optyk okularowy
325302   Technik optyk
3254       Technicy fizjoterapii i masażyści
325401   Technik fizjoterapii
325402   Technik masażysta
3255       Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325501   Edukator ekologiczny
325502   Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503   Inspektor ochrony radiologicznej
325504   Inspektor ochrony środowiska
325505   Instruktor higieny
325506   Kontroler higieny mięsa
325507   Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508   Technik analizy i monitoringu środowiska
325509   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
325510   Technik dozymetrysta
325511   Technik ochrony środowiska
325512   Weterynaryjny kontroler sanitarny
325513   Inspektor obrony cywilnej
325514   Inspektor sanitarny
325590   Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
3256       Ratownicy medyczni
325601   Ratownik medyczny
3259       Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325901   Felczer
325902   Higienistka szkolna
325903   Instruktor terapii uzależnień
325904   Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905   Opiekunka dziecięca
325906   Ortoptystka
325907   Terapeuta zajęciowy
325908   Podolog
325990   Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
 • doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
 • certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
 • uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
 • określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Organizowany kurs przygotuje do realizacji zadań w ramach zawodu Zielarz-fitoterapeuta. Niewątpliwie uczestnik takiego kursu  osiągnie kompetencje zawodowe. Zajęcia będą prowadzone przez znanych specjalistów. W ramach kursu odbędą się także warsztaty terenowe (w środowisku przyrodniczym) i ćwiczenia praktyczne w laboratorium.

Wymiar godzinowy kursu. Cały kurs obejmuje 250 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Odbywać się będzie w pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Koszt kursu 3500 zł.

Możliwość płacenia w ratach: I rata 1500 zł, II i III rata po 1000 zł.

Planowany I termin rozpoczęcia kursu: 24-25 września 2016 roku.

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie, bowiem zawód w klasyfikacji Zawodów i Specjalności ma nazwę Średni personel do spraw zdrowia.

Oferta skierowana do: technicy farmacji, weterynarze i lekarze weterynarii, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką.

Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Wykład Zajęcia praktyczne w terenie Prowadzący
Podstawy farmakologii 6 dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Chemotaksonomia roślin leczniczych. Fitochemia. 5 dr n. biol. Henryk Różański
Etnobotanika 5 mgr Jolanta Miklar
Botanika farmaceutyczna. Fitosocjologia 5 dr n. biol. Dominik Wróbel
Podstawy biochemii, anatomii i fizjologii człowieka 5 dr n. biol. Henryk Różański
Materia medica – surowce roślinne, zwierzęce i mineralne 5 dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy dietetyki. Diety specjalne Zioła w dietetyce. 5 mgr farm. Jolanta Miklar
Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych. Podstawy gleboznawstwa i nawożenia 5 dr inż. Marta Pisarek
Bromatologia 5 dr inż. Anna Pietrasz
Rośliny lecznicze i trujące w środowisku naturalnym. Rozpoznawanie, zbiór, właściwości lecznicze 5 dr n. biol. Henryk Różański &

dr n. biol. Dominik Wróbel

Zioła aspektu wiosennego 5 dr n. biol. Henryk Różański &

dr n. biol. Dominik Wróbel

Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie. 5 dr inż. Janusz Kilar
Technika wybranych zabiegów pielegnacyjnych i medycznych 4 5 dr hab. n. med. Danuta Zarzycka
Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych 4 5 dr n. med. Renata Rabiasz
Fitoterapia geriatryczna 5 dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia pediatryczna 5 dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia weterynaryjna 5 dr inż. Janusz Kilar
Olejki eteryczne w kosmetyce i aromaterapii 2 4 dr inż. Anna Pietrasz
Zioła i sole w balneologii i hydroterapii 4 dr inż. Anna Pietrasz
Gemmoterapia 5 dr n. biol. Henryk Różański
Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha 2 5 dr inż. Janusz Kilar
Terapie oligopleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera 5 dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a 5 dr inż. Janusz Kilar
Praktyczne obliczenia w recepturze 4 mgr Joanna Anglart Różańska
Towaroznawstwo farmakognostyczne 2 5 dr n. biol. Henryk Różański
Chemia suplementów diety i leków ziołowych 5 prof. dr hab. Iwona Wawer
Chemia kosmetyków. Podstawy receptury kosmetycznej. 2 5 dr inż. Anna Pietrasz
Olejki eteryczne w fitoterapii. Chemia olejków eterycznych. Badanie jakości olejków eterycznych 2 5 dr n. biol. Henryk Różański
Rhizoterapia i gemmoterapia – zajecia terenowe 2 dr n. biol. Henryk Różański
Rhizoterapia i gemmoterapia – zajecia terenowe 2 dr n. biol. Dominik Wróbel
Podstawy receptury zielarskiej 4 dr inż. Anna Pietrasz
Mechanizacja rolnictwa w zielarstwie 5 dr inż. Stanisław Zając
Hirudoterapia 4 dr n. med. Renata Rabiasz
Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie 8 mgr Barbara Jaworska – Łuczak
Floroterapia 3 dr n. biol. Henryk Różański
Wybrane rośliny lecznicze Ameryki Południowej 5 dr n. farm. Katarzyna Paradowska
Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek. 4 dr n. med. Renata Rabiasz
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki 5 mgr Krzysztof Kamiński
Fitoterapia onkologiczna 5 dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy fizjoterapii 4 dr Łukasz Wojtyczek
Podstawy patologii i patofizjologii. Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań. 5 dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia w ginekologii 5 dr med. Wacław Wulf
Fitoterapia w medycynie internistycznej 5 dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna 5 dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem chemii farmaceutycznej 5 mgr Grzegorz Domański
Chromatografia i spektrofotometria w fitochemii 2 mgr Grzegorz Domański
Zioła Rosji i Ukrainy 5 dr inż. Anna Pietrasz
Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie 4 dr n. biol. Dominik Wróbel
Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta 2 o. dr Marcelin Pietryja
Zarys medycyny klasztornej 5 o. dr Marcelin Pietryja
Suma godzin lekcyjnych (45 minut) 28 204 18 razem 250 godzin lekcyjnych

 

Dla osób zamieszkałych w odległych miejscowościach oraz w razie zdarzeń przypadkowych przewidziano możliwość odbycia zajęć w ramach e-learningu. Maksymalną liczbę godzin w e-learningu określi kierownik kursu.
Absolwent otrzyma świadectwo odbycia kursu zawodowego.

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza
kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Platforma do rejestracji kandydatów i szczegóły dotyczące rekrutacji proszę będą ogłoszone/dostępne na stronie: http://www.pwsz.krosno.pl/niepubliczny-osrodek-doksztalcania/ oraz na stronie http://ptzif.pl

Z uwagi na ćwiczenia i zajęcia praktyczne liczba przyjmowanych słuchaczy jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń/rejestracji elektronicznej na udostępnionej wkrótce platformie.

Zjazdy będą się odbywać 1 raz w miesiącu: sobota-niedziela (ostatnie weekendy każdego miesiąca, z wyjątkiem grudnia).

Planowany I termin rozpoczęcia kursu: 24-25 września 2016 roku.

REKRUTACJA:

Z uwagi na osiągnięcie zaplanowanej liczby Słuchaczy na Kursie Zielarz-Fitoterapeuta – zakończono dalsze przyjmowanie kandydatów.


Kandydaci rejestrują się do systemu na platformie elektronicznej – rejestracja od 1.03.2016 r.

Po rejestracji elektronicznej kandydaci zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty w białej wiązanej teczce.

Wymagane dokumenty

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

2. Podanie kandydata o przyjęcie na kurs (podanie należy wydrukować z platformy elektronicznej po rejestracji, po uzupełnieniu swoich danych ),

3. 2 zdjęcia (1 zdjęcie o wym. 30x42mm, 1 zdjęcia o wym. 37×52 mm ),

4. Kopia dowodu tożsamości

5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

6.  Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – plik do pobrania

Termin składania podań 1.03.2016 – 15.05.2016 r.

 Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia

Kurs: Zielarz-fitoterapeuta

38-400 Krosno
Rynek 1

tel. 13 43 755 80 (w godz. 12.00 – 15.00)

Z uwagi na ćwiczenia i zajęcia praktyczne liczba przyjmowanych słuchaczy jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń/rejestracji elektronicznej na udostępnionej platformie oraz dostarczenie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Niekompletne zgłoszenia w systemie rejestracji elektronicznej czy dokumenty nadesłane niekompletnie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy: Ist International Scientific Conference „MAN-FOOD-HEALTH” Wrocław, 11-12 marca 2016 r.

Ist International Scientific Conference  „MAN-FOOD-HEALTH”

Wrocław, 11-12 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej problemom odżywiania człowieka i żywności od najdawniejszych czasów do współczesności. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących żywienia człowieka w różnych etapach ontogenezy i jego zdrowotnego znaczenia, oraz możliwość dyskusji nad rekonstrukcją diety w dawnych populacjach ludzkich. W 21. wieku obserwuje się swoiste „rozdwojenie” tendencji: z jednej strony ogromne rzesze ludzi cierpią niedostatek podstawowych składników pokarmowych, z drugiej strony społeczeństwa postindustrialne doświadczają epidemii otyłości oraz jej powikłań . Oba te zjawiska generują ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Jednocześnie prowadzone są intensywnie badania nad opracowaniem zasad prawidłowego żywienia człowieka zgodnych z uwarunkowaniami środowiskowymi i zdrowotnymi. Chcielibyśmy, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań i dyskusji zarówno o najnowszych trendach w żywieniu, o możliwościach oceny stopnia odżywienia populacji jak i o zagrożeniach zdrowia wywoływanych nieprawidłową dietą.

Komitet Organizacyjny

Strona internetowa konferencji:
http://www.manfoodhealth.umed.wroc.pl/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej problemom odżywiania człowieka i żywności od najdawniejszych czasów do współczesności. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących żywienia człowieka w różnych etapach ontogenezy i jego zdrowotnego znaczenia, oraz możliwość dyskusji nad rekonstrukcją diety w dawnych populacjach ludzkich. W 21. wieku obserwuje się swoiste „rozdwojenie” tendencji: z jednej strony ogromne rzesze ludzi cierpią niedostatek podstawowych składników pokarmowych,

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Roman Kołacz – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marek Ziętek – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień pierwszy – Piątek 11.03.2016

Wykład otwierający

Prof. dr hab. Maria Kaczmarek – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wykłady plenarne

Prof. Robert Malina – Department of Anthropology, University of Texas, Austin, Texas, USA

Prof. dr hab. Krzysztof Szostek – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Tematy sesji naukowych:

Żywienie w historii człowieka

Wykład wprowadzający Prof. dr hab. Janusz Piontek –Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Żywienie w rozwoju osobniczym

Wykład wprowadzający Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska – Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Varia

Dzień drugi – Sobota 12.03.2016

Wykłady plenarne

doc. Ing. Marta Habánová, PhD. – Department of Human Nutrition, Slovak University of Agriculture in Nitra

Prof. dr hab. Maciej Henneberg  – Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy University of Adelaide Australia

Tematy sesji naukowych:

Zaburzenia odżywiania i żywienie specjalistyczne

Wykład wprowadzający – Prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska – Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Nawyki żywieniowe a choroby człowieka

Wykład wprowadzający dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Prozdrowotne składniki żywności

Wykład wprowadzający – Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CScDepartment of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Uniwervsity, Faculty of Medicine, Czech Republic
Żywność regionalna, tradycyjna, ekologiczna

Wykład wprowadzający Prof. Angel Antonio Carbonell Barrachina – Department of Agro-Food Technology, University of Miguel Hernandez de Elche, Spain

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Bohdan Gworys – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Prorektor ds. Nauki i Innowacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:
Prof. dr hab. Krzysztof Borysławski – Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Monika Bronkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. Angel Antonio Carbonell Barrachina – University of Miguel Hernandez de Elche, Spain
prof. dr hab. Joachim Cieślik – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Grabowski – Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Halina Grajeta – Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Maciej Henneberg – Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy University of Adelaide Australia
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska – Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Danuta Kornafel – Wydziałowa Pracownia Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł – Zakład Antropologii we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Wiesław Kurlej – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. Robert Malina – Department of Anthropology, University of Texas, Austin, Texas, USA
Prof. Oleg Melnyk – Kierownik Zakładu Anatomii Zwierząt Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego i Nauk o Środowisku Ukrainy, Kijów – Ukraina
Prof. dr hab. Leszek Paradowski – Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski – Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak – Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Janusz Piontek – Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Anna Skoczyńska – Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska – Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Szuba – Zakład Angiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Wyka – Katedra Żywnienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Uniwervsity, Faculty of Medicine, Czech Republic
dr Paweł Dąbrowski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Zygmunt Domagała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Joanna Grzelak – Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Ryszard Kacała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Bożena Kurc-Darak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Michał Porwolik – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Katarzyna Staszak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Sławomir Woźniak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

KOMITET HONOROWY
Prof. dr hab. Jadwiga Biernat – Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Dietetyki
Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joachim Cieślik – Przewodniczący Komitetu Antropologii PAN, Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Grażyna Gromadzka – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Marek Grzybiak – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Zakład Anatomii Klinicznej, Katedra Anatomii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Zofia Ignasiak – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. – Prodziekan Wydziały Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska – Dziekan Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Marek Woron – Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Center Club

z drugiej strony społeczeństwa postindustrialne doświadczają epidemii otyłości oraz jej powikłań. Oba te zjawiska generują ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Jednocześnie prowadzone są intensywnie badania nad opracowaniem zasad prawidłowego żywienia człowieka zgodnych z uwarunkowaniami środowiskowymi i zdrowotnymi. Pragniemy także przedyskutować w szerokim gronie specjalistów problematykę anatomiczną związaną z układem pokarmowym człowieka dla tle zagrożeń epidemiologicznych, możliwości diagnostycznych i leczenia jego schorzeń. Chcielibyśmy, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań i dyskusji zarówno o najnowszych trendach w żywieniu,o możliwościach oceny stopnia odżywienia populacji jak i o zagrożeniach zdrowia wywoływanych nieprawidłową dietą.

Podczas Konferencji odbędzie się konkurs dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki na najlepszy referat oraz poster.

Streszczenia wykładów plenarnych i wystąpień naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Jedno zgłoszenie upoważnia do jednej prezentacji ustnej lub posterowej.
Do udziału w Konferencji przyjmowane są oryginalne prace badawcze, prace poglądowe i przeglądowe, prace kazuistyczne oraz spostrzeżenia kliniczne.

Planowana jest publikacja oryginalnych prac. Przewidziane są następujące możliwości publikacji:
– Advances in Clinical and Experimental Medicine – IF=1,095, MNiSW 15 pkt ewentualne prace mieszczące się w profilu czasopisma będą recenzowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi.
– Anthropological Review MNiSW 15pkt
– Polish Journal of Food and Nutrition Sciences – IF=0.640, MNiSW 15 pkt
– Rozdział w monografii w języku angielskim z nadanym oddzielnym numerem ISBN – MNiSW 5pkt

Decyzję o zakwalifikowaniu treści do jednej z powyższych form publikacji podejmuje Komitet Naukowy. Prace mieszczące się w profilu danego czasopisma będą recenzowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi.

Zasady przygotowania rozdziału w monografii

Rozdziałem w monografii jest opracowanie naukowe minimum 0,5 arkusza wydawniczego (tj. 20000 znaków ze spacjami) – dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych. Rozdział w monografii o profilu humanistycznym powinien obejmować co najmniej 1 arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami.
Rozdział powinien składać się z następujących punktów:
1. afiliacja (nazwa i miejsce zakładu pracy w języku angielskim, pełne imię i nazwisko autora (ów),
2. tytuł artykułu w języku angielskim
3. słowa kluczowe w języku angielskim
4. krótki wstęp
5. materiał i metody
6. wyniki
7. dyskusja
8. wnioski
9. streszczenie w języku angielskim (do 800 znaków).
10. piśmiennictwo (ponumerowane, w porządku alfabetycznym, każda pozycja powinna zawierać kolejno: nazwisko autora (ów) i pierwsze litery imion, tytuł pracy, wydawnictwo (lub nazwa czasopisma) rok, strony. W przypadku trzech i więcej autorów wpisać tylko pierwszego autora i skrót „i wsp.”, np.:
1. Czechowski E., Skos A. (red.): Dodawanie i odejmowanie. Wyd.Tablica, Warszawa 2004.
2. Królczyk H. i wsp.: Kogo nie znamy? Arkady, Warszawa 2007.
3. Rawski A.: Teraz Ty. Wyd. PolKam, Kraków 2009.
4. Whiteley P.; Dodou K.; Todd L.; Shattock P.: Body mass index of children from the United Kingdom diagnosed with pervasive developmental disorders. Pediatrics International 2004, 46, s. 531-533.

Wersja elektroniczna powinna być przygotowana z użyciem edytora Microsoft Word, czcionka Times New Roman (CE), wielkość 10 pkt z odstępem 1,0 między wierszami, marginesy: górny – 3,5 cm; dolny 4,5 cm; lewy 3,9 cm; prawy 4,0 cm, nagłówek – 1,25 cm, stopka 5,5 cm. Akapity należy zaznaczyć tabulatorem. Tekst, tabele, ilustracje i wykresy – tylko w edytorze Word oraz w kolorze czarno-białym, wykresy i ryciny nie powinny wykraczać poza margines artykułu. Nr tabeli należy oznaczyć cyfrą rzymską, a opis tabeli powinien być umieszczony nad tabelą. Rycinę, zdjęcia, wykresy należy oznaczyć cyfrą arabską i podpis powinien być umieszczony pod wykresem/ryciną/zdjęciem. Pozycje piśmiennictwa w tekście należy pisać w kwadratowych nawiasach np. [2, 6, 9].

Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzowania. Rada Redakcyjna zastrzega
sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu tekstu. Za publikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium.

Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: manfoodhealth@onet.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016 roku.

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PLAKATÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
– Prosimy o przesłanie pliku plakatu w formacie: PDF. (1 strona)
– Plakat powinien mieć rozmiar: 90 cm szerokości oraz 110 cm wysokości
– Gotowy plakat prosimy przesłać do dnia 29.02.2016r. na adres: manfoodhealth@onet.eu

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez DIL min. 12 pkt (ostateczna liczba punktów zostanie ustalona po zatwierdzeniu programu konferencji).

WAŻNE TERMINY:
– zgłoszenie uczestnictwa czynnego wraz ze streszczeniem referatu: do 07.02.2016 r. Termin przedłużono do 26.02.2016r.
– zgłoszenie uczestnictwa biernego: do 01.03.2016 r.
– informacja o akceptacji tematów referatów: 01.03.2016 r.
– program szczegółowy Konferencji dostępny od: 01.03.2016 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:
dr Paweł Dąbrowski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wiceprzewodniczący:
dr Ryszard Kacała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Sekretarze:
dr Bożena Kurc-Darak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:
mgr inż. Maciej Bienkiewicz – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Piotr Chmielewski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Zygmunt Domagała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Joanna Grzelak – Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
mgr Aleksandra Kotylak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Małgorzata Korzeniowska – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Michał Porwolik – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Raczkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr inż. Marzena Styczyńska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Katarzyna Staszak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Sławomir Woźniak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SKN Paleoanatomii „Vertex” – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SKN Clinical and Dissecting Anatomy – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SKN Q Jakości Żywności – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez DIL min. 12 pkt (ostateczna liczba punktów zostanie ustalona po zatwierdzeniu programu konferencji).
W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z BIUREM ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI ( AG EVENT)
adres e-mail: agevent@agevent.pl lub pod nr telefonu: +48 601 323 212

DEBATA o ZDROWIU: Żywienie, diety a choroby cywilizacyjne
11 .03.2016 godz. 16 30 –
Koszt uczestnictwa: 150 zł – opłata na miejscu (dla osób będących uczestnikami konferencji koszt uwzględniony w ramach opłaty rejestracyjnej) lub przelewem na konto (proszę wziąć ze sobą potwierdzenie przelewu) -Alior Bank: 87 2490 0005 0000 4600 7459 9232 BIURO ORGANIZACYJNE AG Event; tytuł przelewu: DEBATA, Imię i nazwisko uczestnika.
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Budynek C
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław


Uczestnicy DEBATY w kolejności alfabetycznej:


dr Henryk Różański
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
dr hab. Dorota Waśko – Czopnik
Jerzy Zięba

„Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia”
– Voltaire

Debata o zdrowiu – Żywienie, diety a choroby cywilizacyjne została przygotowana poza głównym nurtem naukowym Konferencji Człowiek-Żywność-Zdrowie. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu debatą przedstawiamy szczegółowy opis na czym polega zaproponowana przez nas Debata o zdrowiu. Każdy z uczestników Debaty otrzymał cztery pytania, które są tematami wprowadzającymi do dyskusji:
1. Który ze składników pokarmowych jest najbardziej niedoceniany?
2. Który ze składników diety Polaków jest najbardziej szkodliwy?
3. Czy istnieje dieta idealna?
4. Czy istnieje możliwość obniżenia częstości występowania chorób cywilizacyjnych odpowiednią dietą?
Rozmówcom przydzielono określone ramy czasowe na przedstawienie swojej opinii. Kolejność odpowiedzi prelegentów jest zmienna, tak aby każdy mógł raz odpowiadać jako pierwszy. Po tematach wprowadzających odbędzie się dyskusja między prelegentami Debaty. Po zakończeniu dyskusji między uczestnikami Debaty ogłaszamy 15 minutową przerwę, po której planowane są pytania z sali. Dyskusja moderowana jest przez członków Komitetu Organizacyjnego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Debacie.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Kosmetyki… i talk. Kiedy te glikole znikną z kosmetyków?

Co pewien czas publikuję swoje krytyczne uwagi dotyczące niektórych składników kosmetyków i leków dermatologicznych. Cały czas podtrzymuję swoją opinię, że połowa związków chemicznych występujących w przeciętnych recepturach kosmetyków nie spełnia żadnej dobroczynnej funkcji dla naszego organizmu. Połowa wymieniona związków na etykietach kosmetyków to zwyczajny “syf technologiczny” (znaczenie technologiczne: stabilizatory, konserwanty, rozpuszczalniki, nośniki, substancje konsystencjotwórcze itd.).

Pamiętam moje pierwsze publikacje na temat szkodliwości składników kosmetycznych, co to się wówczas działo… Polska była w trakcie przemian politycznych. Tymczasem Różański śmiał krytykować parabeny, emulgatory, pochodne urotropiny, imidazolu, tiazoliny, glikole, syntetyczne emulgatory, wazelinę, a nawet talk, czy parafinę. Rektorem na Uczelni, w której do dziś pracuję, był wówczas prof. Andrzej Gonet. Do Władz PWSZ w Krośnie rozdzwoniły się telefony, że ja krytykuję publicznie surowce do produkcji kosmetyków, które są przecież legalne; przychodziły w tej sprawie również pisma z pogróżkami. Firmy handlujące kosmetykami lub surowcami straszyły sądem. Jeden z prezesów firm wręcz zadzwonił do mnie grożąc, iż za takie publikacje wylecę z pracy i mój rektor mnie zwolni. Do dziś wspominam te czasy, a szczególnie jestem wdzięczny ówczesnemu Rektorowi, że nie poddał się, nie poddał się zastraszeniu i pozwolił mi działać dalej.

Złą wolą kierowali się również niektórzy wykładowcy szkół kosmetycznych, mówiąc swoim uczniom i studentom, że Różański to bzdury wypisuje i wymieniane przez niego składniki, jakoby szkodliwe są bardzo bezpieczne dla skóry… W związku z nagonką na mnie dostawałem kilkanaście e-maili dziennie, abym nie rozpowszechniał takich informacji, na licznych forach zmieszano mnie z błotem.

Jakże ucieszyłem się, gdy kilka lub kilkanaście lat później znane sieci handlowe i hurtownie zaczęły przyglądać się składom preparatów, które sprzedają i wprowadziły obostrzenia co do ich składników. Niektóre kraje w UE zabroniły stosowania wielu surowców w produkcji kosmetyków dla dzieci i kobiet w ciąży (Szwajcaria, USA, Dania).

Dzisiaj czytam artykuł, ze nawet koncerny wielkie muszą zweryfikować swoje postępowanie i w końcu też zostaną ukarane; wreszcie uznano toksyczność talku w sądzie:

J&J must pay $72 million for cancer death linked to talcum powder: lawyers; patrz: http://www.reuters.com/article/us-johnson-johnson-verdict-idUSKCN0VW20A

Artykuł w języku polskim na podstawie powyższego: http://kobieta.wp.pl/kat,1025887,title,Johnson-Johnson-ukarany-Musi-zaplacic-72-miliony-dolarow-rodzinie-kobiety-ktora-zmarla-na-raka,wid,18181889,wiadomosc.html?ticaid=1168b5

Cóż z tego, że ja mówiłem o rakotwórczych właściwościach talku od lat, jak nie mam poparcia wśród niektórych wykładowców w szkołach kosmetycznych, którzy nadal uczą o talku – jako mineralne bezpiecznym. Prace na temat rakotwórczych właściwościach talku (z przyczyn fizycznych, nie chemicznych) znane są od lat 70. XX wieku. Nawet je porównywano do azbestu, a już w latach 80. wyszły kolejne publikacje.

Powoli nasze społeczeństwo też jest świadome i coraz chętniej czyta składy, wybierając kosmetyki naturalne.

Nadal jednak liczni producenci zagraniczni i polscy potrafią stosować w produkcji talk, obleśną parafinę ( pod nazwą “oliwka dla dzieci”), parabeny, glikole, co gorsze – w produkcji kosmetyków dla niemowląt, dzieci i kobiet ciężarnych lub karmiących.

Nie mogę się doczekać czasów, kiedy znikną glikole z kosmetyków i … żywności! Zapewniam Państwa, że to nic dobrego, to jest prymitywny rozpuszczalnik, codziennie wcierany w skórę i w błony śluzowe przez miliardy ludzi (i niestety coraz częściej jedzony). Glikole trafiły do żywności i leków, są dodawane ekstrakty z owoców, warzyw, ziół, aromaty przy produkcji których, jako ekstrahentu lub nośnika – użyto właśnie glikolu (obojętnie który, nie wchodzę w szczegóły). Glikol mamy więc nie tylko w kosmetykach i lekach dermatologicznych, ale również w innych lekach (doustnych)

Najbardziej mnie martwią e-papierosy. Substancje aromatyczne/smakowe, nikotyna nie są spalane, ale podgrzewane i przeprowadzane w opary/ aerozol. Jako aerozol dostają się do płuc. I co niby w tym dziwnego? Rozpuszczalnikiem dla barwników, aromatów i nikotyny jest glikol (np. propylenowy). W formie aerozolu osiada na śluzówkę i pneumocyty –> nie wątpię w to —> wywoła wcześniej czy później raka, zmiany zwłóknieniowe i metaplazję. Opary glikolowe w płucach to poważny kancerogen.

25% dawki glikolu naniesionej na skórę ulega wchłonięciu. Glikol propylenowy i polipropylenowy i inne glikole – przede wszystkim uszkadzają wątrobę, nerki, mięsień sercowy, niszczą krwinki (szpik) i powodują obniżenie lub zaburzenia płodności. Zakłócają tez procesy wymiany gazowej i troficznej w skórze, wdzierając się do przestworów międzykomórkowych i w strukturę biomembran.

Dla osób zainteresowanych polecam przeglądnąć moją starą prezentację i uwzględniać te dane przy wyborze kosmetyków: http://luskiewnik.strefa.pl/toksykologia_kosmetyka_wyklad_PWSZ_Krosno_Rozanski_Henryk.pdf

image