Zajęcia w ESPZ Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej w Międzyborowie, 19-20 września 2015 r.

Na najbliższych zajęciach 19-20 września w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej Międzyborowie omówię Materia medica – ciąg dalszy roślin, od literki N do Z, ponadto fitoterapię szczegółową z podziałem na układy narządów wewnętrznych i działanie farmakologiczne oraz rys historyczny medycyny klasztornej.

Zapraszam, można zgłaszać swój udział w zajęciach poprzez http://espz.pl/

cynamonowiec_cortex
Kora cynamonowca, targ ziół, Dubaj, 2015 r.

Zapraszam do studiowania na kierunku TOWAROZNAWSTWO w Krośnie.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie można rozpocząć studia z zakresu Towaroznawstwa.

W ramach studiów realizowane są bardzo ciekawe przedmioty z zakresu chemii, biochemii, nauk biologicznych (np. mikrobiologia, biochemia, biotechnologia), towaroznawstwa zielarskiego, towaroznawstwa i technologii produkcji żywności (w tym funkcjonalnej i ekologicznej, nowej generacji), towaroznawstwa i technologii produkcji suplementów diety, towaroznawstwa przemysłowego, opakowalnictwa, oceny sensorycznej i in. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów związanych z przemysłem, dzięki czemu przekazywana wiedza jest sprawdzona i praktyczna.

Towaroznawstwo w Krośnie posiada jeszcze inny bardzo ważny atut: w programie przewidziano zajęcia laboratoryjne, terenowe i w postaci wykładów z zakresu towaroznawstwa surowców i produktów zielarskich. Ten przedmiot jest na niewielu uczelniach w Polsce, podobnie jak towaroznawstwo i technologia produkcji suplementów diety, czy żywności funkcjonalnej. Farmakognozja wykładana na wydziałach farmacji jest tożsamym przedmiotem z towaroznawstwem zielarskim. Aż dziw bierze, że w PWSZ w Krośnie godzinowo jest więcej towaroznawstwa zielarskiego niż w Uniwersytetach Medycznych. Laboratoria PWSZ w Krośnie są bardzo nowoczesne i posiadają aparaturę, która umożliwia przeprowadzenie badań nad składem chemicznym, cechami fizycznymi towarów, właściwościami biologicznymi różnych surowców i produktów, w tym zielarskich i spożywczych. Osoby zainteresowane mogą wykonywać badania nad roślinami, olejkami eterycznymi, składnikami biologicznie czynnymi, a następnie uzyskane wyniki wykorzystać w swojej pracy inżynierskiej.

Osoby mające więcej niż 26 lat (np. 40, 50, 60, a nawet 80 lat) również mogą podjąć u nas studia inżynierskie z Towaroznawstwa, i co ważne bezpłatnie.

Studia inżynierskie (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia dadzą Ci gruntowną wiedzę biologiczną, techniczną, prawną i ekonomiczną o towarach z różnych branż. Poznasz czynniki kształtujące jakość i bezpieczeństwo towarów. Nauczysz się laboratoryjnych i konsumenckich metod oceny produktów oraz właściwego z nimi postępowania od produkcji, opakowania, obrotu po przygotowanie do konsumpcji czy użytkowania i utylizacji odpadów.

Będziesz przygotowany do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, asystenta i pełnomocnika jakości w przedsiębiorstwie, menedżera produktu. Obecnie są to najbardziej poszukiwane kwalifikacje przez przedsiębiorców na rynku pracy.

Masz do wyboru specjalności (wybór w trakcie studiów):

 • Towaroznawstwo handlowo-celne
 • Towaroznawstwo żywności
 • Kształtowanie i ocena jakości towarów

Student Towaroznawstwa w czasie siedmiu semestrów zdobędzie:

 • wiedzę o wyrobach spożywczych, przemysłowych, kosmetycznych
 • wiedzę o surowcach i materiałach stosowanych do produkcji różnego typu towarów
 • wiedzę o roślinach zielarskich, kosmetycznych, dietetycznych i przyprawowych
 • umiejętności w zakresie badania surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych,
 • wiedzę i  umiejętności w zakresie procesów technologicznych wytwarzania
 • stosowania i eksploatacji towarów, własnościach i ocenie użytkowej wyrobów gotowych, sposobach ich konserwacji,  magazynowania i transportu
 • umiejętności w zakresie handlu, marketingu, reklamy wybranych towarów.

Zapraszamy osoby pracujące zawodowo chcące podnosić swoje kwalifikacje i studiować w godzinach popołudniowych na.

Studiach inżynierskich 26+

Studia 26+ to:

 • Bezpłatne studia adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych
 • Studia 26+ przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje
 • Zajęcia w ramach Studiów 26+ odbywać się będą w wybranych dniach  tygodnia w godzinach popołudniowych od godz. 00 lub 16.00
 • Możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów w ramach indywidualnego planu studiów
 • Realizacja części zajęć metodą e-learningu (kształcenia na odległość)
 • Towaroznawstwo to nauka o jakości, to studia, które dają gruntowną wiedzę biologiczną, techniczną, prawną i ekonomiczną o towarach z różnych branż
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów i praktyków w nowoczesnych laboratoriach w nowym kapusie.

Proponujemy specjalności:

 • Towaroznawstwo handlowo-celne
 • Towaroznawstwo żywności
 • Kształtowanie i ocena jakości towarów

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

tel. 13 43 755 80

ul. Dmochowskiego 12

 http://www.pwsz.krosno.pl/aktualnosci-towaroznawstwo/

2015_ulotka_Towaroznawstwo_1

Jeżeli chcesz zostać naszym Studentem kliknij na link: http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/towaroznawstwo/

 

towaroznawstwo_zielarskie_studenci
Studenci Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie, zajęcia z Towaroznawstwa zielarskiego.

Wykłady dla Członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów w czasie Karpackich Klimatów, Krosno 22-23 sierpnia 2015 r.

Zapraszam Członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów do wzięcia udziału w wykładach, jakie będą wygłoszone 22 sierpnia (sobota) 2015 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie, przy ul. Kazimierza Wielkiego (okolice Starego Rynku).

Wykłady wygłoszą:

prof. dr hab. Iwona Wawer (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chemii Fizycznej): „Zioła z bliska i daleka”.

dr n. biol. Henryk Różański (PWSZ w Krośnie): „Podstawy ryzoterapii (Rhizotherapia)”.

Rhizoterapia to dział fitoterapii, w którym wykorzystuje się głównie preparaty sporządzone z podziemnych organów roślin. W starożytnej Grecji istnieli nawet tak zwani rhizotomowie czyli osoby zajmujące się zawodowo wykopywaniem podziemnych części roślin dla celów medycznych i spożywczych.

Wykłady zostaną poprzedzone uroczystym rozpoczęciem kursu zawodowego Zielarz-fitoterapeuta (godzina 12:00).

prof_iwona_wawer
prof. Iwona Wawer w czasie wykładu; konferencja Ziołolecznictwo, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna, Krosno, maj 2015 r.

gemmoterapia_pwsz_krosno
Wykład z zakresu gemmoterapii, 18 kwietnia 2015 r., PWSZ Krosno.

Jednocześnie  w Rynku i okolicznych uliczkach odbywać się będzie wspaniała impreza Karpackie Klimaty, Festiwal Win Węgierskich oraz Festiwal Kultur Pogranicza. Na Rynku i uliczkach Starego Miasta rozstawione są stragany z winami, żywnością funkcjonalną, ekologiczną i tradycyjną, ziołami, wyrobami szklanymi i in. Wszystkiemu towarzyszy śpiew i muzyka. Więcej informacji na stronie: http://www.karpackieklimaty.krosno.pl/glowna/wydarzenia.html

gemmoterapia_warsztaty_terenowe_krosno
Warsztaty terenowe z Gemmoterapii, kwiecień 2015 r., Krosno.

W niedzielę (22 sierpnia) o godzinie 9:30 rozpoczną się zajęcia: Biologia roślin leczniczych i trujących w naturze – warsztaty terenowe. Zbiórka pod budynkiem Rektoratu PWSZ w Krośnie (Rynek 1, budynek z zegarem) o 9:30.  Zajęcia są zorganizowane dla Słuchaczy kursu Zielarz-fitoterapeueta, ale mogą w nich wziąć udział również Członkowie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów. Warsztaty odbędą się w okolicach ujścia rzeki Lubatówki do Wisłoka oraz w dolinie Wisłoka w kierunku dzielnic Zawodzie i Białobrzegi(patrz mapka: https://www.google.pl/maps/place/Krosno/@49.7012723,21.7600033,15z/data=!4m2!3m1!1s0x473c48ca2a422a0f:0x7279237954aa022d) Czas trwania 4 godziny lekcyjne, powrót około godz. 12:45 do Rynku. Warsztaty poprowadzi Henryk Różański.

Karpackie Klimaty trwają od 21 sierpnia (piątek) do 23 sierpnia (niedziela) 2015 roku. Zapraszam.

rektorat_PWSZ_krosno
Rektorat PWSZ w Krośnie, Rynek 1, tutaj zbiórka o 9:30 w niedzielę, 23 sierpnia 2015 r.

Kurs zielarz-fitoterapeuta – plan zajęć na najbliższe terminy.

Sobota 22 sierpnia 2015 r. Niedziela 23 sierpnia 2015 r. Poniedziałek – 24 sierpnia 2015 r.
Godzina Grupa I+II+III+IV+V Grupa I+II+III+IV+V Grupa I Grupa II Grupa III
8.00-9.30 Praktyczne obliczenia w recepturzemgr Joanna Anglart -Różańska – 5 godzin lekcyjnych – od 8:00- 12:15. Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, Dmochowskiego 12, sala 26, budynek 1, ćwiczenia Materia Medica – wg dr R. Dodonaeus’a i dr G. Madaus’adr n. biol. Henryk Różański – 4 godz – od 8.00 do 11.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala 12, budynek 2, ćwiczenia Podstawy enologii, browarnictwa i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziololecznictwie dr inż.. Janusz Kilar –   4 godz – od 8.00 do 11.15, Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia
9.45-11.15 Biologia roślin leczniczych i trujących w naturze – warsztaty terenowedr n. biol. Henryk Różański – 4 godz. lekcyjne od 9:30-12:45. Spotkanie: Krosno, Rynek 1 (budynek Rektoratu PWSZ )*
11.30-13.00 12:00 – Uroczyste rozpoczęcie Kursu Zielarz-fitoterapeuta w auli PWSZ w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (przy Rynku); wykłady: prof. dr hab. Iwona WawerZioła z bliska i daleka; dr n. biol. Henryk RóżańskiPodstawy ryzoterapii (Rhizotherapia). Zjazd Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów Przerwa i czas na dojazd do pracowni PWSZ przy Rynku, dojazd we własnym zakresie. Fitofarmakologia wojenna dr n. biol. Henryk Różański – od 11.30 – 14.45 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia Metody badań surowców zielarskichmgr Grzegorz Domański – od 11.30 – 14.45, ul. Dmochowskiego 12, sala 12, budynek 2, ćwiczenia
13.15-14.45 Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych – 6 godz. lekc. od 13.15 do -18.15 – dr n. med. Renata Rabiasz – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 6 (przy Rynku), Zakład Pielęgniarstwa, ćwiczenia
15.00-16.30 Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie – zajęcia terenowe od 15.15 do 18.15 (4 godziny) – dr n. biol. Dominik Wróbel – Zbiórka na parkingu przy Kampusie Politechnicznym PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12. Zajęcia ma cała grupa II oraz pierwsza połowa grupy III **
16.45-18.15
18.30-20.00
Liczba godzin 4 11 12 12

* Uczestnicy kursu, przede wszystkim Ci, którzy zadeklarowali się na zjazdy weekendowe mogą, lecz nie muszą uczestniczyć w zajęciach w niedzielę 23 sierpnia. Zajęcia te odbędą się ponownie w niedziele 13 września po godzinie 15. W warsztatach terenowych mogą wziąć udział Członkowie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów oraz obowiązkowo Uczestnicy Kursu Zielarz-fitoterapeuta.

** W razie deszczu, zamiast zajęć z Biologii roślin w naturze odbędą się zajęcia z Botaniki farmaceutycznej, które przewidziane są w czwartek i piątek.

*** Grupy I, II, III obejmują uczestników kursu, którzy zgłosili chęć odbywania zajęć z wyprzedzeniem w systemie tygodniowym. Grupy IV i V obejmują uczestników odbywających kurs w systemie weekendowym (sobotnio-niedzielnym). Szczegółowe rozkłady ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów dla grup IV i V zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Wtorek – 25 sierpnia 2015 r.
Godzina Grupa I Grupa II Grupa III
8.00-9.30 Podstawy enologii, browarnictwa i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziololecznictwiedr inż. Janusz Kilar –   4 godz – od 8.00 do 11.15, Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia Praktyczne obliczenia w recepturzemgr Joanna Anglart -Różańska – 5 godz – od 8.00- 12.12. Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, Dmochowskiego 12, sala 26, budynek 1, ćwiczenia Materia Medica – wg dr R. Dodonaeus’a i dr G. Madaus’adr n. biol.Henryk Różański – 4 godz lekc. – od 8.00 do 11.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala 12, budynek 2, ćwiczenia
9.45-11.15
11.30-13.00 Metody badań surowców zielarskichmgr Grzegorz Domański – od 11.30 – 14.45, ul. Dmochowskiego 12, sala 12, budynek 2, ćwiczenia Przerwa i czas na dojazd do pracowni PWSZ przy Rynku, dojazd we własnym zakresie. Fitofarmakologia wojennadr n. biol. Henryk Różański – od 11.30 – 14.45 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia
13.15-14.45 Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych – 6 godz. lekc. od 13.15 do -18.15 – dr n. med. Renata Rabiasz – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 6 (przy Rynku), Zakład Pielęgniarstwa, ćwiczenia
15.00-16.30 Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie – zajęcia terenowe od 15.15 do 18.15 (4 godziny) – dr n. biol. Dominik Wróbel – Zbiórka na parkingu przy Kampusie Politechnicznym PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12. Zajęcia ma cała grupa I oraz druga połowa grupy III** Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie – zajęcia terenowe od 15.15 do 18.15 (4 godziny lekc.) – dr n. biol. Dominik Wróbel – Zbiórka na parkingu przy Kampusie Politechnicznym PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12. Zajęcia ma cała grupa I oraz druga połowa grupy III**
16.45-18.15
18.30-20.00
Liczba godzin 12 11 8

`

Środa – 26 sierpnia 2015
Godzina Grupa I Grupa II Grupa III
8.00-9.30 Materia Medica – wg dr R. Dodonaeus’a i dr G. Madaus’adr n. biol. Henryk Różański – 4 godz lekc. – od 8.00 do 11.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala 12, budynek 2, ćwiczenia Podstawy enologii, browarnictwa i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwiedr inż. Janusz Kilar –   4 godz. lekc. – od 8.00 do 11.15, Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia Praktyczne obliczenia w recepturzemgr Joanna Anglart -Różańska – 5 godzin lekcyjnych – od 8:00- 12:15. Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, Dmochowskiego 12, sala 26, budynek 1, ćwiczenia
9.45-11.15
11.30-13.00 Fitofarmakologia wojennadr n. biol. Henryk Różański – od 11.30 – 14.45 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia Metody badań surowców zielarskichmgr Grzegorz Domański – od 11.30 – 14.45, ul. Dmochowskiego 12, sala 12, budynek 2, ćwiczenia Przerwa i czas na dojazd do pracowni PWSZ przy Rynku, dojazd we własnym zakresie.
13.15-14.45 Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych – 6 godz. lekc. od 13.15 do -18.15 – dr n. med. Renata Rabiasz – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 6 (przy Rynku), Zakład Pielęgniarstwa, ćwiczenia
15.00-16.30 Przerwa i czas na dojazd do pracowni PWSZw Krośnie-Turaszówce, przy ul. Wyspiańskiego 20, dojazd we własnym zakresie.
16.45-18.15 Podstawy Fizjoterapiidr Łukasz Wojtyczek – od 16.45 do 20.00 – Pracownia Fizjoterapii, Instytut Kultury Fizycznej PWSZ, Krosno, ul. Wyspiańskiego 20, ćwiczenia
18.30-20.00
Liczba godzin 12 8 11

`

Czwartek – 27 sierpnia 2015
Godzina Grupa I Grupa II Grupa III
8.00-9.30 Chemia kosmetyków. Towaroznawstwo surowców i produktów kosmetycznychmgr Aneta Mrozek – 4 godziny lekcyjne od 8.00- 11.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 2, budynek 2, ćwiczenia
9.45-11.15
11.30-13.00 Botanika farmaceutyczna dr n. biol. Dominik Wróbel – 4 godziny lekcyjne od 9:00 do 12.15 Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia Podstawy receptury kosmetycznejmgr Aneta Mrozek – 4 godziny lekcyjne od 11.30 do 14.45; Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 2, budynek 2, ćwiczenia
13.15-14.45
15.00-16.30 Przerwa i czas na dojazd do pracowni PWSZ w Krośnie-Turaszówce, przy ul. Wyspiańskiego 20, dojazd we własnym zakresie. Chemia kosmetyków. Towaroznawstwo surowców i produktów kosmetycznychmgr Aneta Mrozek – 4 godziny lekcyjne od 15.00- 18.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 2, budynek 2, ćwiczenia
16.45-18.15 Podstawy Fizjoterapiidr Łukasz Wojtyczek – od 16.45 do 20.00 – Pracownia Fizjoterapii, Instytut Kultury Fizycznej PWSZ, Krosno, ul. Wyspiańskiego 20, ćwiczenia
18.30-20.00
Liczba godzin 4 12 4

`

Piątek 28 sierpnia 2015
Godzina Grupa I Grupa II Grupa III
8.00-9.30 Botanika farmaceutycznadr n. biol. Dominik Wróbel – 4 godziny lekcyjne od 8.00 do 11.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia Podstawy receptury kosmetycznejmgr Aneta Mrozek – 4 godziny od 8.00 do 11.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 2, budynek 2, ćwiczenia
9.45-11.15
11.30-13.00 Chemia kosmetyków. Towaroznawstwo surowców i produktów kosmetycznychmgr Aneta Mrozek – 4 godziny lekc. od 11.30- 14.15 – Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 2, budynek 2, ćwiczenia Botanika farmaceutycznadr n. biol. Dominik Wróbel – 4 godziny od 11.30 do 14.45 Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 12, budynek 2, ćwiczenia
13.15-14.45
15.00-16.30 Podstawy receptury kosmetycznejmgr Aneta Mrozek – 4 godziny lekcyjne od 15.00 do 18.15- Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, ul. Dmochowskiego 12, sala nr 2, budynek 2, ćwiczenia Przerwa i czas na dojazd do pracowni PWSZ w Krośnie-Turaszówce, przy ul. Wyspiańskiego 20, dojazd we własnym zakresie.
16.45-18.15 Podstawy Fizjoterapiidr Łukasz Wojtyczek – od 16.45 do 20.00 – Pracownia Fizjoterapii, Instytut Kultury Fizycznej PWSZ, Krosno, ul. Wyspiańskiego 20, ćwiczenia
18.30-20.00
Liczba godzin 8 4 12

`

I zjazd weekendowy dla planu kursu sobotnio-niedzielnego (grupa IV i V) oraz wykłady dla planu kursu tygodniowego (grupa I, II, III).

Sobota Niedziela
Godzina Grupy I+II+III+IV+V*** Gupy I+II+III+IV+V ***
8.00-9.30 Zarys psychologii i psychiatriimgr Katarzyna Kotowska – Aula – 6 godzin lekc. od 8.00 – 13.00 Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, Dmochowskiego 12, wykład Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań lekarskichdr med. Lucjan Langner – Aula – 6 godzin lekc. od 8.00 – 13.00, Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, Dmochowskiego 12, wykład
9.45-11.15
11.30-13.00
13.15-14.45 Terapie ziołowe – o. Czesława Andrzeja Klimuszkimgr Krzysztof Kamiński, Aula – 6 godzin lekc. od 13.15 – 18.15 Kampus Politechniczny PWSZ, Krosno, Dmochowskiego 12, wykład Terapie ziołowe – o. Czesława Andrzeja Klimuszkimgr Krzysztof Kamiński, Aula – 2 godziny lekc. od 13.15 – 14.45 Dmochowskiego 12, wykład
15.00-16.30
16.45-18.15
18.30-20.00
Liczba godzin 12 8

*** Grupy I, II, III obejmują uczestników kursu, którzy zgłosili chęć odbywania zajęć z wyprzedzeniem w systemie tygodniowym. Grupy IV i V obejmują uczestników odbywających kurs w systemie weekendowym (sobotnio-niedzielnym). Szczegółowe rozkłady ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów dla grup IV i V zostaną podane w najbliższym czasie.

Podział na grupy uczestników Kursu Zielarz-fitoterapeuta w systemie tygodniowym (osoby, które zadeklarowały taki system na podaniu o przyjęcie na Kurs):

Grupa I – nazwiska Uczestników na litery A-G

Grupa II – nazwiska Uczestników na litery H-Pa

Grupa III – nazwiska Uczestników na litery Pb-Z

Podział na grupy Uczestników Kursu Zielarz-fitoterapeuta w systemie weekendowym (sobotnio-niedzielnym):

Grupa IV – nazwiska Uczestników na litery A-K

Grupa V – nazwiska Uczestników na litery L-Z

Mapki:

Kampus Politechniczny PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, dzielnica Suchodół, ul. Dmochowskiego 12

http://www.zumi.pl/krosno_Dmochowskiego,namapie.html#49.668236/21.776612/11

Zakład Pielęgniarstwa PWSZ im. S. Pigonia, Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego (przy Rynku):

http://www.zumi.pl/krosno_Kazimierza+Wielkiego,namapie.html#49.693126/21.765656/12

https://www.google.pl/maps/dir/Kazimierza+Wielkiego+6,+Krosno/fragmentu/@49.6928366,21.7647924,19z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x473c4f4b49b62d3f:0x9e6ea3c5b5cd735d!2m2!1d21.7644679!2d49.6924159!1m0!3e0

Instytut Kultury Fizycznej PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, dzielnica Turaszówka, ul. Wyspiańskiego 20:

http://www.zumi.pl/krosno_Wyspia%C5%84skiego+20,namapie.html#49.719044/21.711032/11

https://www.google.pl/maps/dir/Wyspia%C5%84skiego+20,+38-400+Krosno/fragmentu/@49.7190072,21.7118089,18z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x473c4ebf2e1cfa33:0x10ec8820a86c1f63!2m2!1d21.7105127!2d49.7190116!1m0!3e0

 

Kolejne zjazdy tygodniowe i weekendowe zostały zaplanowane na:

12-13 września 2015 roku (tylko dla uczestników systemu sobotnio-niedzielnego) – ćwiczenia, wykłady

21-25 września 2015 r. (tylko dla uczestników systemu tygodniowego) – tylko ćwiczenia

26-27 września 2015 r. (dla systemu sobotnio-niedzielnego i weekendowego) – tylko wykłady

„Potencjalne właściwości przeciwnowotworowe wybranych pospolitych drzew i krzewów Polski” – prezentacja przedstawiona na IX Franciszkańskiej Konferencji Zielarsko-Farmaceutycznej, 30 maja 2015 roku w Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Na konferencji  proszono mnie o udostępnienie prezentacji na stronie (drzewa i krzewy przydatne w leczeniu i profilaktyce nowotworów). Oto ona – kliknij w celu otwarcia

drzewa_onkostatyczne

drzewa_onkostatyczne

Więcej informacji o innych gatunkach drzew i krzewów – zamieszczono w materiałach konferencyjnych, dostępnych w Herbarium św. Franciszka w Katowicach.

Wykładowcy, którzy chcą wykorzystać mój materiał proszeni są o podanie autora lub linku do tej strony.

Wiąz czerwony – Ulmus rubra Muhlenberg w praktycznej fitoterapii.

Wiąz czerwony (niem. Rotulme, Schleimrüster; ang. Slippery Elm)- Ulmus rubra Muhlenberg (= Ulmus americana L. var. rubra Aiton, Ulmus crispa Willdenow, Ulmus fulva Michaux) jest drzewem z rodziny wiązowatych – Ulmaceae. Pochodzi z Ameryki Północnej. Jest sadzony w Europie, ale rzadko. Wytrzymuje polskie zimy. Sadzonki są sprzedawane w niektórych szkółkach ogrodniczych. Wytwarza brązowo-czerwoną twardziel. Dorasta do ok. 20 m wys.
Surowcem zielarskim jest koraUlmi rubrae Cortex, jednakże można również pozyskiwać gałązki i liścieFrondes et Folium Ulmi rubrae. Gałązki należy ścinać w maju/czerwcu, gdy są już liście, albo późną jesienią lub wiosną, bez liści. Kora jest zbierana w jesieni lub w okresie przedwiośnia.
Surowce zawierają garbniki (kora ok. 3%), flawonoidy, seskwiterpeny, kwas kaprowy, kwas kaprylowy, kwas salicylowy, fitosterole, śluzy, skrobię. Śluzy mają budowę polisacharydową i są rozpuszczalne w wodzie. Śluzy zbudowane są z kwasu D-galakturonowego, L-ramnozy, galaktozy, 3-O-metylo-galaktozy.
W starych Farmakopeach USA wiąz czerwony widniał jako surowiec śluzowy, rozmiękczający, powlekający i przeciwkaszlowy. Stosowany był do leczenia podrażnień skóry, błon śluzowych przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych, ponadto przy zapaleniu błon śluzowych narządów płciowych. Podawano go w chorobie wrzodowej.
Wodne wyciągi (sproszkowana kora 1:10) działają przeciwzapalnie, ochronnie, nawilżająco, gojąco. Macerat i napar z liści wywierają działanie przeciwzapalne, przyspieszające gojenie ran i regenerację nabłonków, antyseptyczne oraz przeciwwysiękowe.
Wskazaniami do stosowania wiązu czerwonego są: choroba wrzodowa, reflux, zgaga, zapalenie jelit i żołądka, zapalenie gardła, przełyku, chrypka, zapalenie krtani, drażniąca biegunka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapelnie uchyłków, zespół jelita nadwrażliwego. W medycynie ludowej w leczeniu nowotworów.
W praktyce bierze się 4-5 g surowca na szklankę wody ciepłej lub wrzącej, przykrywa i odstawia na 20-30 minut. Wodny wyciąg trzeba zażywać małymi porcjami, w ciągu dnia. Ponadto nadaje się do okładów, płukanek, przemywania.
Liquid extract: 1:1 w alkoholu 60% – 5 ml trzy razy dziennie.

Kurs zawodowy zielarz-fitoterapeuta – ostatnie dni na złożenie podania, liczy się data stempla pocztowego.

29 maja mija termin składania podań na kurs zawodowy zielarz-fitoterapeuta. Podania można składać osobiście lub listownie.

Szczegóły dostępne: http://rozanski.li/?p=3624

zielarstwo
Studenci Towaroznawstwa  (PWSZ w Krośnie) na zajęciach z Towaroznawstwa zielarskiego.

Floroterapia – prezentacja wykorzystana w trakcie wykładów 23 maja 2015 r. w Krośnie.

23 maja 2015 roku w Krośnie, w auli PWSZ im. S. Pigonia odbyły się wykłady z zakresu fitoterapii, a następnie warsztaty terenowe w dolinie Wisłoka. Zgodnie z obietnicą udostępniam prezentację wówczas pokazaną: kliknij na link

floroterapia_rozanski

Wykładowcy, którzy chcą wykorzystać mój materiał proszeni są o podanie autora lub linku do tej strony.

Gemmoterapia – prezentacja wykorzystana na wykładach 18 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z obietnicą zamieszczam prezentację wykorzystaną w czasie wykładów i warsztatów z gemmoterapii, które odbyły się 18 kwietnia 2015 roku w Krośnie: kliknij na link.

gemmoterapia

Wykładowcy, którzy chcą skorzystać z moich materiałów powinni podać autora lub link do tej strony.

W czasie wykładu wykorzystano również film szwajcarskiej firmy Phytomed: http://www.phytomed.ch

Floroterapia, 23 maja 2015 roku, godzina 13:00 – wykłady i zajęcia terenowe – zapraszamy, aula PWSZ, ul. K. Wielkiego, przy rynku w Krośnie; potem wyjście w dolinę rzeki Wisłok w celu praktycznego poznania i omówienia kwiatów.

Kwiaty – Flores zawsze miały wielkie znaczenie w życiu człowieka, zarówno w chwilach szczęścia jak i smutku. Stanowią nieodzowny składnik ogrodów i parków, które służą człowiekowi do wypoczynku i oderwania się od codziennych trosk. Kwiat w wielu kulturach i religiach to symbol przemijania, ulotności życia, krótkiej egzystencji, szybko bowiem w naturze obumierają, wydając po sobie owoc.

Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie,
wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy;

(Księga Hioba 14:1, 2)

Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu:
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

(Biblia Tysiąclecia, Księga Psalmów 103:15, 16)

Wielu ludzi wyobraża sobie raj jako ogród pełen kwiatów, owoców i światła, w którym panuje szczęście, sprawiedliwość i dobro.

A przekazujcie dobre nowiny tym, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, albowiem dla nich są ogrody, poniżej których płyną potoki. Kiedy będą otrzymywać nieco z owoców tych ogrodów, zawsze powiadać będą: „Oto jest, co było nam dane przedtem”; otrzymają dary podobne do siebie. W ogrodach tych mieć będą czystych małżonków i tam będą mieszkać. (Święty Koran, 2, cz. I: 26).

”Wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze żony, uszanowani i szczęśliwi”. Zostaną im podane złote talerze i kielichy, a w nich będzie wszystko, czego zapragnie dusza i czym radują się oczy. Tutaj zamieszkacie na wieki.”Oto Ogród, którego zostaliście uczynieni dziedzicami z powodu tego, co czyniliście. ”W nim są dla was owoce w obfitości, z których będziecie spożywać”.(Święty Koran 43: 71-74).

Kwiaty to nie tylko symbole i oznaki kultu religijnego oraz uroczystości etnicznych. Stanowią dla wielu ludzi pokarm (np. kwiat lotosu, ogórecznika, nasturcji, kalafior, brokuł) i środek leczniczy. Kwiaty rozmaitych roślin zawsze były i są obecne w farmakopeach wszystkich krajów. Są również źródłem esencji zapachowych i barwników.

Floroterapia jest wyspecjalizowanym działem fitoterapii, zajmującym się leczeniem chorób za pomocą preparatów sporządzonych z kwiatów roślin nagonasiennych i okrytozalążkowych. Przedmiotem zainteresowania floroterapii są:
– przygotowanie preparatów kwiatowych,
– sposób podania i dawkowanie środków floroterapeutycznych,
– zakres stosowania określonych kwiatów w leczeniu chorób.

Podobnie wyspecjalizowanym działem fitoterapii jest gemmoterapia, czyli leczenie chorób za pomocą pączków (gemmae), którego namiastkę mogli poznać wszyscy zainteresowani na warsztatach i wykładach zorganizowanych 18 kwietnia 2015 roku w Krośnie.

Niekiedy floroterapia wykracza poza standardowe metody fitoterapii i polega na wykorzystaniu żywych określonych kwiatów lub konkretnych zbiorowisk roślin kwitnących (specjalnie zaprojektowane ogrody lecznicze) w oddziaływaniu na psychikę i gospodarkę energetyczną chorego człowieka w celu przywrócenia równowagi środowiska wewnętrznego ustroju, czyli homeostazy i harmonii psychicznej. Dobre rezultaty przynosi skojarzenie stosowania doustnego (także pozajelitowego) preparatów kwiatowych i zewnętrznego oddziaływania żywymi kwiatami na organizm człowieka chorego. Floroterapia ma zastosowanie również w fitoterapii weterynaryjnej.

Do floroterapii zaliczana jest niekiedy oryginalna terapia kwiatowa dra Edwarda Bach’a. Edward Bach (1886-1936) opracowywał ją od 1930 r. sugerując się niektórymi koncepcjami i hipotezami twórcy homeopatii – Samuel’a Hahnemann’a (1755-1843). Zdaniem dra Bacha choroba jest wynikiem konfliktu między duszą i umysłem. Materialistyczne metody leczenia chorób są niewłaściwe i nie przyniosą w gruncie rzeczy wyleczenia. Pokonanie choroby jest możliwe poprzez uduchowienie i wysiłek psychiczny pacjenta. Istotną sprawę jest usunięcie strachu, paniki i załamania psychicznego chorego. Zdrowie to istnienie w równowadze. Natura ludzka dąży do harmonii, czyli przywrócenia równowagi. Zaburzenie równowagi na poziomie cielesnym (choroba) jest poprzedzone psychicznym zaburzeniem równowagi. Załamanie psychiczne, pesymistyczne spojrzenie na siebie (swoja sytuację) i otoczenie, krytykanctwo, stres, lęk, depresja, zrezygnowanie, poczucie bezsilności – prowadzą do psychiczno-duchowych konfliktów, nieporozumień wewnętrznych i sprzyjają rozwojowi choroby. Zagłuszeniu ulegają wówczas: synchronizacja i kontakt z własną intuicją psychiczną, z głosem wewnętrznym, z mechanizmami samoobrony i odnowy. Celem terapii Bach’a jest wznowienie tej korelacji i synchronizmu, homeostazy i przywrócenie równowagi psychicznej, a zarazem energetycznej. Terapia kwiatowa dra Bach’a generuje bodźce informacyjne na poziomie uczuć i decyzji. Esencja kwiatowa umożliwia rozpoznanie interakcji i powrót harmonii psychicznej; uwalnia zablokowaną energię niezbędną do uzdrowienia. Według dra Bacha „kwiaty leczą przez duszę”. Kwiaty posiadają pozytywną energię, która może przekierować lub zneutralizować energię negatywną. Prozdrowotną energię z kwiatów zawiera rosa, którą można zbierać, a następnie stabilizować i rozcieńczać brandy. Promienie słoneczne padające na kwiaty pokryte rosą powodują transmisję energii witalnej do wody w kropelkach rosy. Jest tu więc ważne podobieństwo do zasad głoszonych przez Hahnemann’a. W homeopatii proces wielokrotnego rozcieńczania danej substancji w ośrodku (rozpuszczalniku) z następującym po nim wstrząsaniem zwiększa skuteczność działania owej substancji. Proces ten uwalnia energię zawartą w substancji wyjściowej i umożliwia jej przepływ do rozpuszczalnika. Początkowo dr Bach zbierał rosę z kwiatów rozkwitających na stanowiskach słonecznych. Była to naturalna esencja kwiatowa, którą potem rozcieńczał mieszaniną wody i alkoholu, przy czym zawartość etanolu nie przekraczała 50%. Ta pierwotna metoda otrzymywania preparatów kwiatowych nie była wystarczająca do wzrastającej liczby pacjentów. Dlatego Edward Bach zaczął po pewnym czasie wystawiać na działanie słońca kwiaty zanurzone w wodzie źródlanej, w przezroczystych słojach. W końcu doszedł do wniosku, że skuteczne są także esencje otrzymane w trakcie gotowania kwiatów w wodzie źródlanej, a następni ich konserwowanie alkoholem i rozcieńczanie przed zażyciem. Osobiście nie podzielam zdania, że promienie słoneczne mogą być zastąpione przez podgrzewanie ogniem w procesie transmisji energii witalnej kwiatów do wody. W Wielkiej Brytanii istnieje Dr Edward Bach Centre (Mount Vernon, Oxfordshire) – ośrodek szkoleniowy i terapeutyczny, propagujący metodę leczenia dra Bach’a. W niektórych krajach (Szwajcaria, Niemcy. Austria) znaleźć można wielu lekarzy medycyny oficjalnej, którzy jednocześnie są zwolennikami oryginalnej terapii kwiatowej. Esencje kwiatowe Bach’a są produkowane i sprzedawane w specjalistycznych placówkach medycyny naturalnej (alternatywnej), zagranicznych drogeriach i aptekach. Esencje kwiatowe Bacha w powszechnym użyciu to 38 specjalnie przygotowanych ekstraktów kwiatowych z dziko rosnących roślin zielnych, krzewów i drzew.

Do stosowania esencji kwiatowych nie jest wymagana żadna wiedza naukowa. Kto chce odnieść jak największy pożytek z owego boskiego daru, musi pozostać czysty w swojej pierwotności, wolny od teorii i rozważań naukowych – ponieważ w naturze wszystko jest proste. (E. Bach: Thyself Heal 1931 r.).

Floroterapia właściwa posługuje się preparatami przygotowanymi ze świeżych, mrożonych lub suchych kwiatów. Preparaty kwiatowe dla floroterapii właściwej są przygotowywane wg zasad ogólnie przyjętych w farmacji galenowej i podawane zgodnie z prawidłami oficjalnej fitofarmakologii. Leki z kwiatów allopatyczne to środki przeciwne do objawów choroby wg założenia contraria contraribus curantur (przeciwne leczy się przeciwnym), przyjętego w medycynie oficjalnej. Jest to przeciwwstawne do założenia homeopatii, wg którego należy podawać bardzo małe dawki środków działających podobnie do występujących objawów choroby: similia similibus curantur (podobne leczy się podobnym). Allopatyczne leki kwiatowe wpływają na organizm przez oddziaływanie na swoiste miejsca receptorowe, znajdujące się na powierzchni komórek. Jest to teoria Paul’a Ehrlich’a (1854-1915), wg której substancja chemiczna może wywrzeć swoje działanie farmakologiczne dopiero po połączeniu się z określonym miejscem żywej materii. Na teorii Ehrlich’a oparty jest sens działania leków oficjalnych we współczesnej medycynie. Nie ma w niej mowy o gospodarce i równowadze energetycznej, sile witalnej lub innym niematerialistycznym oddziaływaniem leków na organizm. Zatem wcześniej omówione leki kwiatowe dra Bacha nie podlegają tym zasadom i nie będą uznane za wartościowe w obecnej medycynie akademickiej. Nie powinny być nawet badane wg metod aktualnie przyjętych w nauce, bowiem podlegają one innym prawom (być może jeszcze nie poznanym) i ideom.

Kwiat to organ roślinny wyróżniający się spośród innych barwą, zapachem i kształtem. Pełni rolę powabni. Zwraca więc na siebie uwagę. U większości ludzi wywołuje przyjemne doznania psychiczne, oddziałując na zmysł wzroku i powonienia.

Kwiat jest przekształconym skróconym pędem, służącym do wytwarzania gamet i przystosowanym do odbywania procesu płciowego, w wyniku którego powstaje nasienie i owoc. Uczeni przez szereg wieków nie utożsamiali płciowości roślin z kwiatami. To, że owoc powstaje z kwiatu, a właściwie ze środkowej jego części – słupka, szeroko opisywano. W wiekach średnich mówiono wprawdzie o roślinach żeńskich i męskich, stosowano jednak te nazwy zupełnie dowolnie, sugerując się budową morfologiczną i skojarzeniami. Po raz pierwszy dowiódł słuszności poglądu istnienia płci u roślin botanik niemiecki, profesor i dyrektor Ogrodu Botanicznego w Tybindze R.J. Camerarius (1665-1721), a praca jego o płci roślin: „De sexu plantarum epistola” z 1694 r. uważana jest za klasyczną.

Typowy kwiat osadzony jest zwykle na cienkiej łodyżce zwanej szypułką, która u góry rozszerza się w tzw. dno kwiatowe. Liść, z którego pachwiny wyrasta kwiat, nazywa się przysadką lub przykwiatkiem. Czasem szypułka jest bardzo krótka lub nie występuje wcale i wtedy kwiat jest siedzący. W skład typowego kwiatu wchodzą: działki kielicha (kielich), płatki korony (korona), pręciki (pręcikowie) i słupki (słupkowie). Okwiat, czyli okrywa kwiatowa stanowi osłonę dla pręcikowia i słupkowia. Złożony jest z kielicha (działki kielicha) i korony (płatki korony).

Podczas zbioru i przetwarzania kwiatów spotkamy się z kwiatami pojedynczymi oraz z kwiatostanami. Kwiatostany (Inflorescentia) to zespoły kwiatów, dzielimy na groniaste i wierzchotkowe.
Do kwiatostanów groniastych należą: grono (np. rzepak, łubin, porzeczka), kłos (np. babka, zboża, szarłat), baldachogrono (np. grusza), baldach (np. barszcz, wiśnia, podagrycznik), główka (np. koniczyna) i koszyczek (np. rumianek, arnika, złocień).
Wśród kwiatostanów wierzchotkowych wyróżniamy wierzchotkę jednoramienną (np. niezapominajka, żywokost), dwuramienną (np. rogownica) i wieloramienną (np. wilczomlecz).

Zbiór kwiatów przeprowadza się prawie wyłącznie ręcznie, rzadziej za pomocą łopatkowych grzebieni. Większe kwiatostany, np. nawłoci, bzu czarnego, czeremchy, należy obcinać sekatorem, nożycami lub nożem. Dla otrzymania surowca otartego, np. kwiatu bzu czarnego, kaliny, jarzębiny, podagrycznika, wiązówki, nie należy osmykiwać kwiatów świeżych, ponieważ przy tym poszczególne kwiaty gniotą się niszczą i przy suszeniu ciemnieją. Kwiat otarty otrzymuje się przez osmykiwanie kwiatów z kwiatostanu wysuszonego. Proces ten można przyspieszyć przez ocieranie kwiatostanów suchych o sita. Do floroterapii najwartościowsze są kwiaty z pyłkiem, dlatego nie wolno pyłku odsiewać. Podczas odsiewania pyłku traci się również włoski gruczołowe bogate w olejki lotne.

Zerwane kwiaty trzeba składać luźno do koszyczków lub torby papierowej, w niezbyt grubych warstwach. Nie wolno kwiatów ugniatać i gromadzić w workach foliowych. Suszenie kwiatów powinno odbywać się w ciemnym miejscu, w przewiewie, w temp. nie wyższej niż 40 stopni C. Kwiaty suche trzeba przechowywać w szczelnych słojach. Świeży materiał można zaraz po zebraniu zamrozić w pojemnikach i stosować do wyrobu preparatów w późniejszym okresie, np. zimowym. Świeże kwiaty niektórych ziół poddawane są ekstrakcji różnymi rozpuszczalnikami, np. wodą, gliceryną, alkoholem etylowym, eterem, octanem etylu, olejem roślinnym, tranem, octem – wszystko zależy od składu chemicznego i przeznaczenia leczniczego surowca.

juwenalia1_floroterapia_krosno

Zapraszamy na zajęcia terenowe (warsztaty) i wykłady z zakresu Floroterapii – kwiaty w kosmetyce i terapii oraz profilaktyce chorób, kwiaty jadalne i trujące, esencje kwiatowe dra Edwarda Bacha.

Odbędą się one w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, przy ul. Kazimierza Wielkiego (Rynek).

Program:

13:00-14:35 wykłady:

13:00-13:30 – wykład pt. Rośliny kwiatowe chronione doliny rzeki Wisłok – dr n. biol. Dominik Wróbel.

13:30-14:15 – wykład pt. Floroterapia – kwiaty w żywności, kosmetyce i lecznictwie – dr n. biol. Henryk Różański.

14:15-14:35 – wykład pt. Esencje kwiatowe dra Edwarda Bacha – dr inż. Janusz Kilar.

14:40 ∼ ok. 16:40 – zajęcia terenowe:

14:40∼16:40– wyjście w teren, warsztaty terenowe w Dolinie rzeki Wisłok w Krośnie –> w kierunki Krościenka – omówienie właściwości botanicznych, farmakologicznych, bromatologicznych/dietetycznych i toksykologicznych napotkanych pod drodze kwitnących roślin. Prowadzący: dr n. biol. Henryk Różański, dr n. biol. Dominik Wróbel & dr inż. Janusz Kilar.

Udział w wykładach i warsztatach bezpłatny.

Przedsięwzięcie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie.

Od kilku lat w czasopiśmie Porady na zdrowie (redaktor naczelny mgr Krzysztof Kamiński) ukazują się cyklicznie moje artykuły z zakresu floroterapii. Osoby zainteresowane zapraszam do czytania artykułów drukowanych: http://www.poradynazdrowie.manpol.pl