Kurs zawodowy zielarz-fitoterapeuta – ostatnie dni na złożenie podania, liczy się data stempla pocztowego.

29 maja mija termin składania podań na kurs zawodowy zielarz-fitoterapeuta. Podania można składać osobiście lub listownie.

Szczegóły dostępne: http://rozanski.li/?p=3624

zielarstwo
Studenci Towaroznawstwa  (PWSZ w Krośnie) na zajęciach z Towaroznawstwa zielarskiego.

Floroterapia – prezentacja wykorzystana w trakcie wykładów 23 maja 2015 r. w Krośnie.

23 maja 2015 roku w Krośnie, w auli PWSZ im. S. Pigonia odbyły się wykłady z zakresu fitoterapii, a następnie warsztaty terenowe w dolinie Wisłoka. Zgodnie z obietnicą udostępniam prezentację wówczas pokazaną: kliknij na link

floroterapia_rozanski

Wykładowcy, którzy chcą wykorzystać mój materiał proszeni są o podanie autora lub linku do tej strony.

Gemmoterapia – prezentacja wykorzystana na wykładach 18 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z obietnicą zamieszczam prezentację wykorzystaną w czasie wykładów i warsztatów z gemmoterapii, które odbyły się 18 kwietnia 2015 roku w Krośnie: kliknij na link.

gemmoterapia

Wykładowcy, którzy chcą skorzystać z moich materiałów powinni podać autora lub link do tej strony.

W czasie wykładu wykorzystano również film szwajcarskiej firmy Phytomed: http://www.phytomed.ch

Floroterapia, 23 maja 2015 roku, godzina 13:00 – wykłady i zajęcia terenowe – zapraszamy, aula PWSZ, ul. K. Wielkiego, przy rynku w Krośnie; potem wyjście w dolinę rzeki Wisłok w celu praktycznego poznania i omówienia kwiatów.

Kwiaty – Flores zawsze miały wielkie znaczenie w życiu człowieka, zarówno w chwilach szczęścia jak i smutku. Stanowią nieodzowny składnik ogrodów i parków, które służą człowiekowi do wypoczynku i oderwania się od codziennych trosk. Kwiat w wielu kulturach i religiach to symbol przemijania, ulotności życia, krótkiej egzystencji, szybko bowiem w naturze obumierają, wydając po sobie owoc.

Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie,
wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy;

(Księga Hioba 14:1, 2)

Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu:
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

(Biblia Tysiąclecia, Księga Psalmów 103:15, 16)

Wielu ludzi wyobraża sobie raj jako ogród pełen kwiatów, owoców i światła, w którym panuje szczęście, sprawiedliwość i dobro.

A przekazujcie dobre nowiny tym, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, albowiem dla nich są ogrody, poniżej których płyną potoki. Kiedy będą otrzymywać nieco z owoców tych ogrodów, zawsze powiadać będą: „Oto jest, co było nam dane przedtem”; otrzymają dary podobne do siebie. W ogrodach tych mieć będą czystych małżonków i tam będą mieszkać. (Święty Koran, 2, cz. I: 26).

”Wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze żony, uszanowani i szczęśliwi”. Zostaną im podane złote talerze i kielichy, a w nich będzie wszystko, czego zapragnie dusza i czym radują się oczy. Tutaj zamieszkacie na wieki.”Oto Ogród, którego zostaliście uczynieni dziedzicami z powodu tego, co czyniliście. ”W nim są dla was owoce w obfitości, z których będziecie spożywać”.(Święty Koran 43: 71-74).

Kwiaty to nie tylko symbole i oznaki kultu religijnego oraz uroczystości etnicznych. Stanowią dla wielu ludzi pokarm (np. kwiat lotosu, ogórecznika, nasturcji, kalafior, brokuł) i środek leczniczy. Kwiaty rozmaitych roślin zawsze były i są obecne w farmakopeach wszystkich krajów. Są również źródłem esencji zapachowych i barwników.

Floroterapia jest wyspecjalizowanym działem fitoterapii, zajmującym się leczeniem chorób za pomocą preparatów sporządzonych z kwiatów roślin nagonasiennych i okrytozalążkowych. Przedmiotem zainteresowania floroterapii są:
– przygotowanie preparatów kwiatowych,
– sposób podania i dawkowanie środków floroterapeutycznych,
– zakres stosowania określonych kwiatów w leczeniu chorób.

Podobnie wyspecjalizowanym działem fitoterapii jest gemmoterapia, czyli leczenie chorób za pomocą pączków (gemmae), którego namiastkę mogli poznać wszyscy zainteresowani na warsztatach i wykładach zorganizowanych 18 kwietnia 2015 roku w Krośnie.

Niekiedy floroterapia wykracza poza standardowe metody fitoterapii i polega na wykorzystaniu żywych określonych kwiatów lub konkretnych zbiorowisk roślin kwitnących (specjalnie zaprojektowane ogrody lecznicze) w oddziaływaniu na psychikę i gospodarkę energetyczną chorego człowieka w celu przywrócenia równowagi środowiska wewnętrznego ustroju, czyli homeostazy i harmonii psychicznej. Dobre rezultaty przynosi skojarzenie stosowania doustnego (także pozajelitowego) preparatów kwiatowych i zewnętrznego oddziaływania żywymi kwiatami na organizm człowieka chorego. Floroterapia ma zastosowanie również w fitoterapii weterynaryjnej.

Do floroterapii zaliczana jest niekiedy oryginalna terapia kwiatowa dra Edwarda Bach’a. Edward Bach (1886-1936) opracowywał ją od 1930 r. sugerując się niektórymi koncepcjami i hipotezami twórcy homeopatii – Samuel’a Hahnemann’a (1755-1843). Zdaniem dra Bacha choroba jest wynikiem konfliktu między duszą i umysłem. Materialistyczne metody leczenia chorób są niewłaściwe i nie przyniosą w gruncie rzeczy wyleczenia. Pokonanie choroby jest możliwe poprzez uduchowienie i wysiłek psychiczny pacjenta. Istotną sprawę jest usunięcie strachu, paniki i załamania psychicznego chorego. Zdrowie to istnienie w równowadze. Natura ludzka dąży do harmonii, czyli przywrócenia równowagi. Zaburzenie równowagi na poziomie cielesnym (choroba) jest poprzedzone psychicznym zaburzeniem równowagi. Załamanie psychiczne, pesymistyczne spojrzenie na siebie (swoja sytuację) i otoczenie, krytykanctwo, stres, lęk, depresja, zrezygnowanie, poczucie bezsilności – prowadzą do psychiczno-duchowych konfliktów, nieporozumień wewnętrznych i sprzyjają rozwojowi choroby. Zagłuszeniu ulegają wówczas: synchronizacja i kontakt z własną intuicją psychiczną, z głosem wewnętrznym, z mechanizmami samoobrony i odnowy. Celem terapii Bach’a jest wznowienie tej korelacji i synchronizmu, homeostazy i przywrócenie równowagi psychicznej, a zarazem energetycznej. Terapia kwiatowa dra Bach’a generuje bodźce informacyjne na poziomie uczuć i decyzji. Esencja kwiatowa umożliwia rozpoznanie interakcji i powrót harmonii psychicznej; uwalnia zablokowaną energię niezbędną do uzdrowienia. Według dra Bacha „kwiaty leczą przez duszę”. Kwiaty posiadają pozytywną energię, która może przekierować lub zneutralizować energię negatywną. Prozdrowotną energię z kwiatów zawiera rosa, którą można zbierać, a następnie stabilizować i rozcieńczać brandy. Promienie słoneczne padające na kwiaty pokryte rosą powodują transmisję energii witalnej do wody w kropelkach rosy. Jest tu więc ważne podobieństwo do zasad głoszonych przez Hahnemann’a. W homeopatii proces wielokrotnego rozcieńczania danej substancji w ośrodku (rozpuszczalniku) z następującym po nim wstrząsaniem zwiększa skuteczność działania owej substancji. Proces ten uwalnia energię zawartą w substancji wyjściowej i umożliwia jej przepływ do rozpuszczalnika. Początkowo dr Bach zbierał rosę z kwiatów rozkwitających na stanowiskach słonecznych. Była to naturalna esencja kwiatowa, którą potem rozcieńczał mieszaniną wody i alkoholu, przy czym zawartość etanolu nie przekraczała 50%. Ta pierwotna metoda otrzymywania preparatów kwiatowych nie była wystarczająca do wzrastającej liczby pacjentów. Dlatego Edward Bach zaczął po pewnym czasie wystawiać na działanie słońca kwiaty zanurzone w wodzie źródlanej, w przezroczystych słojach. W końcu doszedł do wniosku, że skuteczne są także esencje otrzymane w trakcie gotowania kwiatów w wodzie źródlanej, a następni ich konserwowanie alkoholem i rozcieńczanie przed zażyciem. Osobiście nie podzielam zdania, że promienie słoneczne mogą być zastąpione przez podgrzewanie ogniem w procesie transmisji energii witalnej kwiatów do wody. W Wielkiej Brytanii istnieje Dr Edward Bach Centre (Mount Vernon, Oxfordshire) – ośrodek szkoleniowy i terapeutyczny, propagujący metodę leczenia dra Bach’a. W niektórych krajach (Szwajcaria, Niemcy. Austria) znaleźć można wielu lekarzy medycyny oficjalnej, którzy jednocześnie są zwolennikami oryginalnej terapii kwiatowej. Esencje kwiatowe Bach’a są produkowane i sprzedawane w specjalistycznych placówkach medycyny naturalnej (alternatywnej), zagranicznych drogeriach i aptekach. Esencje kwiatowe Bacha w powszechnym użyciu to 38 specjalnie przygotowanych ekstraktów kwiatowych z dziko rosnących roślin zielnych, krzewów i drzew.

Do stosowania esencji kwiatowych nie jest wymagana żadna wiedza naukowa. Kto chce odnieść jak największy pożytek z owego boskiego daru, musi pozostać czysty w swojej pierwotności, wolny od teorii i rozważań naukowych – ponieważ w naturze wszystko jest proste. (E. Bach: Thyself Heal 1931 r.).

Floroterapia właściwa posługuje się preparatami przygotowanymi ze świeżych, mrożonych lub suchych kwiatów. Preparaty kwiatowe dla floroterapii właściwej są przygotowywane wg zasad ogólnie przyjętych w farmacji galenowej i podawane zgodnie z prawidłami oficjalnej fitofarmakologii. Leki z kwiatów allopatyczne to środki przeciwne do objawów choroby wg założenia contraria contraribus curantur (przeciwne leczy się przeciwnym), przyjętego w medycynie oficjalnej. Jest to przeciwwstawne do założenia homeopatii, wg którego należy podawać bardzo małe dawki środków działających podobnie do występujących objawów choroby: similia similibus curantur (podobne leczy się podobnym). Allopatyczne leki kwiatowe wpływają na organizm przez oddziaływanie na swoiste miejsca receptorowe, znajdujące się na powierzchni komórek. Jest to teoria Paul’a Ehrlich’a (1854-1915), wg której substancja chemiczna może wywrzeć swoje działanie farmakologiczne dopiero po połączeniu się z określonym miejscem żywej materii. Na teorii Ehrlich’a oparty jest sens działania leków oficjalnych we współczesnej medycynie. Nie ma w niej mowy o gospodarce i równowadze energetycznej, sile witalnej lub innym niematerialistycznym oddziaływaniem leków na organizm. Zatem wcześniej omówione leki kwiatowe dra Bacha nie podlegają tym zasadom i nie będą uznane za wartościowe w obecnej medycynie akademickiej. Nie powinny być nawet badane wg metod aktualnie przyjętych w nauce, bowiem podlegają one innym prawom (być może jeszcze nie poznanym) i ideom.

Kwiat to organ roślinny wyróżniający się spośród innych barwą, zapachem i kształtem. Pełni rolę powabni. Zwraca więc na siebie uwagę. U większości ludzi wywołuje przyjemne doznania psychiczne, oddziałując na zmysł wzroku i powonienia.

Kwiat jest przekształconym skróconym pędem, służącym do wytwarzania gamet i przystosowanym do odbywania procesu płciowego, w wyniku którego powstaje nasienie i owoc. Uczeni przez szereg wieków nie utożsamiali płciowości roślin z kwiatami. To, że owoc powstaje z kwiatu, a właściwie ze środkowej jego części – słupka, szeroko opisywano. W wiekach średnich mówiono wprawdzie o roślinach żeńskich i męskich, stosowano jednak te nazwy zupełnie dowolnie, sugerując się budową morfologiczną i skojarzeniami. Po raz pierwszy dowiódł słuszności poglądu istnienia płci u roślin botanik niemiecki, profesor i dyrektor Ogrodu Botanicznego w Tybindze R.J. Camerarius (1665-1721), a praca jego o płci roślin: „De sexu plantarum epistola” z 1694 r. uważana jest za klasyczną.

Typowy kwiat osadzony jest zwykle na cienkiej łodyżce zwanej szypułką, która u góry rozszerza się w tzw. dno kwiatowe. Liść, z którego pachwiny wyrasta kwiat, nazywa się przysadką lub przykwiatkiem. Czasem szypułka jest bardzo krótka lub nie występuje wcale i wtedy kwiat jest siedzący. W skład typowego kwiatu wchodzą: działki kielicha (kielich), płatki korony (korona), pręciki (pręcikowie) i słupki (słupkowie). Okwiat, czyli okrywa kwiatowa stanowi osłonę dla pręcikowia i słupkowia. Złożony jest z kielicha (działki kielicha) i korony (płatki korony).

Podczas zbioru i przetwarzania kwiatów spotkamy się z kwiatami pojedynczymi oraz z kwiatostanami. Kwiatostany (Inflorescentia) to zespoły kwiatów, dzielimy na groniaste i wierzchotkowe.
Do kwiatostanów groniastych należą: grono (np. rzepak, łubin, porzeczka), kłos (np. babka, zboża, szarłat), baldachogrono (np. grusza), baldach (np. barszcz, wiśnia, podagrycznik), główka (np. koniczyna) i koszyczek (np. rumianek, arnika, złocień).
Wśród kwiatostanów wierzchotkowych wyróżniamy wierzchotkę jednoramienną (np. niezapominajka, żywokost), dwuramienną (np. rogownica) i wieloramienną (np. wilczomlecz).

Zbiór kwiatów przeprowadza się prawie wyłącznie ręcznie, rzadziej za pomocą łopatkowych grzebieni. Większe kwiatostany, np. nawłoci, bzu czarnego, czeremchy, należy obcinać sekatorem, nożycami lub nożem. Dla otrzymania surowca otartego, np. kwiatu bzu czarnego, kaliny, jarzębiny, podagrycznika, wiązówki, nie należy osmykiwać kwiatów świeżych, ponieważ przy tym poszczególne kwiaty gniotą się niszczą i przy suszeniu ciemnieją. Kwiat otarty otrzymuje się przez osmykiwanie kwiatów z kwiatostanu wysuszonego. Proces ten można przyspieszyć przez ocieranie kwiatostanów suchych o sita. Do floroterapii najwartościowsze są kwiaty z pyłkiem, dlatego nie wolno pyłku odsiewać. Podczas odsiewania pyłku traci się również włoski gruczołowe bogate w olejki lotne.

Zerwane kwiaty trzeba składać luźno do koszyczków lub torby papierowej, w niezbyt grubych warstwach. Nie wolno kwiatów ugniatać i gromadzić w workach foliowych. Suszenie kwiatów powinno odbywać się w ciemnym miejscu, w przewiewie, w temp. nie wyższej niż 40 stopni C. Kwiaty suche trzeba przechowywać w szczelnych słojach. Świeży materiał można zaraz po zebraniu zamrozić w pojemnikach i stosować do wyrobu preparatów w późniejszym okresie, np. zimowym. Świeże kwiaty niektórych ziół poddawane są ekstrakcji różnymi rozpuszczalnikami, np. wodą, gliceryną, alkoholem etylowym, eterem, octanem etylu, olejem roślinnym, tranem, octem – wszystko zależy od składu chemicznego i przeznaczenia leczniczego surowca.

juwenalia1_floroterapia_krosno

Zapraszamy na zajęcia terenowe (warsztaty) i wykłady z zakresu Floroterapii – kwiaty w kosmetyce i terapii oraz profilaktyce chorób, kwiaty jadalne i trujące, esencje kwiatowe dra Edwarda Bacha.

Odbędą się one w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, przy ul. Kazimierza Wielkiego (Rynek).

Program:

13:00-14:35 wykłady:

13:00-13:30 – wykład pt. Rośliny kwiatowe chronione doliny rzeki Wisłok – dr n. biol. Dominik Wróbel.

13:30-14:15 – wykład pt. Floroterapia – kwiaty w żywności, kosmetyce i lecznictwie – dr n. biol. Henryk Różański.

14:15-14:35 – wykład pt. Esencje kwiatowe dra Edwarda Bacha – dr inż. Janusz Kilar.

14:40 ∼ ok. 16:40 – zajęcia terenowe:

14:40∼16:40– wyjście w teren, warsztaty terenowe w Dolinie rzeki Wisłok w Krośnie –> w kierunki Krościenka – omówienie właściwości botanicznych, farmakologicznych, bromatologicznych/dietetycznych i toksykologicznych napotkanych pod drodze kwitnących roślin. Prowadzący: dr n. biol. Henryk Różański, dr n. biol. Dominik Wróbel & dr inż. Janusz Kilar.

Udział w wykładach i warsztatach bezpłatny.

Przedsięwzięcie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie.

Od kilku lat w czasopiśmie Porady na zdrowie (redaktor naczelny mgr Krzysztof Kamiński) ukazują się cyklicznie moje artykuły z zakresu floroterapii. Osoby zainteresowane zapraszam do czytania artykułów drukowanych: http://www.poradynazdrowie.manpol.pl

Grab zwyczajny – Carpinus betulus Linne w praktycznej fitoterapii.

Grab pospolity, albo zwyczajny (niem. Hainbuche, Weißbuche) – Carpinus betulus L. jest drzewem dorastającym do 20 m wys.,  w pierśnicy osiągającym ok. 60 cm. Należy do rodziny brzozowatych – Betulaceae. Korę ma gładką, ciemnoszarą, z płytkimi podłużnymi wklęsłościami. Pączki są zaostrzone. Liście eliptyczne lub podłużnie jajowate, brzegiem podwójnie piłkowane, w nasadzie sercowate lub zaokrąglone. Blaszka liściowa jest naga. Kwiatostany męskie zwisające, a żeńskie prosto wzniesione. Kwitnie od kwietnia do maja. Owocem jest orzech z trójklapową skrzydełkowatą okrywą. Owocuje w 15 roku życia, ale obficie co dwa lata. Do 5 roku życia rośnie wolno, w wieku 30-40 lat następuje przyśpieszenie wzrostu. Żyje 100-120 lat. Chemotaksonomicznie jest powiązany z brzozą – Betula, leszczyną – Corylus i olszą = olchą – Alnus.

carpinus_hainbuche
Carpinus betulus L. – kwiaty i liście, kwiecień 2009 r.

Surowcem zielarskim są:

 • LiścieFolium Carpini zbierany od maja do lipca.
 • Gałązki Frondes Carpini – zbierane od grudnia do kwietnia/maja
 • KoraCortex Carpini – zbierana jesienią, wiosną lub zimą.
 • OwoceFructus (Nux) Carpini – przed opadnięciem, najczęściej w lipcu/sierpniu.

Składniki czynne: saponiny trójterpenowe (kwas betulinowy, betulina, kwas ursolowy, oleanolowy); flawonoidy (luteolina, kaempferol, hiperozyd, rutyna, mirycetyna); fenolokwasy (kwas galusowy, chlorogenowy, elagowy, kawowy). W korze jest żółty barwnik stosowany dawniej do barwienia tkanin i wełny na kolor złoty/żółty. Betulina występuje w ilości od 0,04 do 1% (kora). Najwięcej betuliny jest późną jesienią, zimą i na przedwiośniu, potem jej poziom spada.

Działanie fitofarmakologiczne:

 • Folium, Frondes, Fructus Carpini: diureticum, antiphlogisticum, hypotonicum, antipyreticum, antiarthriticum, depurativum, antispasmodicum. Ponadto hepatoprotectivum, pancreaprotectivum, hypolipidemicum, hypocholesterolemicum. Zatem działa moczopędnie, obniżająco na ciśnienie krwi, przeciwgorączkowo, przeciwartretycznie, odtruwająco („czyści krew” z ksenobiotyków) i przeciwskurczowo. Do tego fenolokwasy i triterpeny działają ochronnie na trzustkę, wątrobę; obniżają poziom lipidów i cholesterolu we krwi.
 • Cortex, Frondes Carpini: antiphlogisticum, depurativum, haemostypticum, antirheumaticum, anthiarthriticum. Odwar z kory i gałązek działa silnie przeciwzapalnie, odtruwająco, przeciwkrwotocznie, przeciwreumatycznie i przeciwartretycznie; wzmaga wydalanie kwasu moczowego.
 • Naukowcy z Laboratorium Farmakognozji University of Liège (Belgia) oraz Laboratoire de Toxicologie, Institut de Pharmacie, Université Libre de Bruxelles wykazali przeciwnowotworowe działanie ekstraktu z młodych liści grabu (patrz: Cieckiewicz E., Angenot L., Gras T., Kiss R., Frédérich M.: Potential anticancer activity of young Carpinus betulus leaves. Phytomedicine. 2012 Feb 15;19(3-4):278-83), a także właściwości onkostatyczne ekstraktu z kory z grabu (patrz: Frédérich M. et al.: In Vitro Anticancer Potential of Tree Extracts from the Walloon Region Forest. Planta Med. 2009; 75: 1 – 4), np. wobec raka jelita grubego.

grab_carpinus

carpinus_betulus_L

carpinus_betulus
Grab zwyczajny – Carpinus betulus L., kwiecień 2009.

Preparaty i dawkowanie:

 • Odwar z kory lub gałązek świeżych lub suchych: 1 łyżka czubata rozdrobnionego surowca na szklankę wody; zalać zimną wodą, potem podgrzewać powoli, gdy zacznie się gotować –> gotować 20 minut. Następnie przykryć, odstawić na 20 minut, dopełnić brakującą ilość wody. Podzielić na 4 równe części i wypić w ciągu dnia.
 • Wyciąg na winie: 1 część surowca (gałązki, kora) rozdrobnionego, świeżego lub suchego zalać 7 częściami wina gorącego; odstawić w ciemne miejsce w słoju zamkniętym na 7 dni; po czym przefiltrować. Pić 1 kieliszek dziennie przy nowotworach, chorobach reumatycznych, nadciśnieniu i miażdżycy.
 • Napar: 2 łyżki liści lub kwiatów świeżych lub suchych rozdrobnionych zalać 1 szklanką wrzącej wody; odstawić na 40 minut pod przykryciem. Pić 3-4 razy dziennie po 100 ml.
 • Odwar z owoców (orzeszków): owoce rozgnieść z moździerzu. 1 łyżkę owoców zalać 1 szklanką zimnej wody; postawić na reszo, powoli doprowadzić do zagotowania; gotować 20 minut, uzupełnić wyparowaną wodę, odstawić na 40 minut, przecedzić. Pić po 100 ml odwaru 4 razy dziennie.
 • Nalewka: korę, gałązki i liście w równych proporcjach, świeże lub suche, ale rozdrobnione zalać alkoholem 50% (1 część surowca na 5 cz. alkoholu). Odstawić na 7 dni. Zażywać 2 razy dziennie po 15 ml przy nowotworach, dnie moczanowej, reumatyzmie, nadciśnieniu i miażdżycy.

Ataki na strony

Gdy zaatakowano trojanami stronę rozanski.li, myślałem, że to przypadek. Administrator serwera z Lichtenstein’u poinformował mnie, że dokonano takich zniszczeń na stronie, że mój blog stracił obrazki, wszyto mu Schadcode, a do tego straciłem możliwość pisania nowych postów. W końcu blog był tak pingowany i zgłaszało się tylu fałszywych użytkowników, że uległ zawieszeniu.Dlatego w tej chwili blog nie wyświetla wszystkich obrazków we wpisach. Postaram się to naprawić, ale gdy patrzę na 4000 wpisów, które muszę przeanalizować to mi się odechciewa.

Uwierzcie, że serwer netmind w Szwajcarii i Lichtensteinie to prawdziwa forteca, sam mam czasem trudności w dostępie do plików. W dodatku potrafiono w jakiś sposób wprowadzić linki do ilustracji i powiązać je ze stronami zawirusowanymi. Dlatego tym razem hakerzy mocno się napracowali.

Chyba jednak mocno przeszkadzam z szerzeniem wiedzy zielarskiej, bo teraz nastąpił atak na forum rozanski.ch. Nie działa forum… Postaram się naprawić forum, ale mam powoli tego dość. Chyba jednak wydawanie książek jest pewniejsze i trwalsze, choć też można je spalić…

Tak to wszystko dzieje się po konferencji zielarskiej, czyżby zbieg okoliczności?

Zajęcia w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej w Międzyborowie koło Żyrardowa, 16-17 maja 2015 r.

W ramach kursu zielarz-fitoterapeuta organizowanym przez ESPZiWP w Międzyborowie odbędą się zajęcia z zakresu bardzo ciekawych i  nie wykładanych w Polsce przedmiotów: Terapie oligokompleksami (oligopleksami) dynamicznymi dr Gerharda Madausa oraz Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera.

Ponadto będzie kontynuowana Materia medica wg Madausa, Hoffmanna, Wichtla, Hänsela i Hillera.

Osoby zainteresowane tylko tymi przedmiotami proszę o kontakt z Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej (kliknij na link).

dr_Gerhard_Madaus
dr Gehard Madaus 1890-1942

schuessler
dr Wilhelm Heinrich Schüßler 1821-1898

Fiołek wonny – Viola odorata L. w praktycznej fitoterapii.

Fiołek wonny (Sweet blue violet, English violet) – Viola odorata L. należy do rodziny fiołkowatych – Violaceae. Jest gatunkiem rozpowszechnionym w naszym kraju w lasach, zadrzewieniach śródpolnych, parkach; preferuje gleby wilgotne, próchniczne, miejsca półcieniste. Często sadzony. Występuje w całej Europie, Azji, a także Północnej Afryce.

Surowcem jest ziele kwitnące, sam liść, kwiat i kłącze – Herba, Folium, Flos, Rhizoma Violae odoratae. Suszenie kwiatów i ziela kwitnącego powinno odbywać się w miejscach przewiewnych, z dala od promieni słonecznych. Kłącza można suszyć w temp. do 50oC. Surowce po wysuszeniu przechowywać w słojach, w ciemnym miejscu (kwiaty, ziele). Trwałość kwiatów i ziela 2 lata. Trwałość kłączy 4 lata.

 

Składniki kłącza: saponiny, alkaloidy (violina, odoratyna C18H34N2O3), glikozydy salicylowe (gaulteryna, charakterystyczna dla Gaultheria), olejek eteryczny 0,038% (kwas beta-nitropropionowy 0,01-0,02%, salicylan metylu). Zawartość popiołu: maksymalnie 12%.

Składniki kwiatów: olejek eteryczny (0,003-0,02%), saponiny, trójterpeny (friedelina, 3-beta-friedelanol), flawonoidy – ok. 1,1% (rutozyd = violakwercetryna, pochodne kaempferolu) antocyjany – 4% (violanina – glikozyd delfinidyny, ponadto pochodne cyjanidyny), salicylan metylu, alkaloid – violina, cukry (3,62%), proteiny, witamina C (0,025%), sole mineralne – 8,5% (fosfor 0,18%). W suchych kwiatach związków cukrowych śluzowych może być nawet 18%.

viola_odorata_flos
Wysuszone kwiaty fiołka wonnego – Flos Violae odoratae.

Składniki ziela i liści: saponiny, triterpeny 0,016% (friedelina C30H50O), fitosterole (beta-sitosterol 0,033%), olejek lotny (2,6-nonadien-1-al., alkohol benzylowy, kwas n-heptylowy, 2,6-nonadien-1-ol, tert-oktenol, kwas oktenowy, kwas oktylowy, salicylan metylu), kwas fenolowy (ferylowy, synapinowy), witamina C (w świeżych liściach 254 mg%, w wysuszonych liściach 1357 mg%), alkaloidy (violina = viola-emetyna).

Olejek eteryczny fiołkowy zawiera (+)-alfa- ionon (jonon), dihydro-beta-ionon alkohol benzylowy, n-heksanol, 2,6-nonadien-1-al, 2,6-noadien-1-ol, undekanon-2, izoborneol, kwas heksadekanowy, ftalany (dietyloftalany), (+)-alfa-kurkumen, (-)-zingiberen, dihydro-alfa-ionon, alfa-ionol.

Działanieolejek eteryczny z fiołka wonnego Viola odorata L.: przeciwdepresyjne, repelent przeciwko kleszczom – Ixodes.

Zastosowanie: depresja, stany stresowe; odstraszanie kleszczy, unikanie ugryzienia przez kleszcze.

Preparaty i dawkowanie: jako repelent w roztworach:

Rp. Repelent antykleszczowy – Anti-ixodes

Olejek fiołkowy 5%

Olejek lemongrasowy (citronellowy) 1%

Olejek sandałowy 1%

Ocet wrotyczowy 1:5 (świeże zielekwitnące) na occie 10% -5%

Olej ryżowy ad 100%

Smarować ciało przeciwko roztoczom/kleszczom i natarczywym owadom.

Spirytus fiołkowy (olejek fiołkowy 5%, spirytus kamforowy ad 100% (g)) – do spryskiwania ubrania, skóry, wcierania, opryskiwania podłogi/tapicerki przeciwko roztoczom – nierozcieńczony.

Doustnie olejek fiołkowy: 4 krople 1-2 razy dziennie w mleku z miodem lub na miodzie/sorbitolu.

Działanie – kwiat fiołka wonnego Viola odorata L.: wykrztuśne, sekretolityczne, mukolityczne, przeciwdepresyjne, silnie antybakteryjne, przeciwwirusowe, fungistatyczne, degradujące biofilmy bakteryjne i bakteryjno-drożdżakowe; stabilizujące śródbłonki, napotne, przeciwgorączkowe, zmiękczające, kompleksujące ksenobiotyki (substancje obce, xenos z greki – obcy) i szkodliwe oraz zbędne metabolity.

Zastosowanie: wszelkiego rodzaju nieżyty układu oddechowego (infekcje, stany zapalne), zapalenie zatok, choroby zakaźne (wirusowe, bakteryjne, mikologiczne), zatrucia; stany depresyjne i stresowe, przeziębienie, katar sienny, choroby alergiczne objawiające się nieżytem układu oddechowego; wspomagająco przy zapaleniu naczyń i naczyniówki; objawy wysięku.

Preparaty i dawkowanie:

 • Napar na mleku: 1-2 łyżki kwiatów suchych, świeżych lub mrożonych na szklankę wrzącego mleka; osłodzić miodem, syropem z agawy (niski indeks glikemiczny) lub syropem sorbitolowym (sorbitol nie podnosi poziomu glukozy we krwi!, nie pobudza wzrostu grzybów w przeciwieństwie do cukru, czy miodu). Małe dzieci, niemowlęta – 2-3 łyżki takiego naparu kilka razy dziennie (małym dzieciom podajemy miód dopiero po ukończeniu 12 miesięcy! z uwagi na ryzyko zakażenia miodu pałeczką jadu kiełbasianego i innymi bakteriami wytwarzającymi toksyny; jelito takich maluchów nie jest w stanie się obronić!). Dorośli powinni pić 4 szklanki takiego naparu dziennie przy ostrych stanach, a przy łagodniejszych – 2 szklanki naparu dziennie.
 • Nalewka świeża fiołkowa: 100 g świeżych kwiatów siekanych nożem ceramicznym zalać 500 ml ciepłego (ok. 30-40 stopni C) alkoholu 40% z dodatkiem 0,3-0,5% kwasu askorbinowego(witamina C), kwasu jabłkowego, bursztynowego lub soku z cytryny. Pozostawić w ciemnym miejscu na przynajmniej 7 dni, po czym można (ale nie trzeba)przefiltrować. Zażywać po 5-10 ml 1-2 razy dziennie. W depresji 1 raz dziennie 15 ml.
 • Napar z kwiatów na wodzie: 1 łyżka kwiatów suchych lub świeżych na 1 szklankę wrzącej wody; dobrze jest wodę trochę zakwasić sokiem cytrynowym lub kwaskiem cytrynowym/jabłkowym (lekko), albo lepiej witaminą C. Parzyć pod przykryciem 30 minut. Do okładów na skórę z pryszczami, ropniami, pękającymi i rozszerzonymi naczyniami, z wągrami, łojotokową, z plamami. Okłady powinny trwać 40-45 minut. Na oczy przy zapaleniu powiek, spojówek i naczyniówki oka – 20 minut okłady z naparu. Doustnie przyjmować napar jako środek moczopędny i „czyszczący krew” (depurativum), szczególnie cenny z witaminą C.
 • Syrop ze świeżych kwiatów: kwiaty posiekać nożem ceramicznym, skropić spirytusem, po czym zalać wodą (proporcja 100 g kwiatów na 300 ml wody z 0,2-0,5% zawartością kwasu askorbinowego (witaminy C) – czyli 500 mg (=0,5 g) witaminy C na każde 100 ml wody. Kwiaty zalane pozostawić na noc, po czym wycisnąć i przecedzić. Wodny wyciąg połączyć z miodem lub syropem sorbitolowym w proporcji1:1. Na każde 100 ml syropu warto dodać 25 ml rumu lub wódki czystej, albo gorzkiej/żubrówki. Dla dzieci można pominąć dodatek alkoholu. Syrop zażywać przy depresji po 1 kieliszku 30-40 ml; przy nieżycie układu oddechowego, kaszlu, zapaleniu zatok, katarze, chrypce itd. 1 łyżka co 4-6 godzin. Dzieci 1-2 łyżeczki syropu 4-6 razy dziennie.

Działanie – liście, ziele, kłącza fiołka wonnego – Viola ododrata L.: wykrztuśne, mukolityczne, moczopędne, przeciwbakteryjne, fungistatyczne, antywirusowe, degradujące biofilmy; kompleksujące (wiążące) toksyny ksenobiotyczne, metabolity szkodliwe; wzmagające wydalanie mocznika, amoniaku i kwasu moczowego, przeciwartretyczne, przeciwobrzękowe, przeciwreumatyczne; oczyszczające drogi moczowe i oskrzela; przeciwkamicze (wzmagające wydalanie złogów, kamieni moczowych i żółciowych), wzmagające wydzielanie śliny (przeciwko kamieniom ślinianek), przeciwropne, żółciopędne; wzmagające ruchy robaczkowe przewodu pokarmowego. W większych dawkach wymiotnie i rozwalniająco.

Wskazania: zaflegmienie dróg oddechowych, katar, chrypka, zapalenie oskrzeli, kaszel, zapalenie zatok, stany zapalne uszu, zapalenie/nieżyt trąbki Eustachiusza; obrzęk śledziony, zakażenie i złogi ropne/śluzowe w drogach moczowych; zatrucia; atonia jelit; gorączka, choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze dróg oddechowych, moczowych i układu pokarmowego; stany zapalne skóry.

Preparaty i dawkowanie.

1). Odwar z kłączy: 2 łyżki suchych i rozdrobnionych kłączy zalać 2 szklankami wody zimnej, postawić na reszo i podgrzewać powoli pod przykryciem aż do zagotowania. Gotować w półodkryciu 20 minut na małym ogniu; przykryć i odstawić na 20 minut, przecedzić. Zażywać łyżkami w ciągu dnia (małe dawki, ale często). Do okładów na skórę łojotokową, zaskórnikową, trądzikową, ropną, z plamami, rozszerzonymi naczyniami i porami – okłady ok. 40 minutowe, są rewelacyjne.

2). Rp. Mieszanka na nieżyty układu oddechowego, przeziębienia, grypę i podobne:

Ziele fiołka wonnego 25%

Ziele hyzopu lub cząbru 25%

Ziele tymianku 25%

Mech islandzki (płucnica islandzka) 12,5%

Ziele/owoc Gaultheria, kwiat wiązówki, pączki topoli lub bazie, albo liście wierzby 12,5%

Zioła wymieszać. 2 łyżki mieszanki zwilżyć spirytusem, po 2 minutach zalać zimną wodą, po czym powoli podgrzewać doprowadzając do zagotowania. Gdy zacznie się gotować odstawić, przykryć. Po 1 godzinie przecedzić. Można dodać miód, sorbitol lub syrop malinowy z agawy. Pić po 50-100 ml 4 razy dziennie. Dzieciom podawać łyżkami kilka razy dziennie w razie kaszlu, chrypki itd.

3). Nalewka z ziela fiołka: 100 g surowce świeżego lub suchego rozdrobnionego zalać 500 ml alkoholu 30-40% lub rumu. Wytrawiać minimum7 dni. Zażywać wyciąg po 10 ml 3-4 razy dziennie. Można też nalewkę połączyć z miodem, syropem malinowym, albo sorbitolem w równycn proporcjach (1:1) i zażywać po 1 łyżce kilka razy dziennie.

Wykłady i warsztaty terenowe – Floroterapia – kwiaty w kosmetyce i terapii oraz profilaktyce chorób; kwiaty jadalne i trujące – 23 maja 2015 roku; Krosno; zapraszamy!

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, Drodzy Studenci i Mieszkańcy Krosna!

 

Zapraszamy na zajęcia terenowe (warsztaty) i wykłady z zakresu Floroterapii – kwiaty w kosmetyce i terapii oraz profilaktyce chorób, kwiaty jadalne i trujące, esencje kwiatowe dra Edwarda Bacha.

Odbędą się one w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, przy ul. Kazimierza Wielkiego (Rynek).

Program:

13:00-14:35 wykłady:

13:00-13:30 – wykład pt. Rośliny kwiatowe chronione doliny rzeki Wisłok – dr n. biol. Dominik Wróbel.

13:30-14:15 – wykład pt. Floroterapia – kwiaty w żywności, kosmetyce i lecznictwie – dr n. biol. Henryk Różański.

14:15-14:35 – wykład pt. Esencje kwiatowe dra Edwarda Bacha – dr inż. Janusz Kilar.

14:40 ∼ ok. 16:40 – zajęcia terenowe:

14:40∼16:40– wyjście w teren, warsztaty terenowe w Dolinie rzeki Wisłok w Krośnie –> w kierunki Krościenka – omówienie właściwości botanicznych, farmakologicznych, bromatologicznych/dietetycznych i toksykologicznych napotkanych pod drodze kwitnących roślin. Prowadzący: dr n. biol. Henryk Różański, dr n. biol. Dominik Wróbel & dr inż. Janusz Kilar.

Udział w wykładach i warsztatach bezpłatny.

Przedsięwzięcie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie.

narcyz_640
Narcissus pseudonarcissus L.

Zapraszamy na II Międzynarodową konferencję pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna” – komunikat II.

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowejim. Stanisława Pigonia w Krośnie

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Roman Kołacz

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

II Międzynarodową konferencję pt.
„Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Krosno

6-7 maj 2015

 

Komunikat II

 

PROGRAM KONFERENCJI

Środa, 6 maja 2015 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

8.30 – 9.15      Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – mgr Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

– przemówienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

– przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Roman Kołacz

– przemówienie Prezydenta miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki

– przemówienie Wojewody Podkarpackiego – mgr Małgorzata Chomycz-Śmigielska

– przemówienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – dr inż. Ewa Mańkowska

– przemówienie Rektora Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu – prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll

– przemówienie Przewodniczącej Komitetu Naukowego Konferencji -prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

– przemówienie Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – mgr Barbara Jaworska-Łuczak

– odczytanie adresów okolicznościowych skierowanych do uczestników konferencji – mgr Iwona Wajs

9.15 – 12.45    Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz dr n. med. Józef Forgacz(Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

9.15 – 9.35      Prof. dr hab. Roman Niżnikowski: Wartość dietetyczna i wykorzystanie podrobów owczych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

9.35 – 9.55      Prof. dr           hab. Maria Ruda, dr inż. Janusz Kilar: Dziczyzna – czy ją jedzą i co o niej sądzą mieszkańcy Podkarpacia? (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

9.55 – 10.15    Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak: Nutrigenetyka i nutrigenomica a profilaktyka zdrowotna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.15 – 10.45  Przerwa kawowa

10.45 – 11.05  Prof. dr hab. Adam Kaznowski: Drobnoustroje i substancje pochodzenia mikrobiologicznego dodawane do żywności (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

11.05 – 11.25  Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Roman Kołacz, prof. dr hab. Piotr J. Bykowski: Wartość odżywcza ryb – fakty i mity (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Morska w Gdyni)

11.25 – 11.45  Prof. dr hab. Iwona Wawer: Analiza mieszanin związków obecnych w roślinach z wykorzystaniem spektroskopii NMR i metod chemometrycznych (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

11.45 – 12.05  Dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak: Umckaloabo – niezwykła historia niezwykłej rośliny leczniczej (Śląski Uniwersytet Medyczny)

12.05 – 12.25  Dr hab. Łukasz Łuczaj: Manna jadalna – zapomniane zboże naszych przodków (Uniwersytet Rzeszowski)

12.25 – 12.40  Dr n. biol. Henryk Różański, mgr Joanna Anglart – Różańska: Surowce roślinne w oligokompleksach dynamicznych dra Gerharda Madausa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

12.40 – 12.50  Dyskusja i podsumowanie sesji: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka i dr n. med. Józef Forgacz.

12.50 – 14.30  Przerwa obiadowa w restauracji hotelu Nafta, Krosno, ul. Lwowska 21.

14.30 – 18.00  Wykłady i komunikaty (przewodniczą:prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

14.30 – 14.45  Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko: Stilbeny roślinne – leki czy nutraceutyki? (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

14.45 – 15.00  o. dr Marcelin Jan Pietryja, dr n. biol. Henryk Różański: Skrętnik – Strophantus jako źródło glikozydów nasercowych (Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Herbarium św. Franciszka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

15.00 – 15.15  Dr Milena Szalata, Patrycja Marciniak, dr inż. Aleksandra Luwańska, dr Karolina Wielgus: Porównanie zawartości kwasów fenolowych w ekstraktach z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) pochodzącej z uprawy polowej oraz z kultur in vitro ((Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)

15.15 – 15.30  Mgr Klaudyna Hebda: Etnobotaniczne wykorzystanie Cistus spp. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

15.30 – 15.45  Mgr inż. Robert Cabaj: Rozwój Tribolium confusum Duv. w wybranych produktach mącznych (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie)

15.45 – 16.00  Dr Łukasz Wojtyczek: Sposoby przezskórnego wprowadzania substancji leczniczych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

16.00 – 16.15  Mgr Aneta Mrozek – Szetela: Pseudokatalaza – Rewolucyjne rozwiązanie problemu bielactwa i siwych włosów? (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

16.30 – 17.00  Przerwa kawowa

17.00 – 17.15  Dr Karolina Wielgus, dr Mariola Dreger: Zastosowanie olejków eterycznych do konserwacji kosmetyków (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)

17.15 – 17.30  Dr Mariola Dreger, Tomasz Michalik, Jolanta Wegenke, dr Milena Szalata, dr Karolina Wielgus: Zastosowanie metod biotechnologicznych do pozyskiwania surowca wierzbówki kiprzycy (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) do produkcji suplementu diety stosowanego w profilaktyce łagodnego przerostu prostaty (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)

17.30 – 18.00  Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska oraz prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

19.30 – 1.30    Uroczysty bankiet w restauracji hotelu Nafta, Krosno, ul. Lwowska 21.

Czwartek, 7 maja 2015 r.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

8.30 – 14.00    Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie) oraz prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

8.30 – 8.45      Patrycja Nowak, Tomasz Wilk, mgr Magdalena Niewęgłowska-Wilk, dr hab. med. Radosław Śpiewak, prof UJ: Zastosowanie plastrowania dynamicznego w redukcji obrzęków i zmarszczek wokół oczu (Uniwersytet Jagielloński)

8.45 – 9.00      Mgr inż. Magdalena Malinowska, mgr inż. Karolina Śliwa, dr inż. Elżbieta Sikora, prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski: Właściwości antyutleniające ekstraktów z wytłoków powstałych po produkcji soku jabłkowego (Politechnika Krakowska)

9.00 – 9.15      Dr inż. Elżbieta Sikora, prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski: Ekstrakt z chmielu, otrzymany przez ekstrakcję nadkrytycznym CO2, jako składnik kompozycji myjących (Politechnika Krakowska)

9.15 – 9.30      Dr inż.Marta Pisarek: Stan fitosanitarny ziół i ich ochrona przed agrofagami (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

9.30 9.45      Lek. med. Krzysztof Błecha: Resweratrol – esencja wina w kroplach (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

9.45 – 10.00    Mgr inż.Joanna Oracz, prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny: Zawartość związków biologicznie aktywnych w ziarnach kakaowych (Theobroma cacao L.)(Politechnika Łódzka)

10.00 – 10.15  Dr n. biol. Henryk Różański, dr n. biol. Dominik Wróbel: Właściwości lecznicze wybranych roślin inwazyjnych Doliny rzeki Lubatówki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

10.15 – 10.30  Mgr inż. Justyna Samoticha: Content of bioactive compounds and antioxidant activity in apple ciders (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

10.30 – 11.00  Przerwa kawowa

11.00 – 11.15  Mgr inż. Paweł Fekner: Szczaw kędzierzawy (Rumex crispus L.) jako potencjalna żywność funkcjonalna i nowa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

11.15 – 11.30  Mgr Agnieszka Bywalec, dr inż. Magdalena Frączek: Staropolskie kosmetyki naturalne (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

11.30 – 11.45  Mgr farm. Joanna J. Sajkowska, mgr Paweł Kozielewicz, dr Marcelin Jan Pietryja ofm, prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer: Badania właściwości tradycyjnych balsamów z wykorzystaniem metod spektroskopowych (Warszawski Uniwersytet Medyczny; School of Clinical and Experimental Medicine, College of Medical and Dental Sciences, University of Birmingham; Herbarium Św. Franciszka, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

11.45 – 12.00  Dr inż. Małgorzata Źródło-Loda, dr inż. Jolanta Baran: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

12.00 – 12.15  Paulina Płoska, Michał Ostrowski: Propolis w świadomości trójmiejskich konsumentów (Akademia Morska w Gdynia)

12.20 – 13.00  Podsumowanie i zakończenie konferencjiprof. dr hab. Maria Ruda oraz prof. dr hab. Roman Niżnikowski

13.00 – 14.30  Obiad wrestauracji hotelu Nafta, Krosno, ul. Lwowska 21.

Postery
1.    Joanna Śniegowska, Anita Biesiada: Wstępne badania nad uprawą stewii (Stevia rebaudiana Bertoni) w warunkach klimatycznych Polski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
2.    Alicja Zachara: Chemiczne zanieczyszczenia suplementów diety – bezpieczeństwo stosowania  (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia)
3.    Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Małgorzata Gorzel, Witold Furgał: Śluz ślimaka Helix aspersa (Muller) jako naturalny surowiec we współczesnej kosmetologii (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
4.    Sabina Lachowicz, Jan Oszmiański, Aneta Wojdyło, Józef Gorzelany, Natalia Matłok: Wykorzystanie liści żurawiny w komponowaniu żywności o podwyższonym profilu związków bioaktywnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski)
5.    Sabina Lachowicz: Perspektywy wykorzystania soków drzewnych jako napojów funkcjonalnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
6.    Kocowicz A., Szumny A., Liszewski M., Pytlarz-Kozicka M., Szymura M.: Wpływ stanowiska na zawartość i skład frakcji lotnych olejków eterycznych w czosnku niedźwiedzim (Allium ursinum L.) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
7.    Maria Pytlarz-Kozicka, Liszewski M., Pytlarz-Kozicka M., Szumny A., Kocowicz A., Szymura M.: Wpływ siedliska na zawartość związków czynnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
8.    Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak: Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do  oznaczania szczawianów w wieloziołowych produktach funkcjonalnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
9.    Paulina Mizgier, Dorota Wyspiańska, Alicja Z. Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Krzysztof Lech: Mikroenkapsulacja antocyjanów acylowanych wyizolowanych z kapusty czerwonej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
10.    Paulina Mizgier, Dorota Wyspiańska, Alicja Z. Kucharska, Anna Sokół-Łętowska: Wpływ przechowywania na zawartość związków aktywnych i barwę  napojów truskawkowych wzbogaconych w mikrokapsułki preparatu z aronii (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
11.    Dorota Wyspiańska, Paulina Mizgier, Alicja Z. Kucharska, Anna Sokół-Łętowska: Analiza jakościowa napojów izotonicznych wzbogaconych mikrokapsułkowanym preparatem izoflawonów (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
12.    Agnieszka Nowicka, Dorota Wyspiańska, Paulina Mizgier, Alicja Z. Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Izabela Fecka: Ocena zawartości składników polifenolowych w 90 odmianach owoców truskawki Fragaria x anannasa Duch (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
13.    Paulina Rokosz, Halina Kwiecień: Glicynia chińska (Wisteria sinensis) jako źródło aktywnie biologicznych związków do potencjalnych zastosowań w kosmetyce i farmakologii (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
14.    Magdalena Olcha, Renata Klebaniuk, Eugeniusz R. Grela: Skład olejków eterycznych różnych gatunków ziół i ich mieszanek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
15.    Monika Pawlikowska, Halina Kwiecień: Analiza fitosteroli w czosnku pospolitym (Allium sativum) (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
16.    Agnieszka Nogajczyk, Agata Pis, Danuta Wiechuła: Zawartość kadmu i miedzi w wybranych roślinach leczniczych z terenów pozyskiwania surowców zielarskich w województwie dolnośląskim (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
17.    Urszula Szymanowska, Barbara Baraniak, Anna Bogucka-Kocka: Właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe związków fenolowych z owoców malin Rubus idaeus L. odmiany Polana (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
18.    Urszula Złotek, Urszula Szymanowska, Monika Karaś, Michał ŚwiecaWpływ elicytacji na profil polifenolowy i przeciwzapalne właściwości bazylii purpurowej (Ocimum basilicum L. cv. Dark Opal) (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
19.    Michał Świeca, Urszula Gawlik-Dziki, Anna Jakubczyk, Dariusz Dziki, Jarosław Czyż: Potencjał przeciwrodnikowy oraz zawartość kwasów chlorogenowych w chlebach pszennych fortyfikowanych zieloną kawą (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński)
20.    Paulina Strugała, Hanna Pruchnik, Teresa Olejniczak, Paulina Mizgier, Dorota Wyspiańska, Anna Dudra, Janina Gabrielska: Oddziaływanie ekstraktu pigwy z błoną lipidową oraz jego właściwości przeciwgrzybicze (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
21.    Paulina Strugała, Sylwia Cyboran-Mikołajczyk, Anna Dudra, Janina Gabrielska: Oddziaływanie ekstraktu pigwowca z modelową błoną biologiczną oraz z albuminą ludzką (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
22.    Elwira Lasoń, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski: Nanocząstki lipidowe jako nośniki bioaktywnych substancji kosmetycznych i farmaceutycznych (Politechnika Krakowska)
23.    Katarzyna Mitka, Weronika Rabiańska: Ekstrakty ze świetlika lekarskiego w preparatach do pielęgnacji twarzy i ciała (Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej)
24.    Aleksandra Włoch, Sylwia Cyboran-Mikołajczyk,  Jan Oszmiański, Halina Kleszczyńska: Ochronny wpływ ekstraktu z czosnku niedźwiedziego na błonę biologiczną (Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu)
25.    Aleksandra Włoch, Sylwia Cyboran-Mikołajczyk, Jan Oszmiański, Halina Kleszczyńska: Całkowita zawartością związków polifenolowych, aktywność antyoksydacyjna i wpływ na właściwości fizyczne błony erytrocytów wybranych ekstraktów roślinnych (Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu)
26.    Urszula Gawlik-Dziki,  Dariusz Dziki, Michał Świeca, Anna Jakubczyk, Jarosław CzyżInterakcje i potencjalna biodostępność kwasu chlorogenowego i ferulowego jako czynniki determinujące zdolność do hamowania aktywności oksydazy ksantynowej przez ekstrakty z chleba pszennego wzbogaconego zieloną kawą (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński)
27.    Małgorzata Jaworska, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski: Ekstrakcja surowców roślinnych z wykorzystaniem CO2 w warunkach nadkrytycznych (Politechnika Krakowska)
28.    Sylwia Sobolewska, Agnieszka Stolarska, Marita Świniarska: Jaja wzbogacone w jod (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
29.    Sylwia Sobolewska, Marita Świniarska, Kinga Gostomska, Anna Zwyrzykowska, Kinga Śpitalniak: Ocena sensoryczna jaj wzbogaconych w ω-3 i CLA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu)
30.    Sylwia Sobolewska, Kinga Gostomska, Alicja Ostrowska, Marita Świniarska, Anna Zwyrzykowska, Kinga Śpitalniak, Ireneusz Całkosińki: Błona podskorupowa w kosmetologii (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
31.    Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka: Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
32.    Kinga Śpitalniak, Anna Zwyrzykowska, Edyta Wojtas, Paulina Zielińska, Robert Kupczyński, Sylwia Sobolwska, Marita Świniarska: Assessment of influence of Yerba Mate supplementation (Ilex paraguariensis) on ruminant production indicator (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
33.    Anna Zwyrzykowska, Kinga Śpitalniak, Edyta Wojtas, Paulina Zielińska, Robert Kupczyński: Lipid-lowering effect of yerba mate in high-cholesterol fed rats (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
34.    Paulina Zielińska, Anna Zwyrzykowska, Kinga Śpitalniak, Edyta Wojtas: Ostropest plamisty jako suplement paszowy w żywieniu koni z chorobami wątroby (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
35.    Jacek Beberok: Wybrane surowce zielarskie stosowane w browarnictwie. 
36.    Edyta Wojtas, Anna Zwyrzykowska, Kinga Śpitalniak, Paulina Zielińska, Andrzej Zachwieja: Kolostrynina – suplement diety o wysokiej wartości immunoregulatorowej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
37.    Paulina Nowicka, Aneta Wojdyło, Magdalena Milczarek, Joanna Wietrzyk: Profil polifenolowy, aktywność przeciwutleniająca i antypoliferacyjna wybranych odmian owoców wiśni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.
Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk)
38.    Paulina Nowicka, Carlo Ignazio Giovanni Tuberoso, Aneta Wojdyło, Gabriele Serreli: Physico-chemical properties of honey from Lower Silesia (Department of Fruit and Vegetable Technology in Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Department of Life and Environmental Sciences, University of Cagliari)
39.   
Elżbieta Bielak, Ewa Marcinkowska, Paweł Turek, Henryk Różański: Ocena sensoryczna zapachów olejków eterycznych wprowadzonych do skór w procesie natłuszczania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
40.    Joanna Kolniak-Ostek: Profil związków polifenolowych miąższu, skórki, pestek i liści gruszy (Pyrus communis L.) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
41.    Marcin Świątek, Bronisław Borys, Roman Niżnikowski: Wpływ dodatku do paszy produktów ubocznych produkcji biopaliw na zawartość witamin A i E w mięsie i podrobach tuczonych jagniąt (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka)
42.    Marita Świniarska, Mariusz Korczyński, Sebastian Opaliński, Sylwia Sobolewska, Zbigniew Dobrzański: Ocena toksyczności ekstraktu ze Spirulina platensis (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
43.    Marita Świniarska, Mariusz Korczyński, Sebastian Opaliński, Małgorzata Korzeniowska, Łukasz Bobak, Sylwia Sobolewska, Kinga Śpitalniak, Anna Zwyrzykowska: Wpływ ekstraktu z jagody kamczackiej na cechy sensoryczne jaj (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
44.    Izabela Załęska, Magdalena Niewęgłowska-Wilk, Tomasz Wilk, Teresa Raczyńska: Wpływ aromaterapii na proces starzenia (Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof)
45.    Małgorzata Łapińska, Agnieszka Wysokińska, Katarzyna Paradowska, Agnieszka Zielińska: Ekstrakty z wybranych kwiatów krzewów jagodowych jako surowiec farmaceutyczny i kosmetyczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
46.    Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak: Ilościowe oznaczanie szczawianów w wieloziołowych produktach funkcjonalnych metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR)   (Collegium Medicum,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
47.    Patrycja Kuzian, Joanna Wójcik, Anna Pietrasz: Analiza wybranych płynów micelarnych dostępnych na rynku oraz wykorzystanie ekstraktów roślinnych jako ich składników (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
48.    Anna Pietrasz, Henryk Różański: Zawartość związków fenolowych w wybranych ekstraktach z surowców roślinnych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
49.    Anna Pietrasz, Henryk Różański: Nanotechnologia w kosmetologii (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
50.    Anna Pietrasz, Henryk Różański: Preparaty kosmetyczne oparte na ekstrakcie z kory wierzby (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
51.    Milena Szalata, Joanna Banach, Lidia Grabowska, Anna Krause, Karolina Wielgus: Wpływ metody ekstrakcji na wydajność izolacji kannabinoidów z różnych odmian konopi (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)
52.    Kaczmarczyk-Sedlak Ilona, Zych Maria, Wojnar Weronika, Ozimina-Kamińska Ewa, Bońka Anna, Sedlak Lech: Wpływ naryngeniny na skład chemiczny kości szczurów z osteoporozą wywołaną owariektomią (Śląski Uniwersytet Medyczny)
53.    Wojnar Weronika, Majcher Magdalena, Kaczmarczyk-Sedlak Ilona: Analiza związków farmakologicznie czynnych w Trifolium incarnatum L. metodą reakcji charakterystycznych oraz TLC (Śląski Uniwersytet Medyczny)
54.    Kinga Śnieżek, Joanna Słota, Henryk Różański: Wyniki badań jakości wybranych surowców zielarskich (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
55.    Barbara Buda, Anna Dąbrowska, Marek Szałtysik: Biopeptydy a białka mleka jako nowe suplementy diety w żywieniu ludzi i zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
56.    Magdalena Kilar, Janusz Kilar, Maria Ruda: Rolnictwo ekologiczne źródłem żywności funkcjonalnej – perspektywy rozwoju na przykładzie Podkarpacia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)
57.    Katarzyna Głos, Barbara Krochmal-Marczak: Właściwości zdrowotne i znaczenie gospodarcze rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
58.    Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak, Izabela Betlej, Dominika Skiba: Ziemniak jako źródło składników odżywczych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
59.    Barbara Kołodziej, Danuta Sugier, Beata Król, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz: Wpływ nawadniania kroplowego oraz poziomu nawożenia azotem na plony i jakość żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolium L.) (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
60.    Marta Krynicka-Orzech: Nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica L.), mozgi kanaryjskiej (Phalaris canariensis L.) oraz konopi siewnej (Cannabis sativa L.) jako alternatywna żywność bezglutenowa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
61. Joanna Wójcik, Patrycja Kuzian, dr inż. Anna Pietrasz: Analiza rynkowa dostępnych preparatów do demakijażu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Prace zgłoszone do publikacji w monografii, ale nie prezentowane w postaci posteru i referatu:

Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak: Oznaczanie szczawianów w roślinach leczniczych i produktach zielarskich. Część I.  Metody miareczkowe, kolorymetryczne, luminescencyjne i enzymatyczne (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak: Oznaczanie szczawianów w roślinach leczniczych i produktach zielarskich. Część II.  Metody chromatograficzne, sensory i biosensory elektrochemiczne (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Henryk Różański, Łukasz Bobak, Tadeusz Trziszka: Właściwości farmakologiczne wybranych kwasów fenolowych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Henryk Różański, Izabela Betlej, Joanna Anglart-Różańska: Porównanie metod oznaczania ilościowego związków cyjanogennych w surowcach zielarskich (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Henryk Różański, Janusz Kilar, Izabela Betlej, Anna Pietrasz: Zastosowanie metod farmakopealnych w badaniu składu ilościowego i jakościowego surowców kwiatowych stosowanych w floroterapii (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Henryk Różański, Marcelin Jan Pietryja, Anna Pietrasz: Analiza składu i właściwości farmakologicznych balsamów objętych przez Pharmacopoea Helvetica i Pharmacopoea Borussica (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Henryk Różański, Anna Pietrasz: Badania chromatograficzne (TLC) śledziennicy skrętolistnej – Chrysosplenium alternifolium L. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Henryk Różański, Izabela Betlej, Anna Pietrasz, Marcelin Jan Pietryja, Janusz Kilar, Mikhael Hakim: Towaroznawczo-farmakognostyczna i fitochemiczna charakterystyka żywic, olejków i balsamów objętych przez Pharmacopoeia Helvetica i Pharmacopoea Polonica (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Izabela Betlej, Angelika Uram: Wybrane olejki eteryczne jako potencjalne składniki czynne produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania owadów (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Izabela Betlej, Jolanta Baran: Właściwości prozdrowotne herbat na przykładzie analizy zawartości antyoksydantów (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Izabela Betlej, Barbara Krochmal-Marczak, Magdalena Dykiel, Angelika Uram, Bernadetta Bienia: Właściwości antyoksydacyjne różnych gatunków herbat dostępnych na rynku, na podstawie analizy zawartości polifenoli (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

Izabel Betlej: Rynek produktów przeznaczonych do odstraszania i zwalczania owadów latających w świetle Rozporządzenia 528/2012 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)

 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

mgr Barbara Jaworska Łuczak (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Członkowie:

prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej WyższejSzkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)

prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UEP (Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

prof. dr hab. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański
dr inż. Jolanta Baran
dr Izabela Betlej
dr inż. Małgorzata Górka
dr inż. Janusz Kilar
dr inż. Anna Pietrasz
dr inż. Stanisław Zając
mgr Joanna Anglart-Różańska
mgr inż. Halina Beń
mgr Lucyna Pojnar
mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:
mgr Iwona Wajs

Patroni

 Prezydent Wrocławia

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 Prezydent Krosna

Wojewoda Podkarpacki

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

 Patroni medialni

 Krosno24.pl Portal&Telewizja

 Porady na zdrowie