Marzec 2015
P W Ś C P S N
« lut    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archiwa

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.

22 marca 2015 r. w auli Kampusu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych  “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej”.

Absolwenci 2015 roku są pierwszymi absolwentami tego kierunku studiów podyplomowych w naszej Uczelni. W trakcie studiów absolwenci zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa surowców i produktów zielarskich, technologii produkcji preparatów roślinnych, towaroznawstwa żywności prozdrowotnej, kosmetyków, suplementów diety, chemii, biochemii, fizjologii, receptury, bromatologii, dietetyki, uprawy, botaniki, marketingu, toksykologii.

Dodatkowo nasi absolwenci osiągnęli wiedzę i kompetencje wymagane w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego. Będą mogli zrealizować cele związane z zielarstwem, towaroznawstwem kosmetycznym i żywności specjalistycznej. Absolwent będzie mógł zająć się wytwarzaniem preparatów ziołowych, dietetycznych i kosmetyków. Będzie mógł również podjąć prace lub kierownictwo w drogerii lub sklepie zielarsko-medycznym krajowym, albo zagranicznym.

Przybyłych gości przywitał kierownik studiów dr n. biol. Dominik Wróbel, który również czuwał nad porządkiem przebiegu wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęto przemówieniem Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Zbigniewa Barabasza.

 
Prof. Zbigniew Barabasz – Prorektor ds. Studiów PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie.

 

 
Dr Izabela Betlej (Kierownik Zakładu Towaroznawstwa, pierwszy Kierownik Studiów Podyplomowych) i mgr Franciszek Tereszkiewicz (Kanclerz PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie).

 

Następnie prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak wygłosiła piękny wykład pt. “Fitoterapia w pediatrii”.

  
Prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak; obok, po prawej stronie dr Dominik Wróbel (obecny Kierownik Studiów Podyplomowych, Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie).

 

 
Na pierwszym planie o. dr Marcelin Pietryja.

 

 Po wykładzie Pani Profesor rozdała słuchaczom reprodukcje obrazków Cicely Mary Barker (1895-1973), ukazujące Elfy wśród roślin leczniczych, na odwrocie których zamieszczone zostały życzenia.


Przykładowe obrazki autorstwa C.M. Barker.

Około godziny 11:00 rozpoczęły się wykłady słuchaczy studiów podyplomowych.

Mgr Ewa Czapka wygłosiła wykład na temat “Projektu ogródka ziołowego”.


mgr Ewa Czapka

 

Mgr Hanna Siemieńczuk przedstawiła właściwości lecznicze dziurawca (“Dziurawiec – surowiec i jego zastosowania”).

 
mgr Hanna Siemieńczuk

 

Mgr Paweł Fekner omówił szczaw kędzierzawy jako środek leczniczy i surowiec do produkcji żywności funkcjonalnej (“Szczaw kędzierzawy (Rumex crispus L.) jako potencjalna żywność funkcjonalna i nowa”).

 
mgr Paweł Fekner

 

Mgr Marta Krynicka-Orzech zaprezentowała wartość nasion szałwii hiszpańskiej, mozgi kanaryjskiej oraz konopi siewnej (“Nasiona szałwii hiszpańskiej, mozgi kanaryjskiej oraz konopi siewnej jako alternatywna żywność bezglutenowa”).

 
mgr Marta Krynicka-Orzech

 

Mgr Katarzyna Sekita ukazała możliwości wykorzystania wybranych ziół w zwalczaniu bólu (“Surowce zielarskie o działaniu przeciwbólowym a leki syntetyczne”).

 
mgr Katarzyna Sekita

 

Mgr Arkadiusz Ciołkowski poruszył temat możliwości użycia preparatów roślinnych w leczeniu i profilaktyce rozległych owrzodzeń żylakowatych (Potencjalne możliwości użycia preparatów roślinnych we wspomagającym leczeniu rozległych owrzodzeń żylakowatych. Opis przypadku ze szczególnym uwzględnieniem towaroznawczych właściwości wybranych preparatów i surowców zielarskich”).

 
mgr Arkadiusz Ciołkowski

 

Po wykładach prof. Ilona Kaczmarczyk Sedlak i prof. Zbigniew Barabasz wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

Na zakończeniu uroczystości ciepłe słowa podziękowania wygłosili dr Dominik Wróbel, prof. Zbigniew Barabasz, mgr Franciszek Tereszkiewicz oraz mgr Paweł Fekner i dr Henryk Różański.

 

 
mgr Franciszek Tereszkiewicz – Kanclerz PWSZ w Krośnie (przy mikrofonie) oraz dr Dominik Wróbel.

 

 
Mgr Paweł Fekner (starosta roku studiów podyplomowych).

 

Następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Wielu absolwentów studiów podyplomowych “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej” jest członkami Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów.

 

Kurs Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012) organizowany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie – informacje dodatkowe, terminarz zjazdów

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów podjął starania o przystąpienie do Izby Rzemieślniczej w zakresie zawodu zielarz. Jeżeli uda się ten proces możliwe będzie zdawanie egzaminu na czeladnika i mistrza zielarza. Będzie to dodatkowy egzamin (zewnętrzny), a decyzja o przystąpieniu do niego i uzyskania stosownego stopnia zawodowego będzie należało do decyzji (swobodny wybór) uczestnika kursu.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, a także wcześniejszym (uchylonym) ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2009 r.) absolwent kursu otrzyma świadectwo ukończenia kursu  (wspomniane Rozporządzenie z 2008 r. § 12.Określa się wzór świadectwa: 3) ukończenia kursu dokształcającego, stanowiący załącznik nr 10).

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego jest:

 1. zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu kształcenia;
 2. złożenie egzaminów przewidzianych programem (przedmiotowych) oraz złożenie pracy końcowej i egzaminu końcowego;
 3. uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Program kursu przewiduje 3 typy egzaminów:

1. egzamin przedmiotowy teoretyczny (egzamin pisemny w formie testu, odbywający się na ostatnich zajęciach danego przedmiotu);

2. egzamin przedmiotowy praktyczny (samodzielne wykonanie badania, sporządzenie receptury, przygotowanie preparatu, opracowanie projektu lub wyników obserwacji, zależnie od charakteru przedmiotu);

3. napisanie pracy końcowej na temat wybrany przez uczestnika, oddanie jej do oceny wybranemu opiekunowi naukowemu, ustne omówienie pracy końcowej przed Komisją Egzaminacyjną, egzamin ustny końcowy (2 pytania wybrane losowo) przed Komisją Egzaminacyjną.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą (egzamin końcowy): kierownik studiów, 1 profesor lub dr habilitowany i 2 doktorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe z zakresu kursu.

Terminy zjazdów:

29-30 sierpień 2015 r.
12-13 wrzesień
26-27 wrzesień
10-11 październik
24-25 październik
7-8 listopad
21-22 listopad
5-6 grudzień
19-20 grudzień 2015 r.
16-17 styczeń 2016 r.
30-31 styczeń
13-14 luty
27-28 luty
12-13 marzec
9-10 kwiecień
23-24 kwiecień
7-8 maj
21-22 maj
4-5 czerwiec
18-19 czerwiec 2016 r.

Zarządzenie Nr 38/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 12 listopada 2012 r.

 § 4

 1.      Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

Zatem uczestnik kursu 60% wykładów będzie mógł odbyć w e-learningu (na odległość). Dotyczy to tylko wykładów. Nie odnosi się do ćwiczeń laboratoryjnych. Plan zajęć zostanie tak ułożony, aby  niektóre zjazdy weekendowe obejmowały jedynie wykłady. Wówczas nie będzie konieczności przybycia na zajęcia co 2 tygodnie, lecz odpowiednio rzadziej, np. co 3-4 tygodnie.

Rozkład godzinowy soboty i niedziele.

Sobota
8:00 – 9.30
9.45 -11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.00
15.15 – 16.45
17.00 – 18.30
18.45 – 20.15
 
Niedziela
8:00 – 9.30
9.45-11.15
11.30 – 13.00
13.30 – 15.00

15.15 – 16.45

Osoby, które telefonicznie zgłosiły się na kurs prosimy o wypełnienie podania-kwestionariusza, skompletowanie dokumentów i przesłanie ich na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia

Kierownik kursu Zielarz-fitoterapeuta

38-400 Krosno

ul. Rynek 1

Podanie-kwestionariusz wraz z informacją o potrzebnych dokumentach w celu rekrutacji dostępne są tutaj (kliknij i pobierz).

Termin przyjmowania podań: do 29 maja 2015 roku.

Wiele osób pyta, czy kurs daje uprawnienia? Zawód Zielarz-fitoterapeuta nie jest zawodem regulowanym w Polsce specjalnymi przepisami. Uprawnienia dotyczą lekarzy, farmaceutów, geologa, górnika strzałowego, czy logopedy (patrz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r.). Zielarz może być samozwańczy (sam obwołuje się zielarzem), albo wykształcony i kompetentny w zawodzie jaki wykonuje, podobnie jak sekretarka, recepcjonista, bioenergoterapeuta, betoniarz czy baca (zawód wpisany również na listę). W Polsce leczyć może tylko lekarz i felczer (ten ostatni już ma ograniczone uprawnienia wg nowych regulacji). Możemy różne kursy i studia pokończyć, homeopaty, naturopaty, pielęgniarstwo, ale leczyć może tylko lekarz (U S T A W A z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

 Zawód Zielarz-fitoterapeuta został wpisany do listy zawodów przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania) (kod zawodu 323012). W opisie zawodu są podane zadania, jakie wykonuje zielarz, nie są to uprawnienia zawodowe, bo ten zawód nie wymaga takich, podobnie jak szewc nie stara się uprawnienia do naprawy butów, czy rzeźbiarz nie osiąga uprawnień do rzeźbienia. Natomiast wszyscy znamy zadania rzeźbiarza, szewca, piekarza. To jak swój zawód wykonują zależy od praktyki, szkoleń, zdolności zawodowych, nabytych umiejętności.  Jedni są lepsi, inni gorsi, jedni mają czeladnika, inni mistrza, jedni są po szkole, inni samoukami. Chcąc otworzyć sklep nie wymaga się od nas uprawnień sprzedawcy, bo takie nie istnieją. Jest zawód sprzedawca, ale sprzedawać może biolog, historyk, plastyk, rybak.  Otwierając sklep i sprzedając stajemy się sprzedawcami, ale czy dobrymi?, to juz jest inna kwestia. Muzyk może otworzyć zakład szewski i obwołać się szewcem, a szewc może grać na gitarze i koncertować nie potrzebując do tego uprawnień. Natomiast ktokolwiek zacznie leczyć, a nie ukończył studiów lekarskich popełnia przestępstwo, bo tak jest określone w prawie.

Zatem zielarz-fitoterapeuta po ukończeniu szkoleń, studiów czy kursów i po uzyskaniu zaświadczenia lub świadectwa spełnia zadania zielarza-fitoterapeuty w sposób właściwy, bezpieczny, etyczny i cywilizowany. Jest to doradztwo, sprzedaż legalnych preparatów ziołowych. Nie jest to leczenie. Nie mniej jednak lekarz, który dodatkowo ukończy kurs/studia zielarskie może leczyć i jednocześnie doradzać. Zielarz nie będący lekarzem może tylko doradzać, zbierać, przetwarzać zioła dopuszczone do obrotu. Zarobkuje więc na sprzedaży usług doradczych i preparatów ziołowych. Może oprawić stosowny dokument świadczący o jego kompetencjach, potwierdzający pobieranie nauki, czy szkolenia praktycznego. Taki specjalista jest z pewnością wiarygodny i będzie rzetelnie wypełniał swoje zadania zawodowe określone przy opisie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dlatego mówienie jakiekolwiek urzędnika o uprawnieniach nadawanych przez ten lub inny kurs jest niestosowne i źle sformułowane. Jest to niewłaściwe (nie merytoryczne) użycie określeń, nie adekwatnych do zawodu, który nie jest regulowany odrębnymi przepisami.

Zielarz fitoterapeuta może sprzedawac pewne leki i suplementy ziołowe zgodnie z regulacjami prawnymi: Placówki obrotu pozaaptecznego prowadzą sprzedaż leków wydawanych bez recepty. Zaliczają się do nich: sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego oraz sklepy ogólnodostępne, czyli np. sklepy spożywcze, kioski ruchu, stacje benzynowe, które są zakładane na zasadach określonych ustawą o działalności gospodarczej.

Sklepy zielarsko-medyczne, jako jedyne wśród placówek obrotu pozaaptecznego, muszą być prowadzone przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego – absolwenta kursu II stopnia z zakresu towaroznawstwa zielarskiego.

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta przy stosowaniu produktów leczniczych do sprzedaży zostały dopuszczone jedynie leki, które spełniają ściśle określone kryteria – są to m.in. produkty lecznicze roślinne, których skład zawiera substancje czynne dopuszczone do obrotu w Polsce w lekach wydawanych w aptekach bez recepty przez okres co najmniej 5 lat.

Uregulowane to jest w następujących rozporządzeniach: Dz.U. 2010 nr 204 poz. 1353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W ramach kursu Zielarz-fitoterapeuta PWSZ w Krośnie uczestnik osiąga też wymogi kwalifikacyjne osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 roku)

§ 1. W sklepach zielarsko-medycznych osoby wydające produkty lecznicze muszą posiadać:
1) tytuł zawodowy:
a) magistra farmacji, lekarza, pielęgniarki,
b) technika  farmaceutycznego  lub  równorzędne
kwalifikacje lub
2) co  najmniej  wykształcenie  średnie  i wiedzę  z zakresu:
a) farmakologii,
b) farmakognozji,
c) anatomii i fizjologii człowieka,
d) dietetyki i fizjologii żywienia,
e) towaroznawstwa zielarskiego,
f) rodzajów, sposobu znakowania opakowań, znaczenia  instrukcji  używania  lub  ulotki  informacyjnej,
g) zasad prawidłowego przechowywania i obrotu produktami   leczniczymi   oraz   postępowania
w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu,
h) udzielania pierwszej pomocy
nabytą w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego,

Jeszcze raz podam opis zawodu Zielarza-fitoterapeuty zgodny z wyżej wymienionym Rozporządzeniem:

Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
 • doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
 • certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
 • uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
 • określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Warsztaty terenowe z Gemmoterapii 18 kwietnia 2015 r. w Krośnie – platforma rejestracyjna już dostępna, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa.

Szanowni i Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów

Osoby zainteresowane zajęciami terenowymi z zakresu Gemmoterapii prosimy o zarejestrowanie się na uruchomionej platformie elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index/sid/727841/lang/pl

 

Gemmoterapia jest działem fitoterapii, który wykorzystuje do leczenia i profilaktyki chorób, a także w celach kosmetycznych preparaty sporządzone z pączków roślin. Gemmoterapia jest rozwinięta głównie w Szwajcarii, Francji i Niemczech, w Polsce jest słabo propagowana.

Pączki (Gemmae) są swoistą esencją substancji czynnych o licznych właściwościach farmakologicznych, odżywczych i pielęgnujących. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z właściwościami pączków drzew i krzewów oraz możliwościami ich użycia do sporządzenia eliksirów leczniczych oraz kosmetycznych. Podczas wykładów i zajęć terenowych będą podane składy ekstrahentów przeznaczonych do ekstrakcji i stabilizacji pączków, dawki preparatów gemmoterapeutycznych, składniki aktywne i konkretne zastosowania. Przy okazji uczestnicy nauczą się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów w naturalnym środowisku przyrodniczym.

Zjazd rozpocznie się od spotkania Członków PTZiF (godzina 9:00), następnie zostaną wygłoszone wykłady powiązane z gemmoterapią.

Około godziny 11 wyruszymy w kierunku doliny Lubatówki, która obfituje w lecznicze gatunki drzew i krzewów. Uczestnicy zapoznają się także z ziołami aspektu wiosennego. Pójdziemy w górę rzeki, czyli w kierunku Kaczyńca, Tatarówki, Głowienki i Miejsca Piastowego.

Powrót na parking PWSZ w Krośnie (Dmochowskiego 12) około godz. 16:00.

Wykłady odbędą się na auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego, przed wyruszeniem w teren.

Obejrzyj okolice na mapie:

http://www.zumi.pl/g%C5%82owienka,namapie.html#49.660096/21.755432/10/hybrid

 

Zajęcia terenowe będą prowadzić: dr n. biol. Henryk Różański i dr n. biol. Dominik Wróbel.

Wykłady i zajęcia terenowe dla Członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów są bezpłatne.

 

Opłata dla osób nie należących do Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów: 25 zł.

Osoby nie będące członkami Towarzystwa, a zgłaszające się na warsztaty terenowe proszone są o dokonanie wpłaty 25 zł/osobę na konto:

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

38-400 Krosno

ul. Rynek 1

(tytuł przelewu: warsztaty terenowe Gemmoterapia oraz imię i nazwisko)

Volkswagen Bank:

62 2130 0004 2001 0655 7763 0001

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIELARZY I FITOTERAPEUTÓW

KRS: 0000457753

REGON: 180969810

NIP: 6842636411

Warsztaty terenowe z ubiegłego roku.

Zapraszamy na II Międzynarodową konferencję, 6-7 maj 2015 r. w Krośnie – komunikat I, aktualizacja

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

II Międzynarodową konferencję pt.
„Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Krosno

6-7 maj 2015

Cel konferencji:
Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetyki, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków.

Tematyka konferencji:

• Prozdrowotne działanie żywności
• Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki
• Preparaty dla sportowców
• Żywność nowa
• Suplementy diety
• Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki
• Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe
• Fitoterapia
• Aromaterapia
• Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych
• Przetwórstwo, technologie zielarskie i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii, fitoterapia weterynaryjna
• Bezpieczeństwo żywności, ziół i kosmetyków
• Towaroznawstwo żywności, kosmetyków i roślin zielarskich

Organizatorzy przewidują:
• Referaty plenarne
• Sesje referatowe w sekcjach tematycznych
• Sesje posterowe
• Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

mgr Barbara Jaworska Łuczak (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)
prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)
prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
Członkowie:
prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)
prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UEP (Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)
dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)
prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)
dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)
prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)
prof. dr hab. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)
prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański (kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)
dr inż. Jolanta Baran (Zakład Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)
dr Izabela Betlej (kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)
dr inż. Małgorzata Górka (kierownik Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)
dr inż. Janusz Kilar
dr inż. Anna Pietrasz
mgr Joanna Anglart-Różańska
mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
mgr Lucyna Pojnar
mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:
mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa
Zgłaszanie uczestnictwa do 03.04.2015 r.
Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji dostępna tutaj (kliknij) – preferowana metoda rejestracji
W razie braku dostępu do platformy elektronicznej można chęć uczestnictwa zgłosić tradycyjnie wypełniając papierowy formularz i przesłać pocztą.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnictwa można też wysłać na adres e-mail Komitetu Organizacyjnego Konferencji: konferencja2015@pwsz.krosno.pl
Pełne wersje artykułów lub streszczeń do 31.03.2015 r.
Termin wniesienia opłaty do 03.04.2015 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.
Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne. Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.
Wymagania edytorskie dostępne są na stronie (kliknij)

Opłaty
• Uczestnicy regularni: 500 zł; osoba towarzysząca 350 zł
• Członkowie PTZiF 400 zł
• Studenci i doktoranci 300 zł
• Reklama w wydawnictwie (B5) 1000 zł
• Reklama w wydawnictwie (B6) 500 zł
• Stoisko pokazowe 1000 zł
• Reklama stojąca za stołem plenarnym 1000 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:
– uczestnictwo w sesjach naukowych
– materiały konferencyjne
– wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”
– obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
Bank Pekao S.A.
I O/Krosno
87 1240 4764 1111 0000 4866 3706
z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy
lub
„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Sekretariat konferencji:
Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
ul. Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80
fax 13-43-755-81
e-mail: konferencja2015@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Rynek 1
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80
fax 13-43-755-81
e-mail: konferencja2015@pwsz.krosno.pl
Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Pliki do pobrania:

Pobierz komunikat i zgłoszenie na konferencję – kliknij na link: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/Konferencja_Krosno2015_komunikat_I.pdf
Wymagania edytorskie dla streszczeń i pełnych artykułów – kliknij na link: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/wymagania_edytorskie_monografia_i_streszczenie.pdf
Baza informacyjna o hotelach – kliknij na link: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/baza_hotele2015.pdf

Kurs zawodowy Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012) organizowany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie – aktualizacja, program kursu – wersja ostateczna.

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie organizują kursy zawodowe dla zawodu Zielarz-fitoterapeuta.

Poniżej podajemy ulokowanie zawodu Zielarz-fitoterapeuta w klasyfikacji zawodów i specjalności

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

32         Średni personel do spraw zdrowia
321        Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211       Operatorzy aparatury medycznej
321101   Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102   Perfuzjonista
321103   Technik elektroradiolog
321104   Technik sterylizacji medycznej
321190   Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212       Technicy analityki medycznej
321201   Technik analityki medycznej
3213       Technicy farmaceutyczni
321301   Technik farmaceutyczny
3214       Technicy medyczni i dentystyczni
321401   Protetyk słuchu
321402   Technik dentystyczny
321403   Technik ortopeda
322        Dietetycy i żywieniowcy
3220       Dietetycy i żywieniowcy
322001   Dietetyk
322002   Technik żywienia i gospodarstwa domowego
323        Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230       Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001   Akupunkturzysta
323002   Bioenergoterapeuta
323003   Biomasażysta
323004   Chiropraktyk
323005   Homeopata
323006   Instruktor hipoterapii
323007   Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008   Muzykoterapeuta
323009   Naturopata
323010   Osteopata
323011   Refleksolog
323012   Zielarz-fitoterapeuta
323090   Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
324        Technicy weterynarii
3240       Technicy weterynarii
324001   Laborant weterynaryjny
324002   Technik weterynarii
325        Inny średni personel do spraw zdrowia
3251       Asystenci dentystyczni
325101   Asystentka stomatologiczna
325102   Higienistka stomatologiczna
3252       Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
325201   Terapeuta środowiskowy
3253       Optycy okularowi
325301   Optyk okularowy
325302   Technik optyk
3254       Technicy fizjoterapii i masażyści
325401   Technik fizjoterapii
325402   Technik masażysta
3255       Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325501   Edukator ekologiczny
325502   Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503   Inspektor ochrony radiologicznej
325504   Inspektor ochrony środowiska
325505   Instruktor higieny
325506   Kontroler higieny mięsa
325507   Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508   Technik analizy i monitoringu środowiska
325509   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
325510   Technik dozymetrysta
325511   Technik ochrony środowiska
325512   Weterynaryjny kontroler sanitarny
325513   Inspektor obrony cywilnej
325514   Inspektor sanitarny
325590   Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
3256       Ratownicy medyczni
325601   Ratownik medyczny
3259       Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325901   Felczer
325902   Higienistka szkolna
325903   Instruktor terapii uzależnień
325904   Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905   Opiekunka dziecięca
325906   Ortoptystka
325907   Terapeuta zajęciowy
325908   Podolog
325990   Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Nazwa: Zielarz-fitoterapeuta

Kod zawodu: 323012

Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
 • doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
 • certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
 • uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
 • określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Organizowany kurs przygotuje do realizacji zadań w ramach zawodu Zielarz-fitoterapeuta. Niewątpliwie uczestnik takiego kursu  osiągnie kompetencje zawodowe. Zajęcia będą prowadzone przez znanych specjalistów. W ramach kursu odbędą się także warsztaty terenowe (w środowisku przyrodniczym) i ćwiczenia praktyczne w laboratorium.

Cały kurs obejmuje 400 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Odbywać się będzie w pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Koszt kursu 3500 zł.

Kurs będzie uruchomiony pod warunkiem zgromadzenia przynajmniej 30 osób.

Planowany I termin rozpoczęcia kursu: 23-24 maj 2015 roku

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie, bowiem zawód w klasyfikacji Zawodów i Specjalności ma nazwę Średni personel do spraw zdrowia.

Telefon kontaktowy (w godzinach 9:00-15:00): 13-43-755-80 (zapisy na listę). Liczba miejsc ograniczona z powodu konieczności zachowania należytego komfortu nauki i zajęć laboratoryjnych.

e-mail: ig@pwsz.krosno.pl

Wykaz zajęć i prowadzących w ramach kursu:

 

Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Wykład Zajęcia w terenie Prowadzący
Fitochemia roślin leczniczych i trujących   6   dr n. biol. Henryk Różański
Chemotaksonomia roślin leczniczych   6   dr n. biol. Henryk Różański
Etnobotanika   6   mgr Jolanta Miklar
Botanika farmaceutyczna 4 6   dr n. biol. Dominik Wróbel
Podstawy biochemii i fizjologii człowieka   6   dr Izabela Betlej
Materia medica. Materia medica wg Rembertus Dodonaeus. Materia medica wg dra G. Madaus’a 4 6   dr n. biol. Henryk Różański
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w farmakopeach dawnych i współczesnych   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych. Podstawy gleboznawstwa i nawożenia   8   dr inż. Marta Pisarek
Bromatologia. Dietetyka i diety specjalne. Zioła w dietetyce.   10   mgr inż. Danuta Sawicka
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w medycynie ajurwedyjskiej   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Podstawy enologii, browarnictwa i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie. 4 4   dr inż. Janusz Kilar
Technika wybranych zabiegów medycznych. 6     dr med. Wacław Wulf
Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych 6     dr n. med. Renata Rabiasz
Fitoterapia geriatryczna   6   dr med. Lucjan Langner
Fitoterpia pediatryczna   6   dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia weterynaryjna   6   dr inż. Janusz Kilar
Aromaterapia 4 4   dr n. farm. Katarzyna Paradowska
Zioła i sole w balneologii i hydroterapii 4 4   dr Łukasz Wojtyczek
Gemmoterapia 2 4 4 dr n. biol. Henryk Różański/dr n. biol. Dominik Wróbel
Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha 2 4   dr inż. Janusz Kilar
Terapie oligokompleksami
dynamicznymi dr Gerharda Madausa;
Terapie solami dr Wilhelma Heinricha
Schüsslera
  6   dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a   5   dr inż. Janusz Kilar
Praktyczne obliczenia w recepturze   5   mgr Joanna Anglart Różańska
Towaroznawstwo surowców i produktów ziołowych 4 5   dr n. biol. Henryk Różański
Chemia suplementów diety i leków ziołowych   8   prof. Iwona Wawer
Chemia kosmetyków. Towaroznawstwo surowców i produktów kosmetycznych 4 4   mgr Aneta Mrozek
Podstawy receptury kosmetycznej 5     mgr Aneta Mrozek
Podstawy receptury zielarskiej 5     mgr Aneta Mrozek
Przetwórstwo zielarskie. Technologia leku roślinnego.   6   dr n. farm. Dariusz Jałoza
Mechanizacja rolnictwa w zielarstwie   6   dr inż. Stanisław Zając
Podstawy fitosocjologii. Ekologia   4 6 dr n. biol. Dominik Wróbel
Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie   8   mgr Barbara Jaworska- Łuczak
Toksykologia roślin i grzybów   5   dr inż. Janusz Kilar
Podstawy homeopatii. Surowce mineralne, roślinne i zwierzęce stosowane w homeopatii 4 6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki   8   lek. med. Krzysztof Błecha
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki 4 4   mgr Krzysztof Kamiński
Fitoterapia onkologiczna   4   dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy fizjoterapii 8     dr Łukasz Wojtyczek
Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań. 4 6   dr Lucjan Langner
Podstawy patologii i patofizjologii   6   dr med. Wacław Wulf
Fitofarmakologia   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Zarys psychologii i psychiatrii.   6   mgr Katarzyna Kotowska
Fitoterapia w stomatologii i otolaryngologii   6   lek. Stom. Marcin Tatrzański
Fitoterapia w ginekologii   6   dr med. Wacław Wulf
Fitoterapia w medycynie internistycznej   6   dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia w dermatologii i kosmetologii   6   mgr Aneta Mrozek
Fitoterapia w okulistyce   6   dr n. biol. Henryk Różański
Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna 4 6   dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy biologii. Mikrobiologia 4 4   dr Izabela Betlej
Podstawy chemii farmaceutycznej 4 4   mgr Grzegorz Domański
Surowce roślinne, zwierzęce i mineralne w medycynie sportowej   6   dr inż. Anna Pietrasz
Zioła Rosji   8   doc. Jana Diakonowa
Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie     8 dr n. biol. Dominik Wróbel
Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta 2     o. dr Marcelin Pietryja
Metody badań surowców zielarskich 4     mgr Grzegorz Domański
Zarys medycyny klasztornej   8   o. dr Marcelin Pietryja
Fitomedycyna Szwajcarii, Austrii i Niemiec   6   dr n. biol. Henryk Różański
  92 290 18 400

Wykładowcy: dr n. med. Lucjan Langner, lek. stom. Marcin Tatrzański, o dr Marcelin Jan Pietryja, dr n. biol. Henryk Różański, prof. Iwona Wawer, prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, mgr inż. Danuta Sawicka, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, dr inż. Janusz Kilar, dr Izabela Betlej, mgr Aneta Mrozek, mgr Barbara Jaworska-Łuczak, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr med. Wacław Wulf,  doc. Jana Diakonowa, mgr Grzegorz Domański, dr farm. Dariusz Jałoza, dr Łukasz Wojtyczek, dr inż. Anna Pietrasz, dr inż. Stanisław Zając, mgr Katarzyna Kotowska.

Dla osób zamieszkałych w odległych miejscowościach oraz w razie zdarzeń przypadkowych przewidziano możliwość odbycia zajęć w ramach e-learningu. Maksymalną liczbę godzin w e-learningu określi kierownik kursu.

Absolwent otrzyma świadectwo odbycia kursu zawodowego.

 

image
Fragment rynku w Krośnie.

Medycyna klasztorna – kurs w Instytucie Medycyny Klasztornej przy Herbarium Św. Franciszka w Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów oraz Herbarium św. Franciszka w Katowicach-Panewnikach organizowany jest Instytut Medycyny Klasztornej, jedyny taki w naszym kraju.

Celem Instytutu jest troska o przetrwanie wiedzy medycznej i farmaceutycznej, która rozwinęła się w klasztorach.  Obejmuje ona recepturę, uprawę roślin leczniczych, sposoby pozyskiwania surowców mineralnych i zwierzęcych, dawkowanie preparatów, a także dietetykę i higienę.

Medycyna klasztorna zaczęła się rozwijać w VI wieku.  W 529 roku założono klasztor na Monte Cassino i to właśnie ten klasztor zapoczątkował nową dla katolickiej części Europy formę uprawiania medycyny – medycynę klasztorną, dominującą do XII stulecia. Medycyna klasztorna docierała do dworów, gdzie zakonnicy sprawowali opiekę i nieśli pomoc chorym. Z pomocy medycznej korzystali również ludzie mieszkający w pobliżu klasztorów. Nie małą rolę odegrali także mnisi wędrujący po świecie, a którzy posiadali wiedze medyczną wyniesioną z zakonu macierzystego. Kościół stał się organizatorem systemu oświatowego. Od IX wieku w szkołach klasztornych wykładano przedmiot physica, który obejmował wiedzę medyczną.

Instytut Medycyny Klasztornej będzie gromadził wszelką dokumentację dotycząca praktyk medycznych mnichów. Podejmie się próby jej analizy, interpretacji, opracowania naukowego. Będzie także prowadził badania naukowe nad surowcami leczniczymi pochodzenia naturalnego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Zaplanowano również wydawanie publikacji (skryptów) dydaktycznych z zakresu filozofii nauk biologicznych, medycznych, w tym szeroko rozumianej farmakognozji i fitoterapii.

Inicjatorami powstania Instytut Medycyny Klasztornej są o. dr Marcelin Jan Pietryja ofm i dr n. biol. Henryk Różański.

Już teraz zapraszamy do zapisania się na kurs Medycyny klasztornej, który będzie prowadzony w salach dydaktycznych Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Wykłady będą prowadzone przez licznych specjalistów, m. in.: o dr Marcelin Jan Pietryja, dr n. biol. Henryk Różański, prof. Iwona Wawer, prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, prof. Bożena Urbanek, doc. Adam Stebel, prof. Tadeusz Trziszka, prof. Wiktor Stelmach, mgr inż. Danuta Sawicka, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, o. dr Andrzej Smyczek, prof. Stanisław Boryczka, dr inż. Janusz Kilar, dr Izabela Betlej, mgr Aneta Mrozek, dr med. Ilona Piechuta-Kośmider, mgr Barbara Jaworska-Łuczak, dr n. med. Lucjan Langner, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr med. Wacław Wulf,  doc. Jana Diakonowa, Zbigniew Sawicki.

Liczba godzin dydaktycznych: 334.

Koszt kursu: 3500 zł (możliwość płacenia w ratach).

Kursy będą odbywały się w soboty i niedziele.

Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje.

Zapisy osób chętnych na kurs: tel. 32 250 02 57 (liczba miejsc ograniczona).

Rozpoczęcie kursu: październik 2015 r.

Wykaz przedmiotów:

Etyka z medycyną
Filozofia przyrody i medycyny
Podstawy farmakologii
Podstawy patologii. Zarys diagnostyki medycznej
Toksykologia i bezpieczeństwo żywności.
Ziołolecznictwo Rosji i Ukrainy
Medycyna Klasztorna
Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki
Fitoterapia szczegółowa
Gemmoterapia
Medycyna św. Hildegardy
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki
Socjologia
Psychologia
Uprawa i zbiór roślin zielarskich
Etnobotanika
Regulacje prawne w zielarstwie i żywności
Towaroznawstwo i chemia suplementów diety
Rośliny Ameryki Południowej
Podstawy medycyny Ayurwedyjskiej
Fitoterapia chorób ginekologicznych
Zioła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej; Leki ziołowe dostępne w obrocie handlowym. Zioła w Farmakopei Polskiej
Bromatologia
Rośliny przyprawowe. Mieszanki przyprawowe.
Towaroznawstwo roślin dietetycznych; Dietetyka
i diety specjalne
Aromaterapia
Terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera. Materia medica wg dra G. Madausa
Obliczenia w zielarstwie i ziołolecznictwie
Rośliny lecznicze dziko rosnące i uprawne, zajęcia terenowe
Historia medycyny naturalnej i farmacji
Zioła w kosmetyce i higienie człowieka
Wkład świętych i papieży w rozwój medycyny
Zioła i rośliny dietetyczne w Biblii, Talmudzie i Koranie
Ekstrakty, nalewki i wina w ziołolecznictwie
Zioła i sole mineralne w leczeniu i żywieniu zwierząt. Podstawy fitoterapii weterynaryjnej.
Botanika farmaceutyczna
Fitoterapia w pediatrii
Chemia wybranych substancji roślinnych
Mikrobiologia w medycynie klasztornej

Kurs zawodowy Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012) organizowany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie organizują kursy zawodowe dla zawodu Zielarz-fitoterapeuta.

Poniżej podajemy ulokowanie zawodu Zielarz-fitoterapeuta w klasyfikacji zawodów i specjalności

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

32         Średni personel do spraw zdrowia
321        Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211       Operatorzy aparatury medycznej
321101   Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102   Perfuzjonista
321103   Technik elektroradiolog
321104   Technik sterylizacji medycznej
321190   Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212       Technicy analityki medycznej
321201   Technik analityki medycznej
3213       Technicy farmaceutyczni
321301   Technik farmaceutyczny
3214       Technicy medyczni i dentystyczni
321401   Protetyk słuchu
321402   Technik dentystyczny
321403   Technik ortopeda
322        Dietetycy i żywieniowcy
3220       Dietetycy i żywieniowcy
322001   Dietetyk
322002   Technik żywienia i gospodarstwa domowego
323        Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230       Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001   Akupunkturzysta
323002   Bioenergoterapeuta
323003   Biomasażysta
323004   Chiropraktyk
323005   Homeopata
323006   Instruktor hipoterapii
323007   Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008   Muzykoterapeuta
323009   Naturopata
323010   Osteopata 
323011   Refleksolog
323012   Zielarz-fitoterapeuta
323090   Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
324        Technicy weterynarii
3240       Technicy weterynarii
324001   Laborant weterynaryjny
324002   Technik weterynarii
325        Inny średni personel do spraw zdrowia
3251       Asystenci dentystyczni
325101   Asystentka stomatologiczna
325102   Higienistka stomatologiczna
3252       Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
325201   Terapeuta środowiskowy
3253       Optycy okularowi
325301   Optyk okularowy
325302   Technik optyk
3254       Technicy fizjoterapii i masażyści
325401   Technik fizjoterapii
325402   Technik masażysta
3255       Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325501   Edukator ekologiczny
325502   Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503   Inspektor ochrony radiologicznej
325504   Inspektor ochrony środowiska
325505   Instruktor higieny
325506   Kontroler higieny mięsa
325507   Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508   Technik analizy i monitoringu środowiska
325509   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
325510   Technik dozymetrysta
325511   Technik ochrony środowiska
325512   Weterynaryjny kontroler sanitarny
325513   Inspektor obrony cywilnej
325514   Inspektor sanitarny
325590   Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
3256       Ratownicy medyczni
325601   Ratownik medyczny
3259       Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325901   Felczer
325902   Higienistka szkolna
325903   Instruktor terapii uzależnień
325904   Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905   Opiekunka dziecięca
325906   Ortoptystka
325907   Terapeuta zajęciowy
325908   Podolog
325990   Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Nazwa: Zielarz-fitoterapeuta

Kod zawodu: 323012

Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
 • doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
 • certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
 • uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
 • określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Organizowany kurs przygotuje do realizacji zadań w ramach zawodu Zielarz-fitoterapeuta. Niewątpliwie uczestnik takiego kursu  osiągnie kompetencje zawodowe. Zajęcia będą prowadzone przez znanych specjalistów. W ramach kursu odbędą się także warsztaty terenowe (w środowisku przyrodniczym) i ćwiczenia praktyczne w laboratorium.

Cały kurs obejmuje 400 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Odbywać się będzie w pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Koszt kursu 3500 zł.

Kurs będzie uruchomiony pod warunkiem zgromadzenia przynajmniej 30 osób.

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie, bowiem zawód w klasyfikacji Zawodów i Specjalności ma nazwę Średni personel do spraw zdrowia.

Telefon kontaktowy (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00): 13-43-755-80 (zapisy na listę). Liczba miejsc ograniczona z powodu konieczności zachowania należytego komfortu nauki i zajęć laboratoryjnych.
e-mail: ig@pwsz.krosno.pl

Wykaz zajęć w ramach kursu:

Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Wykład Zajęcia w terenie
Fitochemia roślin leczniczych i trujących   6  
Chemotaksonomia roślin leczniczych   6  
Botanika farmaceutyczna 4 6  
Podstawy biochemii i fizjologii człowieka   6  
Materia medica. Materia medica wg Rembertus Dodonaeus. Materia medica wg dra G. Madaus’a 4 6  
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w farmakopeach dawnych i współczesnych   5  
Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych. Podstawy gleboznawstwa i nawożenia   10  
Bromatologia. Dietetyka i diety specjalne. Zioła w dietetyce.   10  
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w medycynie ajurwedyjskiej   8  
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej   8  
Podstawy enologii, browarnictwa i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie. 4 6  
Technika wybranych zabiegów medycznych. 6    
Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych 6    
Fitoterapia geriatryczna   6  
Fitoterpia pediatryczna   6  
Fitoterapia weterynaryjna   6  
Aromaterapia 4 6  
Zioła i sole w balneologii i hydroterapii 4 6  
Gemmoterapia 5 5  
Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha 4 6  
Terapie oligokompleksami
dynamicznymi dr Gerharda Madausa;
Terapie solami dr Wilhelma Heinricha
Schüsslera
  5  
Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a   5  
Praktyczne obliczenia w recepturze   5  
Towaroznawstwo surowców i produktów ziołowych 4 6  
Chemia suplementów diety i leków ziołowych   8  
Chemia kosmetyków. Towaroznawstwo surowców i produktów kosmetycznych 4 6  
Podstawy receptury kosmetycznej 5    
Podstawy receptury zielarskiej 5    
Przetwórstwo zielarskie. Technologia leku roślinnego.   6  
Mechanizacja rolnictwa w zielarstwie   6  
Podstawy fitosocjologii. Ekologia   4 6
Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie   10  
Toksykologia roślin i grzybów   5  
Podstawy homeopatii. Surowce mineralne, roślinne i zwierzęce stosowane w homeopatii 4 6  
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki 5 5  
Fitoterapia onkologiczna   5  
Podstawy fizjoterapii 10    
Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań. 4 6  
Podstawy patologii i patofizjologii   6  
Fitofarmakologia   6  
Zarys psychologii i psychiatrii.   6  
Fitoterapia w stomatologii i otolaryngologii   6  
Fitoterapia w ginekologii   6  
Fitoterapia w medycynie internistycznej   6  
Fitoterapia w dermatologii   6  
Fitoterapia w okulistyce   6  
Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna 4 6  
Podstawy biologii. Mikrobiologia 4 6  
Podstawy chemii farmaceutycznej 4 6  
Surowce roślinne, zwierzęce i mineralne w medycynie sportowej   6  
Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie     8
Zarys medycyny klasztornej   8  
Fitomedycyna Szwajcarii, Austrii i Niemiec   6  

 

Dla osób zamieszkałych w odległych miejscowościach oraz w razie zdarzeń przypadkowych przewidziano możliwość odbycia zajęć w ramach e-learningu. Maksymalną liczbę godzin w e-learningu określi kierownik kursu.

Absolwent otrzyma świadectwo odbycia kursu zawodowego.

image 
Fragment rynku w Krośnie.

Warsztaty terenowe z Gemmoterapii – 18 kwiecień 2015 roku, Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Szanowni i Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach terenowych z zakresu Gemmoterapii.

Gemmoterapia jest działem fitoterapii, który wykorzystuje do leczenia i profilaktyki chorób, a także w celach kosmetycznych preparaty sporządzone z pączków roślin. Gemmoterapia jest rozwinięta głównie w Szwajcarii, Francji i Niemczech, w Polsce jest słabo propagowana.

Pączki (Gemmae) są swoistą esencją substancji czynnych o licznych właściwościach farmakologicznych, odżywczych i pielęgnujących. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z właściwościami pączków drzew i krzewów oraz możliwościami ich użycia do sporządzenia eliksirów leczniczych oraz kosmetycznych. Podczas wykładów i zajęć terenowych będą podane składy ekstrahentów przeznaczonych do ekstrakcji i stabilizacji pączków, dawki preparatów gemmoterapeutycznych, składniki aktywne i konkretne zastosowania. Przy okazji uczestnicy nauczą się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów w naturalnym środowisku przyrodniczym.

Zjazd rozpocznie się od spotkania Członków PTZiF (godzina 9:00), następnie zostaną wygłoszone wykłady powiązane z gemmoterapią. Około godziny 11 wyruszymy w kierunku doliny Lubatówki, która obfituje w lecznicze gatunki drzew i krzewów. Uczestnicy zapoznają się także z ziołami aspektu wiosennego. Pójdziemy w górę rzeki, czyli w kierunku Kaczyńca, Tatarówki, Głowienki i Miejsca Piastowego. Powrót na parking PWSZ w Krośnie (Dmochowskiego 12) około godz. 16:00. Wykłady odbędą się na auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego, przed wyruszeniem w teren.

Obejrzyj okolice na mapie:

http://www.zumi.pl/g%C5%82owienka,namapie.html#49.660096/21.755432/10/hybrid

lubatowka_dolina
Dolina Lubatówki, Krosno-Suchodół, 1 maj 2008 r.

 

Zajęcia terenowe będą prowadzić: dr n. biol. Henryk Różański i dr n. biol. Dominik Wróbel.

 

Wykłady i zajęcia terenowe dla Członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów są bezpłatne.

Opłata dla osób nie należących do Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów: 25 zł.

Osoby nie będące członkami Towarzystwa, a zgłaszające się na warsztaty terenowe proszone są o dokonanie wpłaty 25 zł/osobę na konto:

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

38-400 Krosno

ul. Rynek 1

(tytuł przelewu: warsztaty terenowe Gemmoterapia oraz imię i nazwisko)

Volkswagen Bank:

62 2130 0004 2001 0655 7763 0001

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIELARZY I FITOTERAPEUTÓW

KRS: 0000457753

REGON: 180969810

NIP: 6842636411

Bniec biały – Melandrium album (Miller) Garcke w praktycznej fitoterapii.

Bniec białyMelandrium album (Miller) Garcke (Melandrium pratense Röhling, Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause, Silene pratensis (Rafn) Godron) należy do rodziny goździkowatych – Caryophyllaceae. Jest rośliną dwuletnią, choć czasem przeżywa 3 lata. Dorasta do 100 cm wys., ale najczęściej dorasta do 30-90 cm wys. Łodyga często rozgałęzia się już w dolnym odcinku, owłosiona gruczołowato, wyprostowana. Ulistnienie równoległe (naprzeciwległe). Liście lancetowate lub jajowato-lancetowate, ogruczolone, całobrzegie, dolne krótkoogonkowe, górne siedzące. Kwiaty białe, zebrane w luźną wierzchotkę dwuramienną. Szypułki owłosione i ogruczolone. Kielich owłosiony. Kwiaty jednopłciowe. Kwitnie od maja do października. Owocem jest torebka 1-komorowa, z szarobrązowymi nasionami, długości do ok. 1-1,5 mm. Lubi siedliska zasobne w azot. Zapylany jest głównie przez motyle nocne. Kwiaty nocą wonne. Roślina rozpowszechniona w całej Polsce, na polach, w sadach, ugorach, składowiskach odpadów rolnych, przy rowach i drogach, miedzach, łąkach.

P1070555
Bniec biały; Swarzędz, czerwiec 2009 r.

Nazwy ludowe: firletka biała, ben białe, kokol dziki. W Szwajcarii również pospolity (Weisse Waldnelke; franc. Silene des pres; ital. Silene bianca; retorom. Silene alva, Negla da guaud alva).

Dla bniecia białego – Melandrium album (Miller) Garcke istnieje bardzo dużo nazw synonimowych, które w wykazach surowców zielarskich stworzyły szereg kolejnych nazw synonimowych:

Lychnis × loveae B. Boivin

Lychnis dioica Linne – Firletka oddzielnopłciowa (tak w systemie Linneusza nazywał się Bniec biały)

Lychnis alba Miller

Lychnis divaricata Rchb.

Lychnis macrocarpa Boiss. & Reut.

Lychnis pratensis Raf.

Lychnis vespertina Sibth.

Melandrium boissieri Schischk.

Melandrium dioicum subsp. album (Mill.) D. Löve

Melandrium eriocalycinum Boiss.

Melandrium latifolium (Poir.) Maire

Melandrium marizianum Gand.

Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause

Silene dioica A. DC.

Silene macrocarpa (Boiss. & Reut.) E.H.L.Krause

Silene pratensis Godron

W wykazach surowców lekarskich bniec biały pojawia się pod nazwami: Seifenkraut falsches (fałszywa mydlnica), Weisse Federnelke (biały goździk), abendliche Lichtnelke (wieczorny bniec, lepnica wieczorna), weisse Lichtrose, Radix Saponariae albae (korzeń mydlnicy białej), Lychnis alba Mill., Lychnis arvensis Roth, Lychnis dioica var. β. L.; Saponaria dioica (L.) Moench (we współczesnych systemach jest to Silene dioica (L.) Clairv., czyli bniec czerwony!)

W XIX wieku bniec biały już nie był opisywany nawet w bardzo obszernych dziełach lekarskich. Większość autorów określała go jako surowiec dawny, przestarzały. Wspomniał o nim jeszcze prof. G.C. Wittstein (1883 r.) oraz dr Fr. Oesterlen (1861 r.). Był to surowiec saponinowy, gorzki, z zawartością śluzów, stosowany jako alternatywa dla Saponaria officinalis L. (Radix Saponariae), Polygala (Radix Senegae), Gypsophila struthium oraz Quillaja. Używany był w leczeniu nieżytu (katarów) układu oddechowego, kaszlu, skrofulozy (gruźlicy węzłów chłonnych) i obrzękach. Ponadto dawniej w chorobach żołądka i schorzeniach narządów płciowych (Rembertus Dodonaeus, Oesterlen). Pedanius Dioskurydes (40-90 r.) również scharakteryzował krótko bniec pod nazwą Lychnis sylvestris (Materia Medica).

Mój ulubiony botanik i lekarz okresu renesansu – Rembertus Dodonaeus (1517-1585) w dziele Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX (1583 r.) opisał bniec biały pod nazwą Lychnis sylvestris

Ks. Krzysztof Kluk (1739-1796) w Dykcyonarzu roślinnym, tom II (1808 r.), str. 101, pod nr 828 również opisał Lychnis dioica (syn. Lychnis sylvestris), czyli firletkę oddzielnopłciową (obecnie bniec biały).

Lychnis sylvestris Schkuhr jest synonimową nazwą Silene dioica (L.) Clairv.

 

image

image
Ilustracja Lychnis sylvestris i fragment opisu rośliny w przepięknym dziele Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX (1583 r.) autorstwa Remberti Dodonaei (Rembertus Dodonaeus).

 

Surowcem jest ziele i korzeń bnieca białego – Herba et Radix Melandrii albi seu Lychnidis (Radix Saponariae albae). W dawnej medycynie (średniowiecze, renesans) był używany korzeń. Z danych literaturowych jakie analizowałem wynika, że bniec stracił znaczenie w medycynie już w XVI wieku, natomiast był stosowany mniej więcej do XVIII wieku w medycynie ludowej.

Czasem w literaturze można znaleźć informacje o możliwości zjadania ziela lub o właściwościach trujących ziela bnieca. Wg mojej wiedzy w Polsce nigdy nie spożywano tej rośliny. Jedzono ją na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii. Nie wywołuje zatrucia w dawkach do 30 g ziela/korzenia dziennie. Bydło, kozy, owce, przeżuwacze dzikie chętnie zjadają tę roślinę. Wszelkie informacje na temat ewentualnych właściwości trujących bnieca dla zwierząt są nieprawdziwe i zakrawają na plotki tworzone zgodnie z zasadą: “odpisów kuchennych.”

Do spożywania w sałatkach oczyszczających nadają się tylko pąki, świeżo otwarte kwiaty (porą wieczorową, gdy stają się wonne) oraz młode liście (rośliny jednoroczne). Z własnej praktyki twierdzę, że jest w smaku ciekawy, ale do delikatesów nie należy (smaczniejsze są, np. rzeżucha, żywokost, miodunka, ziarnopłon, kościenica, krucjata, gwiazdnica, czy gęsiówka) i powinien być stosowany raczej w celach leczniczych, najlepiej z dodatkiem olejów żółciopędnych (konopny, lniany, lnianki, krokoszowy, oliwa z oliwek). Z uwagi na zawartość glukuronianów, kwasów uronowych, saponin sałatki i maceraty z bnieca wiążą wiele szkodliwych produktów przemiany materii i ułatwiają ich wydalanie z ustroju.

Badania rumuńskich specjalistów: ŢÎRCOMNICU VIORELA, GÎRD CERASELA ELENA i RADU S. (University of Medicine and Pharmacy of Craiova, University of Medicine and Pharmacy, Bucharest; Current Health Sciences Journal  Vol. 38, No. 2, 2012 April June) dowiodły, że nalewka wodno-alkoholowa z ziela zawiera flawonoidy (rutozyd).

Inne badania rumuńskich naukowców (George Dan MOGOŞANU, Alexandru Mihai GRUMEZESCU, Dan Eduard MIHAIESCU, Daniela ISTRATI, Diana Elena MOGOŞANU, Sandra ALICE BUTEICĂ), prowadzone na University of Medicine and Pharmacy of Craiova i University POLITEHNICA of
Bucharest (U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 73, Iss. 2, 2011) wykazały obecność rozmaitych cukrów w wyciągu wodno-alkoholowym z ziela. Na uwagę zasługuje duża zawartość altrozy (D), allozy (D), sorbitolu (D), talozy (D) i rybitolu. Altroza należy do aldoheksoz. L-altrozę wytwarzają bakterie Butyrivibrio

altroza 
D-altroza – wzór strukturalny.

Bniec biała zawiera również D-ksylulozę, L-arabinozę, L-ramnozę, galaktozę, levoglukozan, ksylitol, D-arabitol, D-fruktozę, L-sorbozę, pinitol, D-talozę, mio-inozytol, D-maltozę, D-sukrozę i in.

gypsogenin1
Gipsogenina


Kwas kwilajowy

Zarówno w zielu, jak i korzeniu występują saponiny trójterpenowe (gipsogenina, kwas kwilajowy, polifenole i sterole – ekdysteroidy (np. ekdyzon, 2-dezoksy-20-hydroksyekdyzon). Spośród flawonoidów warto jeszcze wymienić apigeninę, izowiteksynę i luteolinę.

Trochę informacji o składzie chemicznym Melandrium album można znaleźć w Chemotaxonomie der Pflanzen autorstwa mojego kolejnego idola prof. Robert’a Hegnauer’a.


20-hydroksyekdyzon

 


ekdyzon

Korzeń działa silniej od ziela. Ziele należy zbierać w czasie kwitnienia, a korzenie jesienią lub wiosną. Korzenie szybko umyć w bieżącej wodzie, osuszyć, pokroić i suszyć w temperaturze 40-50 stopni C. Ziele powinno być suszone w ciemnym i przewiewnym miejscu. Surowiec przechowywać w szczelnych słojach, w ciemnym miejscu.

Działanie fitofarmakologiczne: silnie przeciwzapalne, wzmagające odnowę tkanek (anaboliczne), hamujące odczyny autoimmunologiczne, moczopędne, kompleksujące ksenobiotyki i szkodliwe metabolity (odtruwające, “czyszczące krew”, depurativum), wzmagające krążenie limfy, oczyszczające węzły i grudki limfatyczne z antygenów; antyalergiczne; żółciopędne; lekko rozwalniające przy dłuższym stosowaniu (ponad 2-3 tygodnie); wzmagające perystaltykę jelit i żołądka; sekretolityczne, wykrztuśne, wzmagające ruchy migawkowe w drogach oddechowych.

Z uwagi na obecność ekdysteronu może dawać efekty typowe dla sterydów.

Wskazania: choroby autoimmunologiczne, reumatyzm, skrofuloza, stany zapalne węzłów chłonnych, zastoje limfy, obrzęki limfatyczne, alergia, choroba Hashimoto, łuszczyca, trądzik różowaty (zewnętrznie 5-10% lotio, kremy, tonik), atopowe zapalnie skóry (zewnętrznie 5-15% lotio, kremy, tonik), obniżony popęd płciowy u mężczyzn, wspomaganie przyrostu masy ciała zamiast stosowania szkodliwych sterydów (alternatywa dla Cyanotis arachnoides); artretyzm. Zapalenie płuc, opłucnej, gardła, krtani, oskrzeli; kaszel, zakażenia układu oddechowego. Choroby śledziony. Do degradacji biofilmu w układzie moczowym, pokarmowym i oddechowym, ale zawsze w połączeniu z ziołami fitoncydowymi lub antybiotykami.

Jednoczesne zażywanie sterydów może powodować konieczność zmniejszenia ich dawki.

Preparaty i dawkowanie:

1. Nalewka (bniecówka) – Tinctura Melandrii albi: 1 część surowca (korzeń, ziele) świeżego lub suchego, rozdrobnionego zalać 5 częściami alkoholu 30-40% lub 7 częściami wina wytrawnego. Odstawić minimum na 7 dni. Nalewkę na winie zażywać 1 raz dziennie po 50 ml; nalewkę na wódce zażywać 1-2 razy dziennie po 10 ml. Nie stosować dłużej jak miesiąc. Nadaje się do przemywania zmian skórnych i jako składnik kosmetyków.

2. MaceratMacerati Melandrii albi: 1 część świeżego ziela lub korzenia rozdrobnić i zalać 1 częścią wody przegotowanej letniej; odstawić na 6-8 godzin, przefiltrować. Można całość masy jeszcze przepuścić przez sokowirówkę lub dobrze wygnieść w prasie. Przechowywać w lodówce max 3 dni lub zamrozić w woreczkach do lodu i przechowywać w zamrażarce. Stosować po 30-60 ml 2-3 razy dziennie.

3. Syrop - Sirupus Melandrii albi: do 100 ml nalewki lub maceratu wlać 100 ml miodu, warto dodać propolis (1-2%). Zażywać przy nieżytach i zakażeniach układu oddechowego 4 razy dziennie po 10 ml.

4. NaparInfusum Melandrii albi: 2 łyżki ziela lub korzenia suchego i rozdrobnionego zalać 1 szklanką wrzącej wody. Parzyć pod przykryciem. Po 20-30 minutach przecedzić, dodać miód, syrop klonowy, z agawy, melasę lub syrop malinowy i pić małymi porcjami. W ciągu dnia wypić 1-2 szklanki naparu. W ostrych stanach 2-3 szklanki naparu w ciągu dnia.

5. OdwarDecoctum melandrii albi: 1 czubatą łyżkę korzeni suchych i rozdrobnionych zalać 1 szklanką zimnej wody, postawić na reszo i na wolnym ogniu doprowadzić do zagotowania; garnczek częściowo przykryć. Gotować 20 minut, po czym odstawić do przestygnięcia. Przecedzić. Dopełnić brakującą ilość wody. Pić do dwóch szklanek odwaru dziennie. przy chorobach zakaźnych z objawami ze strony układu moczowego i oddechowego i przy nieżytach płuc oraz oskrzeli pić często, małymi porcjami. można osłodzić miodem, sokiem. Ponadto do przemywania skóry, jako składnik kosmetyków.

P1070558

P1070557
Bniec biala – Melandrium album (Mill.) Garcke; Swarzędz, czerwiec 2009 r.

Zapraszam na kursy dla zawodu zielarz-fitoterapeuta i naturopata w Europejskim Studium Praktycznego Zielarstwa i Wiedzy Przyrodniczej w Międzyborowie.

Wspólnie z Europejskim Studium Praktycznego Zielarstwa i Wiedzy Przyrodniczej (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w Międzyborowie) zorganizowałem ciekawy kurs z zakresu zielarstwa i fitoterapii, który będzie obejmował wiele przedmiotów, które nie były wykładane w Polsce, a które są niezbędne do dogłębnego poznania fitoterapii i zielarstwa, np. chemotaksonomię roślin, fitochemię, terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa, medycyna ludowa Szwajcarii, ziołolecznictwo Rosji i Ukrainy. Wykładowcy to wybitni specjaliści i praktycy. Kurs obejmuje również zajęcia w terenie, w celu praktycznego rozpoznawania roślin i poznawania ich środowiska przyrodniczego.

Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem dyplomu Zielarz-fitoterapeuta lub Naturopata, w zależności od wyboru modułu kształcenia.

Wykłady przeze mnie wygłaszane będą odmienne od tych, które były przedstawiane dotychczas na warsztatach w Międzyborowie (koło Żyrardowa).

Szczegóły: http://espz.pl/

tel.666110231, tel. 468577200
e-mail: kursy@espz.pl

Data

Kurs

Prowadzący

Przedmiot

data rok 2015

     

7-8.02

Zielarz

dr n. biol. Henryk Różański

Towaroznawstwo surowców zielarskich

14-15.02

Naturopata

dr inż. Janusz Kilar

Toksykologia żywności; Bezpieczeństwo żywości i suplementów diety

7-8.03

Naturopata/ Zielarz

mgr inż. Danuta Sawicka

Bromatologia Towaroznawstwo roślin dietetycznych; Dietetyka i diety specjalne

21-22.03

Naturopata/ Zielarz

Dr med. Wacław Wulf

Patologia Podstawy diagnostyki medycznej Techniki zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych

11-12.04

Zielarz

Dr n. farm. Dariusz Jałoza

Towaroznawstwo gotowych produktów zielarskich będących w obrocie handlowym; Przetwórstwo roślin zielarskich, kosmetycznych i dietetycznych Podstawy receptury preparatów zielarskich

25-26.04

Naturopata

doc. dr Jana Diakonova

Ziołolecznictwo Rosji i Ukrainy

16.05

Zielarz

dr Izabela Betlej

Ustawodawstwo kosmetyczne, żywności specjalistycznej i zielarstwa

17.05

Zielarz

dr inż. Janusz Kilar

Towaroznawstwo roślin przyprawowych

6-7.06

Naturopata

prof. dr hab. Iwona Wawer/ Dr Katarzyna Paradowska

Zioła Ameryki Południowej, Aromatoterapia

20-21.06

Zielarz

o. dr Marcelin Pietryja

Fitoterapia szczegółowa Ziołolecznictwo klasztorne

4-5.07

Naturopata

dr n. biol. Henryk Różański

Terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera

11-12.07

Zielarz

mgr. Aneta Mrozek

Towaroznawstwo kosmetyków; Toksykologia składników kosmetycznych Towaroznawstwo roślinnych surowców kosmetycznych, podstawy receptury preparatów kosmetycznych.

18-19.07

Zielarz

Dr n. biol. Dominik Wróbel

Rozpoznawanie roślin

25-26.07

Naturopata

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak

Zioła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Zioła ajurwedyjskie; Etnobotanika, Rośliny zielarskie w homeopatii, homeopatia

01.08

Zielarz

mgr Joanna Anglart – Różańska

Matematyka i technologia informacyjna w farmakologii i zielarstwie

02.08

Zielarz

dr n. biol. Henryk Różański

Towaroznawstwo surowców zielarskich

22-23.08

Zielarz

Dr n. biol. Dominik Wróbel

Rośliny lecznicze dziko rosnące

5-6.09

Zielarz

dr n. biol. Dominik Wróbel

Botanika roślin zielarskich

12.09

Naturopata

mgr Krzysztof Kamiński

Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki

13.09

Naturopata

o. dr Marcelin Pietryja

Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki

19-20.09

Zielarz

dr n. biol. Dominik Wróbel

Botanika roślin zielarskich – zajęcia terenowe

26-27.09

Naturopata

Mgr Kamil Jaworki

Psychologia, terapie

3-4,10

Zielarz

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

Rolnictwo ekologiczne w produkcji roślin zielarskich; Gleboznawstwo i nawożenie roślin zielarskich, dietetycznych i kosmetycznych

10-11.10

Naturopata

Mgr Kamil Jaworki

Psychologia i komunikacja

17-18.10

Zielarz

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak

Przegląd farmakopei polskich i zagranicznych. Farmakopea Europejska; Fitofarmakologia

7-8.11

Zielarz

dr n. biol. Henryk Różański

Towaroznawstwo farmakognostyczne; Medycyna ludowa Szwajcarii. Właściwości fizyko-chemiczne składników czynnych roślin

21-22.11

Zielarz

dr n. biol. Henryk Różański

Podstawy chemotaksonomii roślin zielarskich

05-06.12

Zielarz

prof. Iwona Wawer

Biochemia roślin leczniczych;Towaroznawstwo suplementów diety, Fitochemia

9-10.01.2016

Zielarz

Dr inż. Janusz Kilar

Fitotoksykologia; Surowce lecznicze pochodzenia zwierzęcego i ich zastosowanie w lecznictwie, fitoterapia Rudolfa Steinera

23-24.01

Zielarz

prof. Iwona Wawer

Fitochemia

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Infringement Search Tool
stat4u