Archiwa

Shabbetai Donnolo – zasługi dla ziołolecznictwa

Szabbetaj Donnolo = Shabbethai Donnolo (913-982 ), urodził się w Oria (Włochy). Matematyk, astronom, lekarz. Doskonały znawca Talmudu. Napisał Księgę lekarstw i Antidotarium, gdzie zawarł katalog 120 roślin leczniczych z podaniem nazw łacińskich, hebrajskich, greckich, arabskich, perskich i włoskich. Określił również właściwości lecznicze, sposób przyrządzania i przechowywania surowców roślinnych.

Interesujące są myśli Donnolo w zakresie filozofii człowieka. Jego zdaniem ciało człowieka jest mikrokosmosem, które z kolei stanowi odbicie makrokosmosu. Oczywiście mikro- i makrokosmos wykazują ścisłą współzależność, równoległość, paralelizm. Każdej części ciała człowieka odpowiada pewien element (ciało niebieskie) Wszechświata. Paralelizm istnieje również pomiędzy funkcjami składników organizmu i siłami Wszechświata. Wskazywał więc na zależność astronomii i anatomii człowieka.

Shabbataj_Ben_Abbraham_Donnolo

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>