Archiwa

II komunikat V konferencji pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii. Krosno 10-11 maja 2018 roku.

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 10 maja 2018 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12,

dzielnica Suchodół.

8:00 – 12:00   Rejestracja uczestników

8:30 – 8:50     Powitanie i uroczyste otwarcie konferencjimgr Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

– przemówienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie –

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

– przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

– przemówienie Prezydenta Miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki

– przemówienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. n. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

9.00 – 15:00   Sesja plenarna (przewodniczą: prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

 9:00 – 9:30     Ekstrakcja ziół dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznymprof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Zakład Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Instytut Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

9:30 – 10:00   Panax – rola we współczesnej fitoterapii na tle pięciu tysięcy lat stosowania prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji
i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny; Instytut Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

10:00-10:30    Czy superowoce są super? dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

 Dyskusja

10:30-11:00    Przerwa kawowa

11.00-11.30    Ty i trylion twoich przyjaciół prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska (kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie).

11:30-12:00    Bakteryjna terapia nowotworów: nadzieje, ograniczenia i perspektywy prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

12:00-12:30    Zespół jelita drażliwego – interdyscyplinarny problem naszych czasów dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

Dyskusja

12:30– 14:00  Przerwa obiadowa w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

 14:00 -14:30   99 procent czystości czyli o meandrach analizy surowca zielarskiego –  prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

 14:30-14:50    Mikrofale a zioła. Rozterki nad jakością ziół dostępnych w handlu dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie).

 Dyskusja

15:00 –18:00  Sesja panelowa 1

 Aula nr 1: (przewodniczą: prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Zakład Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Instytut Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie) oraz prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 15:00-15:20    Rola białka pochodzenia zwierzęcego w zrównoważonej diecie człowiekaprof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

15:20-15:40 Fitoterapia w cukrzycylek. med. Krzysztof Błecha (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

15:40-16:10    Metabolity pierwotne i wtórne skrzypów Equisetumdr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. biol. Henryk Różański (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dyskusja

16:10-16:30    Przerwa kawowa

16:30-16:50    Wpływ rozdrobnienia i warunków suszenia na zawartość polifenoli i właściwości antyoksydacyjne suszu z dyni mgr inż. Justyna Bochnak, dr hab. Michał Świeca, mgr inż. Małgorzata  Sikora (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii)

16:50-17:10    Wybrane roślinne składniki stosowane w kosmetykach do pielęgnacji cery z trądzikiem różowatym mgr inż. z Marta Remplewicz, mgr Zofia Marciniak (Kosmetyki DLA Sp. z o.o.)

17:10-17:30    Wieloaspektowość zbioru roślin leczniczych z natury w Polscemgr Joanna Sucholas (Wydział Biologii i Medycyny Przedklinicznej, Instytut Nauk o Roślinach, Uniwersytet w Ratyzbonie)

 17:30-17:50    Homotoksykologia jako medycyna alternatywnadr inż. Janusz Kilar, dr n. biol. Henryk S. Różański, dr inż. Magdalena Kilar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

Dyskusja

15:00 –18:00  Sesja panelowa 2

 Aula nr 2: (przewodniczą: prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny; Instytut Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie) oraz dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

 15:00-15:20    Leczenie raka wg Rudolfa Breuß’ao. dr Pietryja Marcelin Jan (Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Herbarium św. Franciszka, Instytut Medycyny Klasztornej).

15:20-15:40    Historia chirurgicznego leczenia raka piersi. Ewolucja koncepcji, metod i techniki operacyjnejdr n. med. Józef Forgacz, (kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

15:40-16:10 Wkład Josipa Bakicia do badań nad dzikimi roślinami jadalnymi wybrzeża Adriatyku: militarny projekt o etnobiologicznym i antropologicznym charakterze – prof. nadzw. dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj (kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Dyskusja

16:10-16:30    Przerwa kawowa

16:30-16:50    Grzyby pleśniowe i ich wtórne metabolity jako potencjalne zanieczyszczenie Stevia rebaudianamgr Iwona Ałtyn, prof. nadzw. dr hab. Magdalena Twarużek  (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

16:50-17:10 Wpływ czasu wędzenia wędlin metodą tradycyjną na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych –  dr inż. Karolina Choroszy, dr hab. inż. Krzysztof  Tereszkiewicz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu)

17:10-17:30    Mikro RNA – innowacyjny wskaźnik jakości diety – dr inż. Małgorzata Karbarz, mgr Kinga Stawarczyk (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, Zakład Botaniki)

17:30-17:50    Przewlekła kwasica metaboliczna niskiego stopnia – problem kliniczny czy moda na zakwaszenie? lek. med. Lucyna Jankowska , dr n. med. Lucjan Langner.

 Dyskusja

19.00      Uroczysty bankiet w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

Piątek 11 maja 2018 r.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12,

dzielnica Suchodół.

8.30 – 13.30   Wykłady plenarne i komunikaty (przewodniczą: dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

8:30-9:00        Mózg trzewny dr n. med. Ryszard Kacała  (Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

9:00-9:20        BHP zdrowotne współczesnego człowieka – czyli jakie mało znane czynniki obciążają układ endokannabinoidowy i znacząco obniżają samoczynne procesy zdrowienia  – mgr inż. Ewa Melania Gryt (General Hemp Marketing sp. z o.o. ul. Kościelniaka 26a, 41- 409 Mysłowice, dobrekonopie.pl)

 9:20-9:40        Badania jakościowe ziela gojnika macedońskiego (Sideritis scardica Griseb.) przy użyciu chromatografii cienkowarstwowejKądziela Radosław (Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

Dyskusja

9:40-10:00 Przerwa kawowa

10:00-10:20    Preparaty synbiotyczne Lactobacillus plantarum 299V i  kiełków soczewicy – aktywność przeciwutleniająca i zawartość wybranych przeciwutleniaczy niskocząsteczkowychdr hab. Michał Świeca, Gawlik-Dziki Urszula, Złotek Urszula, Sikora Małgorzata, Kapusta Ireneusz, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

10:20-10:40    Adaptogeny – rośliny w walce ze stresem i osłabieniem odporności –  Chrzan Renata, Uniwersytet Wrocławski)

Dyskusja

11:00-11:30 Przerwa kawowa

 11:30- 11:50 Porównawcze badania chromatograficzne żeńskich i męskich pąków kwiatowych leszczyny pospolitej Corylus avellana L.Aleksandra Porawska, Piotr Witkowski, Sebastian Antos (Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie).

11:50-12:10    Analiza ilościowa alkaloidów w zielu Chelidonium majus L. – Wojciech Feliński (Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie).

12:10-12:30    Badanie aktywnych składników w pączkach olchy czarnejAlnus glutinosa (L.) Gaertn., pochodzącej z Kurpi i Pogórza JasielskiegoKarolina Olbryś, Krzysztof Kwiatek (Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie).

12:30-12:50 Badanie zawartości alkaloidów w sorbitolowych wyciągach z glistnika jaskółcze ziele – Chelidonium maius Linne Anna Nowak, Halina Biernat, Karolina Olbryś (Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie).

Dyskusja

12.50-13.00 Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie konferencji –  dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

13.00-14.30 Obiad w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80.

Sesja posterowa

 1. Perspektywy fitoterapii. Mikroenkapsulacja natywnych katechin w nanocząstkach chitozanowych, żelatynowych i ferrytynowych Perpectives of phytotherapy. Microencapsulation of native catechins in chitosan-, gelatin- and ferritin-based nanoparticlesGrzegorz Bazylak, Lígia Rebelo Gomes (Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Bydgoszczy, FP-ENAS-Faculty of Health Sciences University Fernando Pessoa, Portugalia; 3 REQUIMTE-Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Porto).
 2. Białko – wartościowy składnik bulw ziemniakaBernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Lublin).
 3. Ocena stabilności O-glikozydów cyjanidyny oraz ich aktywność antyoksydacyjna w odniesieniu do błony lipidowejCyboran-Mikołajczyk S., Solarska-Ściuk K., Męczarska K., Włoch A., Kleszczyńska H. (Department of Physics and Biophysics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Norwida).
 4. Aktinidia ostrolistna – bogate źródło witaminy C – Natalia Dobros (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Fizycznej).
 5. Mikroalgi w żywieniu funkcjonalnym i suplementacjiMagdalena Duda, Alicja Wojtuń, Wiktor Dudko, Wiaczesław Kopyton (Bioorganic Technologies sp. z o.o., Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski).
 6. Wpływ metody ekstrakcji na wybrane właściwości biologiczne ekstraktów z korzenia Cochlospermum angolense Katarzyna Gaweł-Bęben, Uliana Hoian, Beata Antosiewicz, Kazimierz Głowniak (Katedra Kosmetologii, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie).
 7. Wpływ wybranych ziół na proces dojrzewania serów z mleka ekologicznegoKatarzyna Skrzypczak, Ewa Jabłońska-Ryś, Tomasz Czernecki, Bartosz Sołowiej, Dominik Szwajgier, Waldemar Gustaw (Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 8. Wpływ resweratrolu na parametry stresu oksydacyjnego w dwunastnicy szczurów z cukrzycą typu 1Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Aleksandra Kępa, Weronika Wojnar, Maria Zych (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).
 9. Możliwości zastosowania wortmaniny w lecznictwie – Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Piotr Bramora (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).
 10. Jakość kaw mielonych i ziarnistych na podstawie oceny potencjału antyoksydacyjnegoKamila Kras, Elżbieta Zawidlak, Aleksandra Hart, Michał Fiejdasz (Studenckie Koło Naukowe Towaroznawców, Zakład Towaroznawstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
 11. Wpływ dodatku mąki gryczanej na jakość pieczywa pszennegoBarbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka, Bernadetta Bienia, Paulina Kłosowicz (Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin)
 12. Phytochemical components of fruits from selected European cranberrybushfruit (Viburnum opulus L.)Monika Mazur, Anna Marietta Salejda, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Przemysław Bąbelewski, Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, Antoni Szumny (Department of Animal Products Technology and Quality Management Department of Fruit, Vegetable and Plant Nutraceutical Technology Department of Horticulture, Division of Ornamental Plants and Dendrology .Department of Environment Hygiene and Animal Welfare  Department of Chemistry Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
 13. Oddziaływanie ultradźwięków na skład jakościowy wyciągów z suchego ziela glistnika – Chelidonium maius L. – Karolina Olbryś, Krzysztof Kwiatek (Studenckie Koło Naukowe Planta Medica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
 14. Wykorzystanie metod spektroskopowych i chromatografii gazowej do kontroli składu oleju z konopi siewnych – Katarzyna Paradowska, Paweł Siudem, (Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Zakład Chemii Fizycznej Wydział Farmaceutyczny WUM)
 15. Toksykologiczne badania in vivo i in silico ligandów receptora TRPV1Paweł Siudem, Magdalena Gral, Katerina Makarova, Katarzyna Paradowska (Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Zakład Chemii Fizycznej Wydział Farmaceutyczny WUM, Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
 16. Badanie właściwości szamponów zawierających ekstrakt z rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.) – Anna Pietrasz, Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Instytut Zdrowia i Gospodarki)
 17. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) jako żywność funkcjonalna w prewencji chorób mózguGrażyna Silska (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)
 18. Zastosowanie spektroskopii podczerwieni FTiR do identyfikacji odmian pszenicyPaulina Klimczyk, Kinga Stawarczyk, Małgorzata Karbarz, Jacek Żebrowski (Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Botaniki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski)
 19. Ocena jakości mikrobiologicznej soków drzewnychKinga Stawarczyk, Magdalena Duda, Małgorzata Karbarz, Łukasz Łuczaj (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, Zakład Botaniki; Bioorganic Technologies sp. z o.o., Sędziszów Małopolski)
 20. Wpływ zawartości ekstraktu z korzeni i liści mniszka lekarskiego na właściwości balsamów do ciała przeznaczonych do skóry suchej i wrażliwejZofia Nizioł-Łukaszewska, Dominika Furman-Toczek, Martyna Zagórska-Dziok, Agnieszka Wojtoń (Katedra Kosmetologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)
 21. Jakość win czerwonych na podstawie oceny zawartości polifenoli – Urszula Folcik, Monika Gumienna, Oliwia Dziedziak, Karolina Majdosz Studenckie Koło Naukowe Towaroznawców, Zakład Towaroznawstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

dr inż. Jolanta Baran

dr n. leśn. Izabela Betlej

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. n. tech. Anna Pietrasz

dr n. med. Renata Rabiasz

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

mgr Lucyna Pojnar

mgr inż. Angelika Uram-Dudek

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Sekretariat konferencji:

Instytut Zdrowia i Gospodarki PWSZ w Krośnie

Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2018@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2018@pwsz.krosno.pl

Miejsce konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Zapraszamy na kurs “Hortiterapia” oraz “Projektowanie i pielęgnowanie ogrodów”; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

plakat kurs ogród (002)

kurs hortiterapii (002)

Więcej informacji na stronie: http://www.pwsz.krosno.pl/niepubliczny-osrodek-doksztalcania/oferta-ksztalcenia-nod/

Konferencje zielarskie w maju i czerwcu 2018 r. – kalendarium

Konferencje zielarskie w maju i czerwcu 2018 r.

konferencja_krosno2017_zielarstwo
Fot. Ubiegłoroczna, IV Konferencja Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii, PWSZ Krosno, 11-12 maja 2017 roku.
Przy mikrofonie prof. dr hab. Łukasz Łuczaj, przy stole plenarnym, od lewej prof. dr hab. Roman Niżnikowski oraz prof. dr hab. Adam Kaznowski.

1. V konferencja pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii. Krosno
10-11 maja 2018 roku:
http://rozanski.li/…/zapraszam-na-v-konferencje-pt-rosliny…/

2. XII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna, 19 maja 2018 roku w Katowicach-Panewnikach: http://rozanski.li/…/xii-franciszkanska-konferencja-zielar…/

3. VII Konferencja Zielarska Kobiet
29 czerwca – 01 lipca 2018 roku KORYCINY:
http://rozanski.li/…/zapraszam-na-vii-konferencje-zielarsk…/

XII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna, 19 maja 2018 roku w Katowicach-Panewnikach, ul. Związkowa 20, Dom Parafialny, aula św. Franciszka.

Zapraszamy na XII Franciszkańską Konferencję Zielarsko-Farmaceutyczną, która odbędzie się 19 maja 2018 roku Katowicach-Panewnikach (w Domu Parafialnym przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów).

franciszkanska_konferencja_panewniki2017
o. dr Marcelin Jan Pietryja podczas wystąpienia na ubiegłorocznej Franciszkańskiej Konferencji Zielarsko-Farmaceutycznej, 27 maja, 2017 r.

konferencja_franciszkanska_2017
prof. dr hab. Antoni Szumny (kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) podczas wykładu (przy mównicy po prawej stronie).
Za stołem zasiedli (od lewej): prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, prof. dr hab. Iwona Wawer i o. dr August Smyczek ofm

 

W bieżącym roku Konferencja jest poświęcona cywilizacyjnym chorobom metabolicznym, głównie otyłości (Obesitas).

Program przedstawia się następująco:

 

image

19 maja 2018 r. (sobota)
Katowice, ul. Związkowa 20, Dom Parafialny, Aula św. Franciszka
„Zioła w profilaktyce i leczeniu otyłości”

 
  8:00    Rejestracja uczestników Konferencji
  9:00    Powitanie gościo. dr Marcelin Pietryja ofm
  9:10    Słowo wstępne – przewodniczący konferencji o. dr August Smyczek ofm
  9:20   Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Fizjologii i Toksykologii): Grzyby pleśniowe i mikotoksyny zagrożeniem w żywności i suplementach diety
  9:50    Dyskusja na temat referatu
10:10    Jerzy Maslanky  (Dietetyk, propagator medycyny zintegrowanej i medycyny środowiskowej, inicjator  pierwszej konferencji naprotechnologii w Polsce, autor książek o przyczynowym leczeniu chorób): Otyłość a zaburzenia hormonalne
10:40    Dyskusja na temat referatu
11:00    Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik  (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana  Mikulicza –Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Syrop glukozowo-fruktozowy – słodka trucizna naszych czasów
11:30    Dyskusja na temat referatu
11:50   Prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach): Otyłość jako jeden z czynników ryzyka zachorowania na raka
12:20    Dyskusja na temat referatu
12:40-13:10    Przerwa kawowa
13:10    Dr n. biol. Henryk Różański  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie): Rośliny i oligopleksy dra G. Madausa w leczeniu i profilaktyce otyłości i chorób jelit
13:40    Dyskusja na temat referatu
14:00    Prof. dr hab. prorektor Stanisław Boryczka (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach): Podsumowanie, zakończenie

Oficjalna strona Konferencji: http://herbarium.katowice.pl/pl/konferencje.html

Zapraszam na VII Konferencję Zielarską Kobiet, 29 czerwca – 01 lipca 2018 roku w Korycinach (podlaskie).

VII Konferencja Zielarska Kobiet
29 czerwca – 01 lipca 2018
KORYCINY

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  VII  Konferencji  Zielarskiej,  która odbędzie się w dniach  29.06 – 01.07. 2018 roku (piątek, sobota, niedziela) w Korycinach na Podlasiu.  

Nasza Konferencja od lat cieszy się dużym powodzeniem. Spotykają się na niej naukowcy, konsumenci i entuzjaści ziół.

W pięknym otoczeniu Ziołowego Zakątka można nie tylko poszerzyć swoją wiedzę o ziołach – ich składzie, właściwościach i zastosowaniach, ale również poznać ciekawych ludzi.

Co roku pojawiają się nowe informacje z dziedziny fitochemii oraz fitoterapii.

Ciągle odkrywane są nowe właściwości lecznicze ziół, warto zatem wiedzieć jakie.

Organizatorami Konferencji są Zakład Chemii Fizycznej WUM oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Iwona Wawer
dr n. farm. Katarzyna Paradowska
mgr Hanna Siemieńczuk
mgr Jolanta Witkoś

Oficjalna strona Konferencji i bliższe informacje: https://chemiafizyczna.wum.edu.pl/content/konferencja-zielarska

 

image

Człowiek – Żywność – Zdrowie; III Międzynarodowa Konferencja we Wrocławiu, 16-17 marca 2018 r.

 

wroclaw2017_konferencja

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Konferencji „Człowiek – Żywność – Zdrowie”, 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji „Człowiek – Żywność – Zdrowie” poświęconej problemom chorób metabolicznych, odżywiania człowieka i zdrowej żywności.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących żywienia oraz współczesnych poglądów dotyczących diety i jej zastosowania w profilaktyce poszczególnych jednostek chorobowych. Obecnie obserwujemy intensywny wzrost ilości schorzeń o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym, co powoduje ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a skutecznym działaniem profilaktycznym może być odpowiednia dieta i zdrowa żywność.

Tematy sesji

I sesja: Kontrowersje w żywieniu

II sesja: Jelita – szczelność, unerwienie, probiotyki.

Krezka – kontrowersje anatomiczne.

III sesja: Żywienie w różnej aktywności fizycznej.

IV sesja: Zielona Dolina

V sesja: Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności.

Witaminy – fakty i mity.

VI sesja: Medycyna środowiskowa. Jakość żywności i metody oceny.

W konferencji oprócz sesji naukowych planowana jest Debata o Zdrowiu z udziałem zaproszonych prelegentów.

W konferencji oprócz sesji naukowych planowana jest sesja poświęcona projektowi Zielona Dolina.

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof dr hab. Jerzy Ziętek – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr. hab. Andrzej Gamian – Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Członkowie

Dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doc. ing. Marta Habánová, PhD. – Department of Human Nutrition, Slovak University of Agriculture in Nitra

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Ryszard Kacała –  Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka – Katedra Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr n. biol. Henryk Różański – Laboratorium Biologii Przemysłowej  i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

Prof. dr hab Małgorzata Słowińska-Lisowska – Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,   Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Prof. MUDr Zdenek Zadak, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Iniversity, Faculty of Medicine, Czech Republic

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział  Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:

dr Ryszard Kacała – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Sekretarze:

Dr Anna Marcinkowska – Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr inż. Dagmara Orzeł – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:

Mgr Karina Błądkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Ewa Jabłońska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr Monika Maćków – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Monika Sczygiol – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Nauka-Anatomia-Klinika – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

SKN Q Jakości Żywności

Program szczegółowy

I dzień 16.03.2018

8.00-9.00 rejestracja Uczestników

9.00-9.15 otwarcie konferencji

9.15-11.15 I sesja: Trendy w produkcji żywności i żywieniu Prowadzący: M. Krzystek-Korpacka, A. Salejda

Dr inż. Tomasz Berbeka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Procesy koncentracji w przemyśle rolno spożywczym a produkcja tzw. naturalnej żywności

Mgr Elżbieta Żygała (Arboretum Bolestraszyce): Dawne odmiany jabłoni – walory smakowe, przydatność do sadów ekologicznych i możliwości przetwórcze

Dr Anna Marcinkowska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Znaczenie suplementacji w nowoczesnym żywieniu

Prof. dr ing. Marta Habanova (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia): The measurement and evaluation of sub-fractions of cholesterol and other lipids parameters in blood serum

11.15-11.30 przerwa

11.30-13.30 II sesja: Współczesne spojrzenie na dbałość o zdrowie Prowadzący: A. Zwyrzykowska-Wodzińska, M. Sczygiol

Prof. dr hab. Andrzej Myc (Michigan Institute of Medicine and Biological Sciences, USA): W kierunku zdrowych i skutecznych szczepionek

Prof. MUDr. Zdenek Zadak (Charles University, Czech Republic): Role of soluble fibers in modern nutrition

Dr Sławomir Woźniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Kontrowersje anatomiczne i nie tylko anatomiczne. Od sceptycyzmu do akceptacji

Dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie): Charakterystyka ziół z grupy intestinalia

Dr hab. Barbara Frączek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie): Zalecenia żywieniowe dla osób aktywnych

13.30-14.15 obiad

14.15-16.30 Debata o Zdrowiu Prowadzący: R. Kacała

Uczestnicy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu),

Dr Anna Marcinkowska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

Dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie),

Mgr Elżbieta Żygała (wicedyrektor Arboretum Bolestraszyce)

Tematy wprowadzające dla prelegentów debaty:

Karpackie zioła nasz nieodkryty skarb.

Zapomniane najciekawsze produkty sprzed lat.

Owoce jako źródło związków bioaktywnych.

Porównanie wartości jaj spożywczych- ab ovo.

Fakty i mity związane z bisfenolem A.

16.30-16.45 przerwa

16.45-18.45 III sesja: sesja posterowa Prowadzący: S. Woźniak, M. Oziembłowski

19.00 bankiet

II dzień 17.03.2018

9.00 – 11.00 IV sesja: Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia Prowadzący: R. Kacała, A. Marcinkowska

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – aktualna faza programu

Prof. dr hab. Mirosław Miller – koncepcja zespołów merytorycznych na potrzeby realizacji programu,

Dr Ryszard Kacała – pierwszy projekt pilotażowy Zielona Dolina w Jelczu – Laskowicach

Dr inż. Maciej Oziembłowski –wybrane systemy jakości żywności jako inspiracja dla określenia sposobu certyfikacji w programie Zielona Dolina.

11.00-11.15 przerwa

11.15-13.30 V sesja: Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności Prowadzący: K. Błądkowska, A. Salejda

Dr hab. M. Bronkowska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Wpływ wybranych immunomodulatorów żywieniowych na zdrowie człowieka

Dr hab. J. Wyka, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Żywność fermentowana – znaczenie dla zdrowia

Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska–Lisowska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu): Witamina D – fakty i mity

Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Dereń źródłem związków biologicznie aktywnych.

Prof. dr hab. Andrzej Gamian (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Glikacja białek w zdrowiu i w chorobie, w aspekcie żywieniowym

Prof. dr hab. Zbigniew Sroka, dr Jerzy Hładyszowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Aktywność przeciw wolnorodnikowa i przeciwutleniająca wybranych flawonów i flawonolów. Badania eksperymentalne i obliczenia kwantowo- mechaniczne.

13.30-14.15 obiad

14.15-16.15 VI sesja:. Jakość żywności i metody oceny. Medycyna środowiskowa. Prowadzący: E. Jabłońska, D. Orzeł

Dr inż. Małgorzata Korzeniowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Analiza porównawcza wartości żywieniowej i właściwości prozdrowotnych mięsa

Dr inż. M. Oziembłowski, mgr inż. Magdalena Dróżdż (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Nowe metody oceny jakości żywności na przykładzie pomiarów ultra słabej luminescencji

Prof. dr hab. Grażyna Podolska (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach): Wartość wypiekowa pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkiszowej

Dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska): Naturalne i sztuczne źródła pól elektromagnetycznych w środowisku i metody ich pomiaru.

Dr Barbara Gałdzińska – Calik (ekspert Urzędu Miasta Krakowa): Elektrosmog i jego wpływ na środowisko

16.15 zakończenie konferencji

Więcej informacji: http://www.manfoodhealth.umed.wroc.pl

Zapraszam na V konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii. 10-11 maja 2018 roku, Krosno

konferencja_zielarska_krosno2018

clip_image002[4] clip_image004[4]clip_image006[4]

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

V konferencję pt.
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna.

Nowe nadzieje fitoterapii.

Krosno

10-11 maja 2018 roku

KOMUNIKAT I

Cel konferencji:

Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, paszoznawstwa, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, paszowych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, pasz, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków. Znaczenie ziół w leczeniu, profilaktyce chorób i żywieniu ludzi oraz zwierząt. Istotnym celem konferencji jest również propagowanie i docenienie wiedzy z zakresu historii i filozofii nauk medycznych, farmaceutycznych oraz biologicznych, która kształtuje współczesne i przyszłe osiągnięcia naukowe.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności, dietetyka, bromatologia

· Żywność funkcjonalna, nutraceutyki

· Preparaty dla sportowców

· Żywność nowa i suplementy diety

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe

· Fitoterapia dawna i współczesna

· Aromaterapia, chemia i właściwości olejków eterycznych

· Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych

· Technologie przetwarzania surowców zielarskich i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii

· Bezpieczeństwo żywności, ziół, kosmetyków i pasz

· Towaroznawstwo żywności prozdrowotnej, kosmetyków i roślin zielarskich

· Etnomedycyna, etnobotanika, etnofarmakologia

· Zielarstwo dawne i współczesne

· Materia medica (surowce mineralne oraz pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), farmakognozja

· Botanika farmaceutyczna

· Biologia i biotechnologia medyczna oraz farmaceutyczna

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Członkowie:

Prof. dr hab. n. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marycz (Kierownik Katedry Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska (Kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Zakład Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Instytut Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

O. dr Marcelin Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

dr n. leśn. Izabela Betlej

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. n. tech. Anna Pietrasz

dr n. med. Renata Rabiasz

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

mgr Lucyna Pojnar

mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa do 30.04.2018 r.

Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji dostępna na stronie: https://konferencje.pwsz.krosno.pl

Streszczenia należy przysyłać do 15.04. 2018 r.

Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 30 czerwca 2018 r.

Termin wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2018 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.

Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne.

Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.

Wymagania edytorskie dla streszczeń (do materiałów konferencyjnych) – dostępne są na stronie: kliknij (http://luskiewnik.strefa.pl/streszczenia_wymagania_edytorskie.pdf)

Wymagania edytorskie dla artykułów pełnych (monografia) dostępne są na stronie: kliknij (http://luskiewnik.strefa.pl/monografia_wytyczne.pdf)

Opłaty

· Uczestnicy regularni: 400 zł

· Studenci i doktoranci: 250 zł

· Członkowie PTZiF: 300 zł

· Reklama w wydawnictwie (B5) 2000 zł

· Reklama w wydawnictwie (B6) 1000 zł

· Reklama stojąca za stołem plenarnym 1000 zł

· Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

Opłata konferencyjna obejmuje:

– uczestnictwo w sesjach naukowych

– materiały konferencyjne – streszczenia

– wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

– bar kawowy, obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

lub

„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2018@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80. 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2018@pwsz.krosno.pl

Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Szafirek – Muscari w ziołolecznictwie ludowym i dawnej medycynie.

Rodzaj szafirekMuscari należy do rodziny liliowatych – Liliaceae (w innych systemach Asparagaceae) i liczy około 30 gatunków występujących w rejonie Morza Śródziemnego oraz w Azji Zachodniej i Południowo-Zachodniej. U nas często sadzone w celach ozdobnych. W starych systemach klasyfikacyjnych i dawnym nazewnictwie botanicznym rodzaj szafirek był włączony do Hyacinthus i pod taką nazwą rodzajową należy go poszukiwać. Obecnie rodzaj Muscari jest wydzielony z rodzaju hiacynt – Hyacinthus.

Mało jest informacji na temat właściwości leczniczych szafirków. Pochodzą one głównie z obszernych publikacji XVIII i XIX-wiecznych. Wymieniane są gatunki: Muscari moschatum Willd. = Muscari racemosum Mill. (Muscari macrocarpum = Hyacinthus muscari L., szafirek żółty), szafirek miękkolistnyMuscari comosum Mill. (Muscari longissimum Medic.), szafirek drobnokwiatowyMuscari botryoides Mill. (= Hyacinthus botryoides L.), szafirek groniastyMuscari racemosum Mill. (Hyacinthus rasemosum L. – Muscari neglectum Ten.). Wszystkie świetnie nadają się do uprawy. Do celów leczniczych może być użyty również szafirek armeński – Muscari armeniacum Baker.

muscari
Szafirek armeński – Muscari armeniacum Baker, Krosno, maj 2017 r.

W Polsce znajduje się granica północnego zasięgu szafirka miękkolistnego – Muscari comosum (L.) Mill. = Muscari longissimum Medic. Szafirek miękkolistny zagrożony jest wyginięciem w naszym kraju. Notowano go na Górnym Śląsku, w Małopolsce, w okolicach Wrocławia i Tomaszowa Lubelskiego, dawniej również w Karpatach. Ten gatunek jest również uprawiany w ogrodach. W Szwajcarii szafirek miękkolistny – Muscari comosum (L.) Mill. – Schopfige Traubenhyazinthe (fr. Muscari a toupet, ital. Giacinto dal pennacchio) rozpowszechniony jest na całym obszarze, ale najliczniej w kantonie Schaffhausen, Tessin, Wallis, Genf, Freiburg oraz Bern.

W Szwajcarii dziko rośnie również Muscari recemosum (L.) Mill. (Gemeine Traubenhyazinthe, fr. Muscari a grappe, ital. Muscari atlantico, retorom. Mustgella cumina), Muscari neglectum Guss. (Weinberg Traubenhyazinthe (fr. Muscari neglige, ital. Muscari ignorato) oraz Muscari botryoides (L.) Mill. (Kleine Traubenhyazinthe; fr. Petit muscari, ital. Muscari azzurro, retorom. Mustgella blau clera).

Robert James (1747 r.), dr Samuel Frederick Gray (1821 r.), dr Robert Hooper (1824 r.), dr John Lindley (1846 r.), dr Georg Dragendorff (1898) i inni autorzy podali zbieżne informacje o właściwościach leczniczych szafirków.

Surowcem farmaceutycznym była cebulka szafirka – Bulbus Muscari, choć w medycynie ludowej były również wykorzystywane kwiaty (także jako źródło antocyjanowego barwnika), owoce i liście szafirków. Cebulki suszono i krojono lub proszkowano, a następnie przygotowywano z nich wyciągi wodne i wodno-alkoholowe. Sproszkowane cebulki szafirka podawano doustnie (pigułki).

Składniki aktywne. W szafirkach zawarte są: kwas chelidonowy, homoizoflawony, saponiny – glikozydy saponinowe (muskarozydy), tetracykliczne trójterpeny (eucosterol), trójterpenowy kwas komosumowy, alkaloidy polihydroksypirolizydynowe. Moje badania nie wykazały w surowcu obecności glikozydów nasercowych, co sugerowali niektórzy autorzy.

Działanie fitofarmakologiczne: wykrztuśne, pobudzające żołądek i jelita, moczopędne, wymiotne, rozwalniające, nasercowe, odtruwające, przeciwreumatyczne. Również owoce szafirka stosowano w leczeniu reumatyzmu (Turcja, Grecja, Bułgaria).

Surowiec w małych dawkach pobudza odruch migawkowy, zwiększa ilość śluzu z większą zawartością wody. Zapobiega zaflegmieniu (zaleganiu) wydzieliny śluzowej w układzie oddechowym. Saponiny mogą kompleksować niektóre ksenobiotyki i metabolity, stąd działanie odtruwające. Działanie na serce trudne obecnie do ustalenia, prawdopodobnie podobne do hiacyntów, złoci, cebulicy, czyli zwiększające wydolność mięśnia sercowego i odciążające serce przez wpływ moczopędny. Działanie przeciwartretyczne i przeciwreumatyczne wiąże się z wpływem zwiększającym wydalanie kwasu moczowego, mocznika i amoniaku, ciał purynowych, przeciwzapalnym i usuwającym nadmiar chlorku sodu (zmniejszenie obrzęków, poprawa ruchliwości stawów). Szafirek w dawkach leczniczych lekko drażni śluzówkę przewodu pokarmowego. Wzmaga wydzielanie soku żołądkowego.

Nowe badania z 2008, czy 2010 roku dowiodły, że wyciągi z szafirka hamują rozwój metycylinopornych szczepów gronkowca złocistego – Staphylococcus aureus oraz działają degradująco na biofilmy. Ponadto wykazują działanie fungistatyczne i antyoksydacyjne. Alkaloidy polihydroksypirolizydynowe szafirka mogą mieć działanie hipoglikemiczne.

Surowiec przedawkowany działa podrażniająco na przewód pokarmowy, powoduje bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, częstomocz, poty oraz biegunkę i drgawki. Przedawkowanie powoduje uszkodzenie nerek, krwiomocz, białkomocz oraz hemolizę. Szafirek nie powinien być stosowany przez początkujących fitoterapeutów. Jest bezpieczny i skuteczny w rękach specjalisty i praktyka.

Zastosowanie lecznicze: nieżyty układu oddechowego z objawami zaflegmienia, złogi śluzowe w układzie moczowym, zakażenia i stan zapalny zatok, biofilmy bakteryjne i mieszane (bakteryjno-drożdżakowe) oporne na antybiotyki i fungistatyki, skąpomocz, nadciśnienie; niedokwaśność i bezsoczność żołądka, atonia żołądka; choroby reumatyczne, artretyzm, nieżyt nosa, w tym suchy nieżyt nosa (np. po zbyt długim miejscowym stosowaniu środków przeciwhistaminowych i osuszających), mikozy przewodu pokarmowego, zakażone rany. Wspomagająco przy antybiotykoterapii w celu zmniejszenia oporności bakterii. Szafirek może zwiększać stężenie antybiotyków w wydzielinach śluzowych.

Preparaty i dawkowanie.

1. Napar szafirkowy – Infusum Muscari 1% (1 g rozdrobnionych suchych lub świeżych cebulek na 100 ml wrzącej wody) – 1 łyżka naparu co 4 godziny, nie więcej jak 5 łyżek w ciągu doby. Do przemywania skóry zanieczyszczonej, zatrutej w celu oczyszczenia i detoksykacji, ponadto do przemywania skóry skłonnej do infekcji. Do okładów na zakażone rany, do przemywań, płukania jamy ustnej i gardła, do wkraplania do jamy nosowej. Z naparu i nalewki można przygotować syrop szafirkowy (1 cz. nalewki lub naparu na 1 cz. miodu lub melasy 0 przyjmować po 1 łyżce kilka razy dziennie).

2. Nalewka szafirkowaTinctura Muscari 1:10 – 100 g świeżych cebulek zalać 1000 ml alkoholu 45%, odstawić na minimum 7 dni. Zażywać 3 razy dziennie po 15 kropli; przy ostrym kaszlu i uporczywym zaflegmieniu 5 kropli co 2 h, do łącznej dawki 30-45 kropli/dobę. Nalewką można przemywać zakażone miejsca (rany, odleżyny). Przy infekcjach układu pokarmowego i dla wzmocnienia efektywności antybiotyków stosować 3 razy dziennie po 15 kropli na czczo (podać o innej porze dnia niż antybiotyk lub inny chemioterapeutyk). Nalewkę wcierać w okolice reumatycznie zmienione i jednocześnie zażywać nalewkę lub przyjmować napar. W razie nudności obniżyć dawkę. Nie stosować dłużej jak 2 tygodnie. Przy nerwicy serca, skoku ciśnienia, zdenerwowania można przyjąć od razu 20 kropli nalewki.

3. Nalewka szafirkowa z kwiatów 1:10, 100 g świeżych kwiatów zalać 1000 ml alkoholu 45-50% zakwaszonego witaminą C (0,5-1%), macerować minimum 7 dni w ciemności. Nalewka ze świeżych kwiatów szafirka działa wykrztuśnie i uspokajająco oraz ogólnie wzmacniająco. Zażywać 1-2 razy dziennie po 20-25 kropli. Wcierana miejscowo przyspiesza ustępowanie obrzęków, siniaków, krwiaków i zmian alergicznych.

Kalmia (dorodnia) – Calmia w praktycznej fitoterapii.

Ostatnio bardzo interesuję się zastosowaniem kalmii w ziołolecznictwie. Kalmia pojawia się w wielu szkółkach ogrodniczych, dlatego możemy cieszyć się ich pięknem i właściwościami leczniczymi we własnym ogródku.

Zarówno kalmię szerokolistną, jak i kalmię wąskolistną można uprawiać w ogrodach.

kalmia_latifol
Fot. Kalmia (dorodnia) wąskolistna, czerwiec 2017 r., Krosno.

Rodzaj kalmia (polska nazwa dorodnia) – Kalmia należy do rodziny wrzosowatych – Ericaceae. Obejmuje 8 gatunków, pochodzących z Ameryki Północnej i Kuby.

Dla ziołolecznictwa największe zastosowanie mają dwa gatunki: dorodnia szerokolistna = kalmia szerokolistna (wielkolistna)Kalmia latifolia L. oraz dorodnia wąskolistna = kalmia wąskolistnaKalmia angustifolia L.

kalmia_flos
Fot. Kalmia szerokolistna, czerwiec 2017 r., Krosno

Kalmia znalazła zastosowanie w homeopatii oraz w medycynie ludowej Ameryki Północnej (Indianie). W homeopatii kalmia jest stosowana przy nerwobólach, przeroście i kołataniu serca, białkomoczu, bólach kręgosłupa, reumatyzmie, bólach głowy, artretyzmie, mrowieniu, drętwieniu (przykładowe potencje dla kuleczek i roztworów D1, D2, D3, D4, C2, C3).

Jest to zioło bardzo silne w działaniu, wymagające precyzyjnego dawkowania. Niewłaściwie używane powoduje zatrucie, a nawet śmierć. Kalmia to lek, ale tylko w rękach wytrawnych fitoterapeutów.

Kalmia szerokolistna jest krzewem, dorastającym do 2 m (rzadko do 3,5 m) wysokości, o koronie kulistej. Ulistnienie skrętoległe. Liście eliptyczne, 5-10 cm długości, zaostrzone, lśniące, nagie, zimozielone, od spodu żółtawo-zielone. Kwiaty miseczkowate, różowe, zebrane w baldachogrona. Kwiaty wonne. Różowe kwiaty mają purpurowe nacieki wewnątrz, co sprawia, ze są bardzo atrakcyjne. Pylniki są ukryte w kieszonkowatych zagłębieniach korony. Nitki pręcikowe są zagięte. Pręciki przy dotknięciu wyrzucają pyłek. Owocem jest sucha, kulista, 5-klapowa torebka z drobnymi nasionami. Kwitnie od maja do czerwca. Owady chętnie przylatują do kwiatów. Miód pochodzący z kwiatów kalmii jest gorzki i ma działanie halucynogenne.

Kalmia wąskolistna jest również krzewem, dorastającym do około 1 m wysokości. Gdy jest przycinana może osiągać ciekawe kształty. Liście osiągają 2,5-5 cm długości. Mają zabarwienie zielone, czasem z błękitnym odcieniem. Kwiaty zebrane w grona, różowo-purpurowe. Kwitnie w czerwcu. Krzew zimozielony, podobnie jak poprzedni gatunek.

Surowcem zielarskim jest liść kalmii – Folium Kalmiae, zebrany przed lub po kwitnieniu rośliny. Liście suszymy w normalnej temperaturze, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

image
Kalmanol

image
Umbellulon = thuj-3-en-2-one

image
Andromedenol = grajanotoksyna II

 

Kalmia zawiera polihydroksylowane cykliczne diterpeny (grajanotoksyny = andromedotoksyny), np. kalmiatoksyna, grajanotoksyna I, grahanotoksyna II (andromedenol), andromedol = grajanotoksyna III, acetyloandromedol, kalmanol; flawonoidy, glikozyd floretyny (fenolowy) – florydzyna = floryzyna (2,7%) – phloretin-2′-β-D-glucopyranoside; garbniki, fitosterole (sitosterol), terpeny (thujon i jego pochodne, np. umbellulon; triterpenoidy (friedelina), cukry (galaktoza, arabinoza), glikozydy fenolowe (arbutyna 0,7%).

 

image
Acetyloandromedol

image
Sitosterol

image
Grajanotoksyna I

image
Friedelina

Florydzyna należy do chalkonów, czyli związków flawonoidowych. Wywodzi się z floroglucyny. Aglikonem w glikozydzie florydzyna jest floretyna. W czystej postaci jest białym lub żółtawym krystalicznym proszkiem o słodkim smaku. Rozpuszcza się w gorącej wodzie i gorącym alkoholu. Nie przechodzi do eteru. Rozkłada się w temperaturze powyżej 180 stopni C. Kryształy topią się w temp.106-109 stopni C. Florydzyna i floretyna zwiększają wydalanie glukozy wraz z moczem (efektem jest glukozuria, czyli cukromocz), obniżając jednocześnie poziom glukozy we krwi. Może to zostać wykorzystane w leczeniu cukrzycy. Mechanizm działania florydzyny polega na hamowaniu kotransporteru sodowo-glukozowego I i II ( sodium/glucose cotransporter 1 and 2 (SGLT1 and 2), przez co zatrzymany zostaje wychwyt zwrotny glukozy w kanalikach nerkowych.

Florydzyna i mechanizm jej działania zainicjowały poszukiwanie substancji przeciwcukrzycowych o analogicznych właściwościach. W ten sposób powstała nowa grupa leków syntetycznych – inhibitory SGLT-2, czyli flozyny, np. dapagliflozyna, kanagliflozyna.

Florydzyna, floretyna występują w korze, pączkach i gałązkach nie tylko kalmii, lecz również gruszyPyrus, Pieris japonica ( = Andromeda japonica), pigwyCydonia, jabłoni Malus, jarzębiny – Sorbus, głogu Crataegus, irgiCotoneaster, a nawet czeremchy i śliwyPrunus. Warto zauważyć, że wiele z tych roślin w medycynie ludowej było zalecanych przy cukrzycy.

Zioła zawierające florydzynę zwiększają wydalanie glukozy z moczem, obniżają glikemię (poziom glukozy w osoczu), jednocześnie przyczyniają się do redukcji masy ciała oraz w efekcie dają efekt hipotensyjny (obniżanie ciśnienia tętniczego krwi). Jeżeli stosuje się wymienione zioła, to nie ma ryzyka wystąpienia infekcji i stanu zapalnego układu moczowego (z powodu cukromoczu, glukoza jest też pożywką dla bakterii i grzybów w układzie moczowym). Związki fenolowe obecne w surowcach mają właściwości antyseptyczne (bakteriostatyczne, fungistatyczne), przeciwzapalne i degradujące biofilmy w drogach moczowych.

Problem jednak skłonności do stanów zapalnych i infekcji w układzie moczowym pojawia się przy stosowaniu wspomnianych leków przeciwcukrzycowych – flozyn syntetycznych (syntetycznych inhibitorów SGLT-2). Wówczas lekarze zalecają jednocześnie leki chemioterapeutyczne zapobiegające zakażeniom układu moczowego. Lekarze-zwolennicy medycyny naturalnej obok syntetycznych flozyn polecają naturalne mieszanki ziołowe (Species) dezynfekujące i oczyszczające układ moczowy oraz mające właściwości przeciwzapalne, np. ziele nawłoci, ziele rdestu, liść mącznicy, ziele/kwiat wrzosu, żurawinę, ziele połonicznika, liść ortosyfonu, ziele skrzypu itd.

W ziołolecznictwie istnieje możliwość od razu przygotowania mieszanki ziołowej o charakterze inhibitora SGLT- 1 i 2 oraz odkażającej i hamującej stany zapalne w układzie moczowym.

Grajanotoksyny zawarte w kalmii, modrzewnicy – Andromeda, Leucothoe grayana i różanecznikach  – Rhododendron aktywują kanały jonowe (sodowe) w układzie nerwowym, przez co przedawkowane powodują zatrucie objawiające się ślinotokiem, potami, zawrotami głowy, spadkiem ciśnienia krwi, nudnościami i halucynacjami. Mogą wystąpić też zaburzenia sercowe (bradykardia zatokowa, na EKG w odcinku ST -objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, paradoksalnie częstoskurcz komorowy; Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a), dość często zatruci odczuwają przykre drętwienie (mrowienie) kończyn. Objawy zatrucia mijają w ciągu kilku lub kilkunastu godzin. Nie są śmiertelne. Większość objawów znosi atropina oraz odpowiednie zioła i ich preparaty: lulek, bieluń, pokrzyk wilcza jagoda. Objawy zatrucia znoszą również (można dodatkowo podać zatrutemu): efedryna, przęśl- Ephedra, epinefryna, fenylefryna, kamfora, olejek kamforowy, nalewka ze skórki gorzkiej pomarańczy, kofeina, zioła kofeinowe. Nektar i pyłek rododendronów (różaneczników), kalmii, Leucothoe, modrzewnicy Andromeda polifolia (występuje w Polsce) zawiera grajanotoksyny. Nie są one trujące dla pszczół i trzmieli, nawet zapobiegają chorobom pasożytniczym, jednakże miód wyprodukowany z takiego nektaru i pyłku działa oszałamiająco na ludzi (“szalony miód”), powodując zaburzenia psychiczne (halucynacje). “Szalony miód” powoduje przy nadmiernym spożyciu nudności, wymioty, a nawet porażenia w różnych częściach ciała (kończyny, twarz, rzadziej klatka piersiowa –> uduszenie z powodu porażenia mięśni oddechowych). W literaturze opisano właściwości trujące i lecznicze miodu pontyjskiego (niem. Pontischer Honig, Tollhonig, Giftiger Honig, Türkischer Wildhonig, ang. bitter honey, Bitterer Honig, mad honey, Tollhonig), który produkowany jest z nektaru i pyłku różaneczników rosnących w Turcji w rejonie Morza Czarnego. Miód pontyjski (“miód szalony”) opisali między innymi Dioscurides (Materia medica) i Pliniusz Starszy (Historia naturalna).

Grajanotoksyny rozpuszczają się doskonale w wodzie, alkoholu i occie.

Friedelina działa przeciwbakteryjnie i grzybobójczo.

Sitosterol posiada właściwości gastroprotekcyjne (zapobiega owrzodzeniom żołądka), przeciwzapalnie i przeciwmiażdżycowo. Zmniejsza stan zapalny gruczołu krokowego.

Umbellulon niszczy wszystkie pasożyty, działa również przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.

Kalmanol działa owadobójczo i może być zastosowany do wyrobu insektycydów naturalnego pochodzenia. Owadobójcze działanie ma również wodny i octowy wyciąg z gałązek kalmii.

Arbutyna rozpada się do hydrochinonu i działa bójczo na bakterie i grzyby. Wykazuje przy tym działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz rozkurczowe.

Działanie farmakologiczne kalmii: przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, wytłumiające reakcje autoimmunizacyjne (z autoagresji immunologicznej), przeciwcukrzycowe, przeciwwrzodowe, hipotensyjne.

Tradycyjne zastosowanie kalmii: choroby reumatyczne, nerwobóle, bóle mięśni, stany zapalne skóry i błon śluzowych, dusznica bolesna, nadciśnienie, choroby weneryczne (kiła), choroby grzybicze (mikozy), opryszczka; jako środek ściągający, przeciwbiegunkowy, narkotyczny; w leczeniu łuszczycy, wrzodów, ropni; choroby z objawami neuralgii (np. ischias, półpasiec).

Mój idol dr Gerhard Madaus uwazał dorodnię (kalmię, niem. Berglorbeer) za potężny środek przeciwreumatyczny i przeciwdnawy (przeciwartretyczny). Pranalewkę (1:9-10) przygotowywał ze świeżych liści i była ona stosowana w czystej formie, doustnie, a także zewnętrznie lub była wykorzystana do wyrobu oligopleksów dynamicznych. W usuwaniu kwasu moczowego z ustroju wykazuje synergizm z bluszczem pospolitym. Zmniejsza częstość dusznicy bolesnej.

Dorodnia była używana przez Indian Ameryki Północnej.

Przeciwwskazania: ciąża, laktacja, niskie ciśnienie tętnicze.

Potencjalne interakcje: może wzmagać działanie hipoglikemiczne i hipotensyjne leków, może zmieniać działanie leków nasercowych. Nasila działanie antybiotyków, środków grzybobójczych i przeciwpasożytniczych.

Dawki i preparaty.

1. Odwar i naparDecoctum et Infusum Kalmiae 2% (2 g surowca suchego na każde 100 ml wody): 15 ml 3 razy dziennie. Ponadto do przemywania skóry i płukania jamy ustnej. Doustnie stosować nie dłużej jak 10 dni. Stosować doustnie nie częściej jak raz na kwartał. Odwar i napar stosowane do przemywania skóry działają antyseptycznie, ściągająco i rozjaśniająco na cerę (przeciw przebarwieniom skórnym).

2. NalewkaTinctura Kalmiae 1:10 – 100 g surowca świeżego lub suchego na 1000 ml alkoholu 40%, macerować minimum 7 dni. Zażywać 3 razy dziennie po 15 kropli. Nie zażywać dłużej niż 10 dni. Zewnętrznie do nacierania i przemywania, okładów przy zakażeniach, stanach zapalnych, bólach. W leczeniu grzybiczych, wirusowych i autoimmunizacyjnych zmian skórnych (łuszczycy) stosować nalewkę ze świeżego surowca (1:1) w maściach 20% (15-20 g nalewki 1:1 na 80 g lanoliny, euceryny lub masła). Do nacierań przeciwbólowych najlepsza jest nalewka 1:5-1:10 ze świeżego surowca. Przy silnych bólach zażyć 15 kropli a potem co 2 h po 5 kropli (max 5 razy co 2 h). Przy bólach głowy można nacierać okolice potylicy, karku, skroni i czoła. Przy bólach i zapaleniu zatok wcierać w okolicach nosa i czoła oraz zażywać co 3 godziny co 10 kropli przez 1 dzień, następnie przez 2-4 dni po 15 kropli rano i wieczorem.

3. OcetAcetum Kalmiae 1:10 – 100 g świeżego lub suchego surowca zalać 1000 ml octu 10%, odstawić do maceracji na minimum 7 dni. Stosować do wcierań, okładów i przemywań przeciwpasożytniczych, przeciwbólowych, przeciwobrzękowych i antyseptycznych. Można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Po ugryzieniu/ukąszeniu przez owady stosować do przemycia lub okładu. Do płukania włosów z łupieżem. Włosy/sierść z pasożytami nacierać octem z Kalmii, pozostawić pod ceratką i ręcznikiem na 1 godzinę, po czym zmyć szamponem i wypłukać w wodzie z octem kalmiowym – Acetum Kalmiae (1 łyżka na 1 szklankę wody). Przy grzybicach przewodu pokarmowego: 1 łyżka octu rozcieńczonego wodą 1 raz dziennie na czczo, po tygodniu można powtórzyć dawkę. Ocet kalmiowy rozcieńczony wodą nadaje się do oprysku roślin (jako środek owadobójczy i grzybobójczy) – roztwory 1-1,5% Dodatek siarczanu miedzi (0,025%) i mydła potasowego wzmaga działanie przeciwgrzybicze i owadobójcze. Ocet kalmiowy z miedzią (ocet 1:10 + 3% siarczanu miedzi) odpędza ślimaki a przy kontakcie bezpośrednim – zabija je. Przy chorobach grzybowych i łuszczycy również polecam ocet kalmiowy z Cu.

4. W zakresie medycyny biologicznej dra Madausa i homeopatii: Tinctura Kalmiae D3nalewka D3 z liści kalmii: 10 kropli 3 razy dziennie. Tinctura Calmiae D2 – 3 razy dziennie po 5 kropli.

5. Proszek z liści kalmiiPulvis Kalmiae: 25 mg 3 razy dziennie.

 

Rp. Ocet kalmiowy z miedzią Cu na grzybice i choroby bakteryjne skóry

Ocet kalmiowy 1:10 – 87-90 ml
Mydło płynne potasowe lub mydło płynne marsylskie 7 ml
Olejek herbaciany Melalueca alt. 1 ml
Olejek kminkowy 0,5 ml
Olejek anyżowy 0,5 ml
Siarczan miedzi 1-3 g

Miejsca pokryte grzybami i zakażone bakteriami przemywać miksturą 3-4 razy dziennie. Działa też na opryszczkę.

Rp. Ocet kalmiowy z cynkiem świeżą melisą

Ocet kalmiowy 1:10 – 90 ml
Olejek gaultheriowy lub salicylan metylu 4 ml
Tlenek lub octan cynku 5 g
Olejek lawendowy 0,5 ml
Olejek herbaciany 0,5 ml

Miksturą zalać świeże ziele/liście melisy, zostawić na minimum 2 dni (lepiej dłużej). Nie trzeba filtrować. Zmiany opryszczkowe zmywać delikatnie kilka razy dziennie. Leczy również ropne pryszcze.

 

Dr Gerhard Madaus (1890-1942) opracował wspaniały oligoplex dynamiczny Kalmia oplx. w postaci płynnej:

Rp. Kalmia latifolia D3
Colchicum autumnale D4
Helleborus niger D4
Iberis amara D3
Scilla maritima D4
Spigelia D3

Nie miejsce tutaj na rozpisywanie się o oligopleksach i sposobie ich wytwarzania. Jedynie przypomnę, że literka D, dilution to rozcieńczenie pranalewki (a zarazem rozcieńczenia decymalne)

Najpierw ze świeżej rośliny należy przygotować pranalewkę 1:10 (1 część wagowa surowca na 10 części alkoholu 45%). Po maceracji (7-dniowej) pranalewkę z każdego surowca filtrujemy. Jeżeli weźmiemy 1 cz. pranalewki na 10 części alkoholu 45% to uzyskujemy D1. Teraz bierzemy 1 cz. D1 i zalewamy 10 cz. alkoholu 45% uzyskując D2. Gdy weźmiemy 1 cz. D2 i zalejemy 10 cz. alkoholu 45% uzyskamy D3. Jeśli pobierzemy 1 cz. nalewki D3 i zalejemy 10 cz. alkoholu 45% otrzymamy D4. Ten schemat trzeba zastosować wobec wszystkich wymienionych składników zatrzymując się na odpowiednim rozcieńczeniu D wyrażonym liczbą.

•D1 – 1:10

•D2 – 1:100

•D3 – 1:1000

•D4 – 1:10 000

Pomimo, że widzimy przy oligopleksie zapisy takie jak stosuje się w homeopatii, to jednak utrzymujemy wystarczające stężenie substancji leczniczej w preparacie, które jest wyrażone matematycznie i zapewni wpływ farmakologiczny. Obecność i zawartość substancji w oligopleksach dra Madausa można bez problemu stwierdzić/określić za pomocą powszechnie znanych metod analitycznych.
Gdy już otrzymamy wszystkie składniki o określonym D wówczas łączymy je w równych proporcjach uzyskując produkt gotowy.

Taki oligopleks Kalmia zalecał dr Madaus przy ostrych stanach zapalnych w przebiegu reumatyzmu oraz w chorobach serca, np. przy zapaleniu wsierdzia, w toksycznym i zapalnym uszkodzeniu mięśnia sercowego, przy zatorach i spowolnionym krążeniu krwi, w zapaleniu mięśnia sercowego; w niedomodze nerek (przy skąpomoczu, obrzęku, nadciśnieniu) dla pobudzenia diurezy i zwiększonego wydalania metabolitów.

Dawki: 3-4 razy dziennie po 15 kropli.

 

Kalmia była również składnikiem innego oligopleksu dra G. Madausa, mianowicie Spiraea oplx w postaci płynnej

Rp. Spiraea ulmaria D3 (wiązówka)
Asa foetida  D4 (smrodzieniec – żywica)
Convallaria majalis D4 (konwalia)
Kalmia latifolia D3
Lycopus virginicus lub europaeus  D3 (karbieniec)
Melissa officinalis D2

Ten preparat też powinien być przygotowany ze świeżych surowców. Stosowany był w leczeniu chorób reumatycznych (stany ostre i przewlekłe), przy bólach i stanach zapalnych w tkance łącznej właściwej, tachykardii, nerwicach i nadpobudliwości nerwowej.

Dawka: przez 2 dni 15 kropli co 2 godziny, łącznie 5 razy dziennie.

calmia_latifolia
Kalmia, czerwiec 2017 r., Krosno

Herbalism – nr 3 już dostępny.

herbalism

Szanowni Państwo !

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny (trzeci) numer czasopisma naukowego Herbalism, którego wydawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka okaże się interesująca i spotka się z życzliwym przyjęciem.

Zamówienia można składać: redakcja@herbalism.pl
Koszt: 25 zł (+koszty przesyłki).

Spis treści

Eleuterokok kolczysty – alternatywa dla żeń-szenia?

Eleuthero – an alternative to ginseng?

Katarzyna Bączek / 7

Hydroksykwasy organiczne w fitokosmetykach rewitalizujących

Organic hydroxyacids in revitalizing phytocosmetics

Agata Kaniewska, Beata Sperkowska / 20

Wpływ chryzyny na parametry histomorfometryczne kości owariektomizowanych szczurów

Effect of chrysin on histomorphmetrical parameters of bones in ovariectomized rats

Maria Zych, Weronika Wojnar, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak / 41

Wpływ kinetyny i N-6-benzyloadeniny na migrację komórek oraz biosyntezę kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej

Kinetin and N-6-benzyladenine influence on cell migration and collagen biosynthesis in human skin fibroblasts

Agata Jabłońska-Trypuć, Walentyn Pankiewicz, Romuald Czerpak / 55

Cenne owoce maliny właściwej (Fructus Rubi idaei)

Valuable raspberry fruits (Fructus Rubi idaei)

Alicja Baranowska, Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała / 70

Wartość odżywcza i prozdrowotna wybranych warzyw z rodzaju kapusta (Brassica L.)

Nutritional and health benefits of selected vegetable species of the genus (Brassica L.) Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka, Małgorzata Stryjecka, Marta Pisarek,

Bernadetta Bienia / 80

Galega officinalis L. rutwica lekarska (Fabaceae Lindl.) w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej

Galega officinalis L. goat’s rue (Fabaceae Lindl.) in Jaslo-Krosno Basin

Henryk Różański, Dominik Wróbel / 92

Właściwości prozdrowotne lnu (Linum ussitatissimum L.)

Properties pro-health Flax (Linum ussitatissimum L.)

Elżbieta Rymar / 102

Całkowita zawartość polifenoli i aktywność antyoksydacyjna nasion, kaszy i kiełków gryki

Total polyphenol content and antioxidant activity of seeds, groats and buckwheat sprouts

Joanna Chłopicka, Karolina Bonarska / 112

Zmiany właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z liści werbeny cytrynowej (Lippia citriodora (Palau) Kunth) w trakcie przechowywania

Changes in antioxidant properties of lemon verbena leaf extracts(Lippia citriodora (Palau) Kunth) during storage

Małgorzata Stryjecka, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz / 119

Czynniki biotyczne kształtujące plon i jakość bulw ziemniaka

Biotic components influencing the yield and quality of potato tubers

Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak / 125

Fitoterapia zespołu poboreliozowego

Phytotherapy of posttreatment Lyme disease syndrome

Przemysław Figura / 137

Z dziejów fitoterapii

Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym

Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective

Henryk Różański, Edyta Czerny / 150

imageimage