Drżączka – Briza w praktycznej fitoterapii.

Rodzaj drżączka – Briza obejmuje około 20 gatunków traw – Poaceae (Gramineae). W ogrodach uprawiane są niekiedy drżączka średnia – Briza media Linne, drżączka większa – Briza maxima Linne i drżaczka mniejsza – Briza minor Linne. Na łąkach, pastwiskach, terenach ruderalnych, na nieużytkach, lotniskach trawiastych można spotkać drżączkę średnią – Briza media L. W Szwajcarii […]