Archiwa

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archiwa

Kurs zawodowy Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012) organizowany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie – aktualizacja, program kursu – wersja ostateczna.

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie organizują kursy zawodowe dla zawodu Zielarz-fitoterapeuta.

Poniżej podajemy ulokowanie zawodu Zielarz-fitoterapeuta w klasyfikacji zawodów i specjalności

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

32         Średni personel do spraw zdrowia
321        Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211       Operatorzy aparatury medycznej
321101   Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102   Perfuzjonista
321103   Technik elektroradiolog
321104   Technik sterylizacji medycznej
321190   Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212       Technicy analityki medycznej
321201   Technik analityki medycznej
3213       Technicy farmaceutyczni
321301   Technik farmaceutyczny
3214       Technicy medyczni i dentystyczni
321401   Protetyk słuchu
321402   Technik dentystyczny
321403   Technik ortopeda
322        Dietetycy i żywieniowcy
3220       Dietetycy i żywieniowcy
322001   Dietetyk
322002   Technik żywienia i gospodarstwa domowego
323        Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230       Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001   Akupunkturzysta
323002   Bioenergoterapeuta
323003   Biomasażysta
323004   Chiropraktyk
323005   Homeopata
323006   Instruktor hipoterapii
323007   Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008   Muzykoterapeuta
323009   Naturopata
323010   Osteopata
323011   Refleksolog
323012   Zielarz-fitoterapeuta
323090   Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
324        Technicy weterynarii
3240       Technicy weterynarii
324001   Laborant weterynaryjny
324002   Technik weterynarii
325        Inny średni personel do spraw zdrowia
3251       Asystenci dentystyczni
325101   Asystentka stomatologiczna
325102   Higienistka stomatologiczna
3252       Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
325201   Terapeuta środowiskowy
3253       Optycy okularowi
325301   Optyk okularowy
325302   Technik optyk
3254       Technicy fizjoterapii i masażyści
325401   Technik fizjoterapii
325402   Technik masażysta
3255       Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325501   Edukator ekologiczny
325502   Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503   Inspektor ochrony radiologicznej
325504   Inspektor ochrony środowiska
325505   Instruktor higieny
325506   Kontroler higieny mięsa
325507   Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508   Technik analizy i monitoringu środowiska
325509   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
325510   Technik dozymetrysta
325511   Technik ochrony środowiska
325512   Weterynaryjny kontroler sanitarny
325513   Inspektor obrony cywilnej
325514   Inspektor sanitarny
325590   Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
3256       Ratownicy medyczni
325601   Ratownik medyczny
3259       Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325901   Felczer
325902   Higienistka szkolna
325903   Instruktor terapii uzależnień
325904   Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905   Opiekunka dziecięca
325906   Ortoptystka
325907   Terapeuta zajęciowy
325908   Podolog
325990   Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Nazwa: Zielarz-fitoterapeuta

Kod zawodu: 323012

Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
 • doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
 • certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
 • uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
 • określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Organizowany kurs przygotuje do realizacji zadań w ramach zawodu Zielarz-fitoterapeuta. Niewątpliwie uczestnik takiego kursu  osiągnie kompetencje zawodowe. Zajęcia będą prowadzone przez znanych specjalistów. W ramach kursu odbędą się także warsztaty terenowe (w środowisku przyrodniczym) i ćwiczenia praktyczne w laboratorium.

Cały kurs obejmuje 400 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Odbywać się będzie w pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Koszt kursu 3500 zł.

Kurs będzie uruchomiony pod warunkiem zgromadzenia przynajmniej 30 osób.

Planowany I termin rozpoczęcia kursu: 23-24 maj 2015 roku

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie, bowiem zawód w klasyfikacji Zawodów i Specjalności ma nazwę Średni personel do spraw zdrowia.

Telefon kontaktowy (w godzinach 9:00-15:00): 13-43-755-80 (zapisy na listę). Liczba miejsc ograniczona z powodu konieczności zachowania należytego komfortu nauki i zajęć laboratoryjnych.

e-mail: ig@pwsz.krosno.pl

Wykaz zajęć i prowadzących w ramach kursu:

 

Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Wykład Zajęcia w terenie Prowadzący
Fitochemia roślin leczniczych i trujących 6 dr n. biol. Henryk Różański
Chemotaksonomia roślin leczniczych 6 dr n. biol. Henryk Różański
Etnobotanika 6 mgr Jolanta Miklar
Botanika farmaceutyczna 4 6 dr n. biol. Dominik Wróbel
Podstawy biochemii i fizjologii człowieka 6 dr Izabela Betlej
Materia medica. Materia medica wg Rembertus Dodonaeus. Materia medica wg dra G. Madaus’a 4 6 dr n. biol. Henryk Różański
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w farmakopeach dawnych i współczesnych 6 prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych. Podstawy gleboznawstwa i nawożenia 8 dr inż. Marta Pisarek
Bromatologia. Dietetyka i diety specjalne. Zioła w dietetyce. 10 mgr inż. Danuta Sawicka
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w medycynie ajurwedyjskiej 6 prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej 6 prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Podstawy enologii, browarnictwa i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie. 4 4 dr inż. Janusz Kilar
Technika wybranych zabiegów medycznych. 6 dr med. Wacław Wulf
Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych 6 dr n. med. Renata Rabiasz
Fitoterapia geriatryczna 6 dr med. Lucjan Langner
Fitoterpia pediatryczna 6 dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia weterynaryjna 6 dr inż. Janusz Kilar
Aromaterapia 4 4 dr n. farm. Katarzyna Paradowska
Zioła i sole w balneologii i hydroterapii 4 4 dr Łukasz Wojtyczek
Gemmoterapia 2 4 4 dr n. biol. Henryk Różański/dr n. biol. Dominik Wróbel
Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha 2 4 dr inż. Janusz Kilar
Terapie oligokompleksami
dynamicznymi dr Gerharda Madausa;
Terapie solami dr Wilhelma Heinricha
Schüsslera
6 dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a 5 dr inż. Janusz Kilar
Praktyczne obliczenia w recepturze 5 mgr Joanna Anglart Różańska
Towaroznawstwo surowców i produktów ziołowych 4 5 dr n. biol. Henryk Różański
Chemia suplementów diety i leków ziołowych 8 prof. Iwona Wawer
Chemia kosmetyków. Towaroznawstwo surowców i produktów kosmetycznych 4 4 mgr Aneta Mrozek
Podstawy receptury kosmetycznej 5 mgr Aneta Mrozek
Podstawy receptury zielarskiej 5 mgr Aneta Mrozek
Przetwórstwo zielarskie. Technologia leku roślinnego. 6 dr n. farm. Dariusz Jałoza
Mechanizacja rolnictwa w zielarstwie 6 dr inż. Stanisław Zając
Podstawy fitosocjologii. Ekologia 4 6 dr n. biol. Dominik Wróbel
Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie 8 mgr Barbara Jaworska- Łuczak
Toksykologia roślin i grzybów 5 dr inż. Janusz Kilar
Podstawy homeopatii. Surowce mineralne, roślinne i zwierzęce stosowane w homeopatii 4 6 prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki 8 lek. med. Krzysztof Błecha
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki 4 4 mgr Krzysztof Kamiński
Fitoterapia onkologiczna 4 dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy fizjoterapii 8 dr Łukasz Wojtyczek
Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań. 4 6 dr Lucjan Langner
Podstawy patologii i patofizjologii 6 dr med. Wacław Wulf
Fitofarmakologia 6 prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Zarys psychologii i psychiatrii. 6 mgr Katarzyna Kotowska
Fitoterapia w stomatologii i otolaryngologii 6 lek. Stom. Marcin Tatrzański
Fitoterapia w ginekologii 6 dr med. Wacław Wulf
Fitoterapia w medycynie internistycznej 6 dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia w dermatologii i kosmetologii 6 mgr Aneta Mrozek
Fitoterapia w okulistyce 6 dr n. biol. Henryk Różański
Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna 4 6 dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy biologii. Mikrobiologia 4 4 dr Izabela Betlej
Podstawy chemii farmaceutycznej 4 4 mgr Grzegorz Domański
Surowce roślinne, zwierzęce i mineralne w medycynie sportowej 6 dr inż. Anna Pietrasz
Zioła Rosji 8 doc. Jana Diakonowa
Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie 8 dr n. biol. Dominik Wróbel
Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta 2 o. dr Marcelin Pietryja
Metody badań surowców zielarskich 4 mgr Grzegorz Domański
Zarys medycyny klasztornej 8 o. dr Marcelin Pietryja
Fitomedycyna Szwajcarii, Austrii i Niemiec 6 dr n. biol. Henryk Różański
92 290 18 400

Wykładowcy: dr n. med. Lucjan Langner, lek. stom. Marcin Tatrzański, o dr Marcelin Jan Pietryja, dr n. biol. Henryk Różański, prof. Iwona Wawer, prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, mgr inż. Danuta Sawicka, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, dr inż. Janusz Kilar, dr Izabela Betlej, mgr Aneta Mrozek, mgr Barbara Jaworska-Łuczak, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr med. Wacław Wulf,  doc. Jana Diakonowa, mgr Grzegorz Domański, dr farm. Dariusz Jałoza, dr Łukasz Wojtyczek, dr inż. Anna Pietrasz, dr inż. Stanisław Zając, mgr Katarzyna Kotowska.

Dla osób zamieszkałych w odległych miejscowościach oraz w razie zdarzeń przypadkowych przewidziano możliwość odbycia zajęć w ramach e-learningu. Maksymalną liczbę godzin w e-learningu określi kierownik kursu.

Absolwent otrzyma świadectwo odbycia kursu zawodowego.

 

image.png
Fragment rynku w Krośnie.

5 komentarzy Kurs zawodowy Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012) organizowany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie – aktualizacja, program kursu – wersja ostateczna.

 • jamto

  W związku z brakiem możliwości uczestniczenia w kursie w Krośnie chciałam zapytać o kurs w ESPZiWP. Czy prócz ceny i ilości godzin kursy te jakoś znacznie różnią się jakościowo?

 • Jestem technikiem farmacji, niedawno dowiedziałam się o możliwosciach odbycia kursu fitoterapeuty.
  Bardzo proszę o informację , czy i kiedy odbędzie się ponowny kurs.
  pozdrawiam:
  K.Zdunek

 • Alicja C.

  W wykazie zajęć w ramach kursu jest przedmiot: Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta. W związku z tym mam pytanie. Czy rozpoczęcie kursu będzie poprzedzone czymś w rodzaju Przysięgi Hipokratesa, mogłoby to być Przyrzeczenie Zielarskie sporządzone na wzór Przyrzeczenia Lekarskiego z zachowaniem ostatniego zwrotu z Przysięgi Hipokratesa: ” Jeżeli więc tej swojej przysięgi dochowam i jej nie naruszę, niech zyskam powodzenie i w życiu, i w sztuce, i sławę u wszystkich ludzi po wsze czasy; jeżeli zaś ją złamię i się jej sprzeniewierzę, niech mnie wszystko przeciwne dotknie.” co byłoby czymś w rodzaju mentalnego zabezpieczenia wobec ludzi nie traktujących tego zawodu jako rodzaju misji czy pasji, a widzących tylko źródło łatwego zysku przy wykorzystaniu niewiedzy, zaufania innych czy fałszerstw (tacy ludzie zdarzają się wszędzie, też wśród lekarzy więc i zawód zielarza raczej nie będzie ich pozbawiony) – przysięga etyki w zawodzie nikogo nie nauczy, ale odcisk jakiś na płacie mózgowym odpowiedzialnym za wyższe kwestie moralne pozostawi, w każdym bądź razie nie zaszkodzi taką przysięgę stworzyć i ją od przyszłych kursantów egzekwować, od nieobecnych na rozpoczęciu kursu również (może pisemnie oprócz formy ustnej?) Treść przysięgi mógłby wymyślić jakiś specjalista od moralności i erudyta, albo mogliby ją stworzyć sami kursanci, a potem trzymać się tego…Tak to widzę.

 • Anna Górska

  Witam.

  Kiedy może się odbyć ponowny kurs i jakie warunki trzeba spełnić żeby odbył się on metodą e-learning. Jestem osobą po wypadku i po kilku operacjach i niestety podróże nie bardzo znoszę w związku z tym chciałam się dowiedzieć o taką możliwość.

  Z poważaniem
  Anna Górska

Leave a Reply