Prunus serotina Ehrh. – czeremcha amerykańska

Czeremcha amerykańska Prunus serotina Ehrh. = Prunus virginiana Mill., pospolita w lasach na niżu Polski dostarcza leczniczej kory, gałązek, kwiatów i liści. Niejednokrotnie juz opisywałem właściwości farmakologiczne czeremchy amerykańskiej i pospolitej Prunus padus L. Przez wiele lat zjamowałem się analizą chemiczną surowców pochodzących z czeremchy oraz próbami doświadczalnymi zastosowania w fitoterapii preparatów czeremchowych.

Niewątpliwie […]