Archiwa

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwa

Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, Materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna” Krosno, 6–7 maja 2015 są już dostępne w sprzedaży.

Wydano monografię “Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna 2015”.

Koszt publikacji Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna – 55 zł

Publikację można zakupić pisząc na e-mail: wydawnictwa@pwsz.krosno.pl

6-7 maja 2015 roku w kampusie PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie odbyła się II Międzynarodowa konferencja pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”. Konferencja została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów. Wygłoszono 30 wykładów i zaprezentowano 57 posterów. W obradach Konferencji uczestniczyło 150 osób.

Patronaty nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia i Prezydent Krosna. Patronami medialnymi Konferencji były: Krosno24.pl Portal & Telewizja, kwartalnik Porady na zdrowie, czasopismo Lek w Polsce oraz Wydawnictwo Medyczne Borgis.

Nad poprawnością merytoryczną i zapewnieniem wysokiego poziomu naukowego Konferencji czuwał Komitet Naukowy, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Tematyka wykładów i posterów była bardzo różnorodna i obejmowała, między innymi właściwości prozdrowotne oraz odżywcze mięsa, jaj, produktów mleczarskich, probiotyków, prebiotyków, produktów roślinnych (zbóż, ziół uprawianych i dziko rosnących, owoców), produktów pszczelarskich; ponadto chemii surowców roślinnych, pszczelarskich i zwierzęcych; zagadnień technologicznych w przetwórstwie zielarskim i mięsnym. Nie zabrakło doniesień naukowych z zakresu technologii kosmetycznej i właściwości ziół przydatnych w nowoczesnej kosmetologii i dermatologii. Poruszono również kwestie związane z metodyką badań surowców naturalnych, towaroznawstwem zielarskim, nutrigenetyką i nutrigenomiką oraz regulacjami prawnymi związanymi z żywnością funkcjonalną, suplementami diety i lekami ziołowymi.

 

imageimage

Spis treści

Przedmowa …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

Sery owcze i kozie jako żywność funkcjonalna Sheep and goat cheeses as functional food Jolanta Baran, Małgorzata Źródło-Loda ………………………………………………………………………………………15

Wybrane surowce zielarskie stosowane w browarnictwie Selected herbal raw materials used in brewery Jacek Beberok ……………………………………………………………………………………………………………………………..30

Rynek produktów biobójczych przeznaczonych do odstraszania owadów latających w świetle Rozporządzenia 528/2012 Te market of biocidal products intended to repel insects fying according to the Regulation 528/2012 Izabela Betlej ……………………………………………………………………………………………………………………………….45

Właściwości antyoksydacyjne różnych gatunków herbat dostępnych na rynku, na podstawie analizy zawartości polifenoli Antioxidant properties of diferent teas available in the market, based on the analysis of polyphenols Izabela Betlej, Barbara Krochmal-Marczak, Magdalena Dykiel Angelika Uram, Bernadetta Bienia ………………………………………………………………………………………………50

Wybrane olejki eteryczne jako potencjalne składniki czynne produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania owadów Selected essential oils as potential active ingredients biocides for controlling insects Izabela Betlej, Angelika Uram ……………………………………………………………………………………………………..54

Właściwości prozdrowotne herbat na przykładzie analizy zawartości antyoksydantów Health properties of tea: analysis of the antioxidant content Izabela Betlej, Jolanta Baran, Angelika Uram ……………………………………………………………………………….60

Ocena sensoryczna zapachu skór wykończonych olejkami eterycznymi Sensory evaluation of leather fragrance finshing by using essential oils Elżbieta Bielak, Ewa Marcinkowska, Paweł Turek, Henryk Różański ……………………………………………65

Ziemniak jako źródło składników odżywczych Potato as a source of nutrients Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak, Izabela Betlej, Dominika Skiba …………………………………………………………………………………………………….76

Resweratrol – esencja wina w kroplach Resveratrol – the essence of the wine drops Krzysztof Błecha ………………………………………………………………………………………………………………………….91

Staropolskie kosmetyki naturalne Old Polish natural cosmetics Magdalena Frączek, Agnieszka Bywalec  ……………………………………………………………………………………………………98

Zastosowanie metod biotechnologicznych do pozyskiwania surowca wierzbówki kiprzycy (Chamaenerion angustifolium L. Scop.) do produkcji suplementu diety stosowanego w proflaktyce łagodnego przerostu prostaty Te application of biotechnological methods in the production of willowherb raw material (Chamaenerion angustifolium L. Scop.) for a dietary supplement used in the prevention of Benign Prostatic Hypertrophy Mariola Dreger, Tomasz Michalik, Jolanta Wegenke, Milena Szalata, Karolina Wielgus ……………..110

Szczaw kędzierzawy (Rumex crispus L.) jako potencjalna żywność funkcjonalna i nowa Curly dock (Rumex crispus L.) as a potential functional food and novel food Paweł Fekner ……………………………………………………………………………………………………………………………..124

Innowacje technologiczne w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego Technological innovations in agricultural farms in Podkarpackie Voivodeship Małgorzata Górka, Barbara Krochmal-Marczak, Elżbieta Brągiel, Tomasz Bober ………………………138

Kofeina – składnik żywności w świetle opinii EFSA Cafeine – ingredient of food in the light of the EFSA opinion Barbara Jaworska-Łuczak, Paweł Mirosz, Iwona Wiśniewska ……………………………………………………..149

Podobieństwa i różnice pomiędzy środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego a suplementami diety – sytuacja aktualna i przewidywane zmiany w prawie Similarities and diferences in between foods for special medical purposes and food supplements – current situation and prospects of changes in law Barbara Jaworska-Łuczak, Paweł Mirosz, Iwona Wiśniewska ……………………………………………………..159

Ekstrakcja surowców roślinnych z wykorzystaniem CO2 w warunkach nadkrytycznych Extraction of plant materials using carbon dioxide under supercriticial conditions Małgorzata Jaworska, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski………………………………………………………………..169

Wpływ stanowiska na zawartość i skład frakcji lotnych olejków eterycznych w czosnku niedźwiedzim (Allium ursinum L.) Te infuence of site on the content and fraction composition of volatile essential oils of bear garlic (Allium ursinum L.) Andrzej Kocowicz, Antoni Szumny, Marek Liszewski, Maria Pytlarz-Kozicka, Magdalena Szymura ……………………………………………………………………………..180

Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów Natural ingredients in modern cosmetics and consumer preferences Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192

Wybrane rośliny dziko rosnące okolic Jaślisk jako nowa żywność i żywność funkcjonalnaSelected wild plants in the vicinity of the Jaśliska as novel food and functional food Marta Kostka ……………………………………………………………………………………………………………………………..209

Właściwości zdrowotne i znaczenie gospodarcze rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) Health properies and signifiance sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Barbara Krochmal-Marczak,Katarzyna Głos ……………………………………………………………………………..222

Perspektywy wykorzystania soków drzewnych jako napojów funkcjonalnych Prospects for the use of trees saps as a functional drinks Sabina Lachowicz ………………………………………………………………………………………………………………………231

Nanocząstki lipidowe jako nośniki bioaktywnych substancji kosmetycznych i farmaceutycznych Lipid nanoparticles as a carrier system of bioactive cosmetic and pharmaceutical products Elwira Lasoń, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski246

Stilbeny roślinne – związki o obiecujących właściwościach biologicznych Plant stilbenes – compounds with promising biological properties Justyna Makowska-Wąs, Zbigniew Janeczko ………………………………………………………………………………256

Właściwości antyutleniające ekstraktów z wytłoków powstałych po produkcji soku jabłkowego Antioxidant activity of extracts from apple pomace generated during the production of apple juice Magdalena Malinowska, Karolina Śliwa, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski …………………………………..266

Pseudokatalaza – Rewolucyjne rozwiązanie problemu bielactwa nabytego i siwienia włosów? Pseudocatalase – a revolutionary solution to the problem of vitiligo and graying hair? Aneta Mrozek-Szetela ………………………………………………………………………………………………………………..275

Zawartość kadmu i miedzi w wybranych roślinach leczniczych z terenów pozyskiwania surowców zielarskich w województwie dolnośląskim Concentration of cadmium and copper in selected medicinal plants from raw herbs cultivation areas in lower Silesia region Agnieszka Nogajczyk, Agata Pis, Danuta Wiechuła ……………………………………………………………………290

Wpływ warunków środowiskowo-siedliskowych na skład chemiczny i użyteczność wybranych ziół Te infuence of environmental and habitat conditions on chemical composition and utility of selected herbs Magdalena Olcha, Renata Klebaniuk, Eugeniusz R. Grela ………………………………………………………….301

Propolis w świadomości trójmiejskich konsumentów Propolis in consumers’ awareness of the Tri-City Paulina Płoska, Michał Ostrowski ……………………………………………………………………………………………..317

Skrętnik – Strophanthus jako źródło glikozydów nasercowych Strophanthus as a source of cardiac glycosides Henryk Różański, Marcelin Jan Pietryja …………………………………………………………………………………….330

Towaroznawczo-farmakognostyczna i ftochemiczna charakterystyka wybranych żywic, gumożywic, oleożywic i balsamów objętych przez Pharmacopoea Helvetica i Pharmacopoea Polonica Commodities sciences, pharmacognostic and phytochemistry selected resins, gum-resins, balsams and oleoresins covered by Pharmacopoea Helvetica and Pharmacopoea Polonica Henryk Różański, Izabela Betlej, Marcelin Jan Pietryja, Janusz Kilar, Anna Pietrasz, Mikhael Hakim ………………………………………………………………………………………………………………………….345

Właściwości lecznicze wybranych roślin inwazyjnych doliny rzeki Lubatówka Te healing properties of selected invasive plants the valley river Lubatovka Henryk Różański, Dominik Wróbel …………………………………………………………………………………………..368

Nowoczesne metody badania związków biologicznie czynnych w preparatach pochodzenia roślinnego Te novel methods of analysis of natural products Joanna J. Sajkowska, Krystian Gulik, Paweł Kozielewicz, Katerina Makarova, Katarzyna Paradowska, Iwona Wawer ………………………………………………………………………………………..377

Oznaczanie szczawianów w roślinach leczniczych i produktach zielarskich. Część I. Metody miareczkowe, kolorymetryczne, luminescencyjne i enzymatyczne Determination of oxalates in medicinal plants and herbal products. Part I. Titration, colorimetric, luminescence and enzymatic methods Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak ………………………………………………………………………………………..403

Oznaczanie szczawianów w roślinach leczniczych i produktach zielarskich. Część II. Metody chromatografczne, sensory i biosensory elektrochemiczne Determination of oxalates in medicinal plants and herbal products. Part II. Chromatographic methods, electrochemical sensors and biosensors Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak ………………………………………………………………………………………..427

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania szczawianów w wieloziołowych produktach funkcjonalnych Application of near-infrared spectroscopy (NIR) for determination of oxalates in multi-herbal functional products Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak ………………………………………………………………………………………..445

Porównanie zawartości kwasów fenolowych w ekstraktach z szałwii lekarskiej (Salvia ofcinalis L.) pochodzącej z uprawy polowej oraz z kultur in vitro Comparison of phenolic acids concentrations in extracts obtained from fild and in vitro cultivated sage (Salvia offinalis L.) Milena Szalata, Patrycja Marciniak, Aleksandra Luwańska, Karolina Wielgus ……………………………476

Zastosowanie olejków eterycznych jako naturalnych konserwantów w kosmetykach Te application of essential oils as natural cosmetic preservatives Karolina Wielgus, Mariola Dreger ……………………………………………………………………………………………..488

Sposoby przezskórnego wprowadzania substancji leczniczych Transcutaneous medicine application Łukasz Wojtyczek ………………………………………………………………………………………………………………………506

Chemiczne zanieczyszczenia suplementów diety – bezpieczeństwo stosowania Chemical contaminations of dietary supplements – safety of use Alicja Zachara ……………………………………………………………………………………………………………………………517

Wpływ aromaterapii na proces starzenia Te impact of aromatherapy on ageing process Izabela Załęska, Magdalena Niewęgłowska-Wilk, Tomasz Wilk, Teresa Raczyńska…………………….528

System bezpieczeństwa żywności Food safety system Małgorzata Źródło-Loda, Jolanta Baran, Marta Pisarek ……………………………………………………………..536

imageimage

imageimage
image

Leave a Reply