Archiwa

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archiwa

Kurs “Medycyna naturalna”, 250 godzin, 3 semestry, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie – zapraszam.

image

Kurs wyjątkowy, uważam, że bardzo pionierski i niepowtarzalny.

Śmiało mogę powiedzieć, że nie ma drugiego takiego kursu w Europie, który scala sztukę leczenia i przygotowywania leków wg najwybitniejszych specjalistów, np. dra Gerharda Madausa, Johanna Künzle, dra Henri Leclerc’a, dra Christopha Wilhelma Hufelanda, dra Wilhelma Heinricha Schüsslera. Uwzględnia wiele wspaniałych systemów naturoterapii, np.  Emanuela Felke, Johanna Schrotha, Vincenza Prißnitza. W programie kursu nie zabraknie omówienia ziół Bułgarii, Szwajcarii, Polski, Niemiec, Austrii, Ameryki Południowej, Rosji, czy Ukrainy. Każdy słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z chemotaksonomią i chemią roślin, z farmakologią, etnobotaniką, czy apiterapią.

Kurs pozwala usystematyzować i ugruntować wiedzę z zakresu medycyny naturalnej i zarazem holistycznej.

Przedmiot

Ilosć godzin

Prowadzący

Medyczna chemia nieorganiczna. Chemia nieorganicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

Medyczna chemia organiczna. Chemia organicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

Towaroznawstwo i chemia surowców preparatów dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

Medycyna antropozoficzna dr Ity Wegman i dra Rudolfa Steinera.

5

dr inż. Janusz Kilar

Naturalna terapia Ferdinanda Huneke’a. Medycyna alternatywna wg Hansa Heinricha Reckeweg’a. Preparaty Heel dostępne w obrocie handlowym. Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha

5

dr inż. Janusz Kilar

Surowce zwierzęce w medycynie

4

dr inż. Janusz Kilar

Koncepcje terapii i profilaktyki chorób Max’a Bircher’a-Benner’a i Franz’a Xaver’a Mayr’a. Dr Rudolf Hauschka – antropozofia w medycynie i kosmetyce

5

dr inż. Magdalena Kilar

Medycyna naturalna wg Sebastiana Kneippa

5

dr inż. Magdalena Kilar

Naturoterapia Emanuela Felke

3

dr inż. Magdalena Kilar

Naturoterapia Johanna Schrotha

3

dr inż. Magdalena Kilar

Naturoterapia Vincenza Prißnitza

3

dr inż. Magdalena Kilar

Fitoterapia w medycynie oficjalnej dawnej i współczesnej

5

dr med. Lucjan Langner

Podstawy patofizjologii. Gospodarka kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa organizmu

8

dr med. Lucjan Langner

Botanika ogólna

8

dr n. biol. Dominik Wróbel

Botanika systematyczna. Taksonomia roślin leczniczych. Systemy taksonomiczne

5

dr n. biol. Dominik Wróbel

Glony w medycynie, kosmetyce i żywieniu

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

Grzyby lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

Mszaki lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

Paprotniki lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

Porosty lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

Chemotaksonomia roślin lekarskich

4

dr n. biol. Henryk Różański

Etnofarmakologia i etnomedycyna Szwajcarii, Polski, Austrii i Niemiec

4

dr n. biol. Henryk Różański

Filozofia leku i terapii dra G. Madausa

4

dr n. biol. Henryk Różański

Fitomedycyna wg Johanna Künzle

4

dr n. biol. Henryk Różański

Fitoterapia wg dra Henri Leclerc’a

4

dr n. biol. Henryk Różański

Lecznicze surowce mineralne w dawnej i współczesnej medycynie

4

dr n. biol. Henryk Różański

Naturoterapia Christopha Wilhelma Hufelanda. Makrobiotyka

3

dr n. biol. Henryk Różański

Rośliny lecznicze wg Rembertusa Dodonaeusa

3

dr n. biol. Henryk Różański

Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera

4

dr n. biol. Henryk Różański

Wybrane oligokompleksy (oligopleksy) dynamiczne i leki ziołowe dra G. Madausa

4

dr n. biol. Henryk Różański

Wybrane rośliny lecznicze wg dra G. Madausa

4

dr n. biol. Henryk Różański

Zasady medycyny, terapii i receptury dra G. Madausa. Medycyna biologiczna dra Madausa

4

dr n. biol. Henryk Różański

Zielarstwo i fitoterapia Bułgarii

4

dr n. biol. Henryk Różański

Ziołolecznicztwo Hieronymus Bock’a (Tragusa), Leonhart’a Fuchs’a, Adamus’a Lonicerus’a i Petrus’a Andreas’a Matthiolus’a

3

dr n. biol. Henryk Różański

Chemia olejków eterycznych

5

dr n. farm. Katarzyna Paradowska

Rośliny Ameryki Południowej

5

dr n. farm. Katarzyna Paradowska

Diagnostyka wybranych chorób. Interpretacja wyników badań.

5

dr n. med. Lucjan Langner

Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.

5

dr n. med. Renata Rabiasz

Hirudoterapia. Apteczne preparaty z hirudyną

5

dr n. med. Renata Rabiasz

Owoce i warzywa – właściwości lecznicze, dietetyczne i kosmetyczne

8

prof. dr hab. Anna Sokół-Łętowska

Apiterapia. Produkty pszczelarskie

5

dr inż. Kazimierz Pokrywka

Bioenergetyka w terapii. Homeostaza. Bioenergetyka substancji leczniczych

5

dr n. med. Ryszard Kacała

Podstawy hortiterapii

5

dr inż.Marta Pisarek

Etnobotanika

5

mgr farma. Jolanta Miklar

Balsamy, żywice, olejki w dawnej i współczesnej medycynie klasztornej

5

o. dr Marcelin Jan Pietryja

Fitochemia roślin leczniczych i trujących

5

prof. Antoni Szumny

Biochemia roślin leczniczych leczniczych. Aktywność biologiczna wybranych metabolitów roślinnych

8

prof. dr hab. inż. Antoni Szumny

Etnobotanika

5

prof. dr hab. Łukasz Łuczaj

Allopatia i homeopatia. Medycyna komplementarna. Medycyna naturalna. Medycyna oficjalna

5

prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk- Sedlak

Fitofarmakologia szczegółowa

8

prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Fitochemia szczegółowa

5

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer

Aspekty biologiczne i farmakologiczne roślin dziko rosnących – zajęcia terenowe

6

dr Dominik Wróbel i dr Henryk Różański

Suplementy diety. Aktywność biologiczna i chemia wybranych związków naturalnych.

8

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer

Koszt kursu – 4 500 zł    Oplata rekrutacyjna 200 zł (wliczana w koszt kursu bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika). Możliwość płatności w ratach za całość kursu.

Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela (przeważnie pierwszy weekend miesiąca)

w salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12.

Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.

Rejestracja elektroniczna w terminie: 24.05.2018 r. – 31.07.2018 r. na stronie

rejestracja.pwsz.krosno.pl

Przesyłanie dokumentów: w terminie 24.05.2018 r. – 10.08.2018 r.

Wymagane dokumenty

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

3. 1 zdjęcie (3,5 cm x4,5 cm),

4. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej; Opłatę Uczestnik Kursu uiszcza na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

200 zł tytułem: opłata za kurs medycyna naturalna

Decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Ze względu na duże zainteresowanie kursem informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia

Kurs: Medycyna naturalna

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Więcej informacji: https://pwsz.krosno.pl/niepubliczny-osrodek-doksztalcania/oferta-ksztalcenia-nod/art,26,nabor-na-kurs-medycyna-naturalna.html

Leave a Reply