Archiwa

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwa

Zapraszamy: Ist International Scientific Conference „MAN-FOOD-HEALTH” Wrocław, 11-12 marca 2016 r.

Ist International Scientific Conference  „MAN-FOOD-HEALTH”

Wrocław, 11-12 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej problemom odżywiania człowieka i żywności od najdawniejszych czasów do współczesności. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących żywienia człowieka w różnych etapach ontogenezy i jego zdrowotnego znaczenia, oraz możliwość dyskusji nad rekonstrukcją diety w dawnych populacjach ludzkich. W 21. wieku obserwuje się swoiste „rozdwojenie” tendencji: z jednej strony ogromne rzesze ludzi cierpią niedostatek podstawowych składników pokarmowych, z drugiej strony społeczeństwa postindustrialne doświadczają epidemii otyłości oraz jej powikłań . Oba te zjawiska generują ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Jednocześnie prowadzone są intensywnie badania nad opracowaniem zasad prawidłowego żywienia człowieka zgodnych z uwarunkowaniami środowiskowymi i zdrowotnymi. Chcielibyśmy, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań i dyskusji zarówno o najnowszych trendach w żywieniu, o możliwościach oceny stopnia odżywienia populacji jak i o zagrożeniach zdrowia wywoływanych nieprawidłową dietą.

Komitet Organizacyjny

Strona internetowa konferencji:
http://www.manfoodhealth.umed.wroc.pl/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej problemom odżywiania człowieka i żywności od najdawniejszych czasów do współczesności. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących żywienia człowieka w różnych etapach ontogenezy i jego zdrowotnego znaczenia, oraz możliwość dyskusji nad rekonstrukcją diety w dawnych populacjach ludzkich. W 21. wieku obserwuje się swoiste „rozdwojenie” tendencji: z jednej strony ogromne rzesze ludzi cierpią niedostatek podstawowych składników pokarmowych,

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Roman Kołacz – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marek Ziętek – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień pierwszy – Piątek 11.03.2016

Wykład otwierający

Prof. dr hab. Maria Kaczmarek – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wykłady plenarne

Prof. Robert Malina – Department of Anthropology, University of Texas, Austin, Texas, USA

Prof. dr hab. Krzysztof Szostek – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Tematy sesji naukowych:

Żywienie w historii człowieka

Wykład wprowadzający Prof. dr hab. Janusz Piontek –Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Żywienie w rozwoju osobniczym

Wykład wprowadzający Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska – Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Varia

Dzień drugi – Sobota 12.03.2016

Wykłady plenarne

doc. Ing. Marta Habánová, PhD. – Department of Human Nutrition, Slovak University of Agriculture in Nitra

Prof. dr hab. Maciej Henneberg  – Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy University of Adelaide Australia

Tematy sesji naukowych:

Zaburzenia odżywiania i żywienie specjalistyczne

Wykład wprowadzający – Prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska – Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Nawyki żywieniowe a choroby człowieka

Wykład wprowadzający dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Prozdrowotne składniki żywności

Wykład wprowadzający – Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CScDepartment of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Uniwervsity, Faculty of Medicine, Czech Republic
Żywność regionalna, tradycyjna, ekologiczna

Wykład wprowadzający Prof. Angel Antonio Carbonell Barrachina – Department of Agro-Food Technology, University of Miguel Hernandez de Elche, Spain

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Bohdan Gworys – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Prorektor ds. Nauki i Innowacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:
Prof. dr hab. Krzysztof Borysławski – Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Monika Bronkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. Angel Antonio Carbonell Barrachina – University of Miguel Hernandez de Elche, Spain
prof. dr hab. Joachim Cieślik – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Grabowski – Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Halina Grajeta – Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Maciej Henneberg – Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy University of Adelaide Australia
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska – Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Danuta Kornafel – Wydziałowa Pracownia Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł – Zakład Antropologii we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Wiesław Kurlej – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. Robert Malina – Department of Anthropology, University of Texas, Austin, Texas, USA
Prof. Oleg Melnyk – Kierownik Zakładu Anatomii Zwierząt Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego i Nauk o Środowisku Ukrainy, Kijów – Ukraina
Prof. dr hab. Leszek Paradowski – Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski – Katedra Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak – Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Janusz Piontek – Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Anna Skoczyńska – Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska – Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Szuba – Zakład Angiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Wyka – Katedra Żywnienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Uniwervsity, Faculty of Medicine, Czech Republic
dr Paweł Dąbrowski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Zygmunt Domagała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Joanna Grzelak – Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Ryszard Kacała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Bożena Kurc-Darak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Michał Porwolik – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Katarzyna Staszak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Sławomir Woźniak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

KOMITET HONOROWY
Prof. dr hab. Jadwiga Biernat – Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Dietetyki
Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joachim Cieślik – Przewodniczący Komitetu Antropologii PAN, Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Grażyna Gromadzka – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Marek Grzybiak – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Zakład Anatomii Klinicznej, Katedra Anatomii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Zofia Ignasiak – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw. – Prodziekan Wydziały Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska – Dziekan Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Marek Woron – Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Center Club

z drugiej strony społeczeństwa postindustrialne doświadczają epidemii otyłości oraz jej powikłań. Oba te zjawiska generują ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Jednocześnie prowadzone są intensywnie badania nad opracowaniem zasad prawidłowego żywienia człowieka zgodnych z uwarunkowaniami środowiskowymi i zdrowotnymi. Pragniemy także przedyskutować w szerokim gronie specjalistów problematykę anatomiczną związaną z układem pokarmowym człowieka dla tle zagrożeń epidemiologicznych, możliwości diagnostycznych i leczenia jego schorzeń. Chcielibyśmy, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań i dyskusji zarówno o najnowszych trendach w żywieniu,o możliwościach oceny stopnia odżywienia populacji jak i o zagrożeniach zdrowia wywoływanych nieprawidłową dietą.

Podczas Konferencji odbędzie się konkurs dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki na najlepszy referat oraz poster.

Streszczenia wykładów plenarnych i wystąpień naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Jedno zgłoszenie upoważnia do jednej prezentacji ustnej lub posterowej.
Do udziału w Konferencji przyjmowane są oryginalne prace badawcze, prace poglądowe i przeglądowe, prace kazuistyczne oraz spostrzeżenia kliniczne.

Planowana jest publikacja oryginalnych prac. Przewidziane są następujące możliwości publikacji:
– Advances in Clinical and Experimental Medicine – IF=1,095, MNiSW 15 pkt ewentualne prace mieszczące się w profilu czasopisma będą recenzowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi.
– Anthropological Review MNiSW 15pkt
– Polish Journal of Food and Nutrition Sciences – IF=0.640, MNiSW 15 pkt
– Rozdział w monografii w języku angielskim z nadanym oddzielnym numerem ISBN – MNiSW 5pkt

Decyzję o zakwalifikowaniu treści do jednej z powyższych form publikacji podejmuje Komitet Naukowy. Prace mieszczące się w profilu danego czasopisma będą recenzowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi.

Zasady przygotowania rozdziału w monografii

Rozdziałem w monografii jest opracowanie naukowe minimum 0,5 arkusza wydawniczego (tj. 20000 znaków ze spacjami) – dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych. Rozdział w monografii o profilu humanistycznym powinien obejmować co najmniej 1 arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami.
Rozdział powinien składać się z następujących punktów:
1. afiliacja (nazwa i miejsce zakładu pracy w języku angielskim, pełne imię i nazwisko autora (ów),
2. tytuł artykułu w języku angielskim
3. słowa kluczowe w języku angielskim
4. krótki wstęp
5. materiał i metody
6. wyniki
7. dyskusja
8. wnioski
9. streszczenie w języku angielskim (do 800 znaków).
10. piśmiennictwo (ponumerowane, w porządku alfabetycznym, każda pozycja powinna zawierać kolejno: nazwisko autora (ów) i pierwsze litery imion, tytuł pracy, wydawnictwo (lub nazwa czasopisma) rok, strony. W przypadku trzech i więcej autorów wpisać tylko pierwszego autora i skrót „i wsp.”, np.:
1. Czechowski E., Skos A. (red.): Dodawanie i odejmowanie. Wyd.Tablica, Warszawa 2004.
2. Królczyk H. i wsp.: Kogo nie znamy? Arkady, Warszawa 2007.
3. Rawski A.: Teraz Ty. Wyd. PolKam, Kraków 2009.
4. Whiteley P.; Dodou K.; Todd L.; Shattock P.: Body mass index of children from the United Kingdom diagnosed with pervasive developmental disorders. Pediatrics International 2004, 46, s. 531-533.

Wersja elektroniczna powinna być przygotowana z użyciem edytora Microsoft Word, czcionka Times New Roman (CE), wielkość 10 pkt z odstępem 1,0 między wierszami, marginesy: górny – 3,5 cm; dolny 4,5 cm; lewy 3,9 cm; prawy 4,0 cm, nagłówek – 1,25 cm, stopka 5,5 cm. Akapity należy zaznaczyć tabulatorem. Tekst, tabele, ilustracje i wykresy – tylko w edytorze Word oraz w kolorze czarno-białym, wykresy i ryciny nie powinny wykraczać poza margines artykułu. Nr tabeli należy oznaczyć cyfrą rzymską, a opis tabeli powinien być umieszczony nad tabelą. Rycinę, zdjęcia, wykresy należy oznaczyć cyfrą arabską i podpis powinien być umieszczony pod wykresem/ryciną/zdjęciem. Pozycje piśmiennictwa w tekście należy pisać w kwadratowych nawiasach np. [2, 6, 9].

Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzowania. Rada Redakcyjna zastrzega
sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu tekstu. Za publikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium.

Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: manfoodhealth@onet.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016 roku.

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PLAKATÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
– Prosimy o przesłanie pliku plakatu w formacie: PDF. (1 strona)
– Plakat powinien mieć rozmiar: 90 cm szerokości oraz 110 cm wysokości
– Gotowy plakat prosimy przesłać do dnia 29.02.2016r. na adres: manfoodhealth@onet.eu

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez DIL min. 12 pkt (ostateczna liczba punktów zostanie ustalona po zatwierdzeniu programu konferencji).

WAŻNE TERMINY:
– zgłoszenie uczestnictwa czynnego wraz ze streszczeniem referatu: do 07.02.2016 r. Termin przedłużono do 26.02.2016r.
– zgłoszenie uczestnictwa biernego: do 01.03.2016 r.
– informacja o akceptacji tematów referatów: 01.03.2016 r.
– program szczegółowy Konferencji dostępny od: 01.03.2016 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:
dr Paweł Dąbrowski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wiceprzewodniczący:
dr Ryszard Kacała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Sekretarze:
dr Bożena Kurc-Darak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:
mgr inż. Maciej Bienkiewicz – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Piotr Chmielewski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Zygmunt Domagała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Joanna Grzelak – Zakład Biologii Człowieka, Katedra Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
mgr Aleksandra Kotylak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr inż. Małgorzata Korzeniowska – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Michał Porwolik – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Raczkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr inż. Marzena Styczyńska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Katarzyna Staszak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Sławomir Woźniak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SKN Paleoanatomii „Vertex” – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SKN Clinical and Dissecting Anatomy – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SKN Q Jakości Żywności – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez DIL min. 12 pkt (ostateczna liczba punktów zostanie ustalona po zatwierdzeniu programu konferencji).
W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z BIUREM ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI ( AG EVENT)
adres e-mail: agevent@agevent.pl lub pod nr telefonu: +48 601 323 212

DEBATA o ZDROWIU: Żywienie, diety a choroby cywilizacyjne
11 .03.2016 godz. 16 30 –
Koszt uczestnictwa: 150 zł – opłata na miejscu (dla osób będących uczestnikami konferencji koszt uwzględniony w ramach opłaty rejestracyjnej) lub przelewem na konto (proszę wziąć ze sobą potwierdzenie przelewu) -Alior Bank: 87 2490 0005 0000 4600 7459 9232 BIURO ORGANIZACYJNE AG Event; tytuł przelewu: DEBATA, Imię i nazwisko uczestnika.
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Budynek C
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław


Uczestnicy DEBATY w kolejności alfabetycznej:


dr Henryk Różański
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
dr hab. Dorota Waśko – Czopnik
Jerzy Zięba

„Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia”
– Voltaire

Debata o zdrowiu – Żywienie, diety a choroby cywilizacyjne została przygotowana poza głównym nurtem naukowym Konferencji Człowiek-Żywność-Zdrowie. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu debatą przedstawiamy szczegółowy opis na czym polega zaproponowana przez nas Debata o zdrowiu. Każdy z uczestników Debaty otrzymał cztery pytania, które są tematami wprowadzającymi do dyskusji:
1. Który ze składników pokarmowych jest najbardziej niedoceniany?
2. Który ze składników diety Polaków jest najbardziej szkodliwy?
3. Czy istnieje dieta idealna?
4. Czy istnieje możliwość obniżenia częstości występowania chorób cywilizacyjnych odpowiednią dietą?
Rozmówcom przydzielono określone ramy czasowe na przedstawienie swojej opinii. Kolejność odpowiedzi prelegentów jest zmienna, tak aby każdy mógł raz odpowiadać jako pierwszy. Po tematach wprowadzających odbędzie się dyskusja między prelegentami Debaty. Po zakończeniu dyskusji między uczestnikami Debaty ogłaszamy 15 minutową przerwę, po której planowane są pytania z sali. Dyskusja moderowana jest przez członków Komitetu Organizacyjnego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Debacie.

Komitet Organizacyjny Konferencji

1 comment to Zapraszamy: Ist International Scientific Conference „MAN-FOOD-HEALTH” Wrocław, 11-12 marca 2016 r.

Leave a Reply